Webinar week Commercial Risk Europe: klimaat en supply chain

Uitgever Commercial Risk Europe organiseerde in de laatste week van januari een reeks webinars. Vanzelfsprekend kwam de pandemie voorbij, maar er werd ook gekeken naar de wereld na Covid-19. Belangrijke onderwerpen: de nieuwe wereld van de supply chain, het sluimerende gevaar van de klimaatverandering en claims management.

 

De pandemie en de discussie over het klimaat

De pandemie heeft het klimaatgesprek veranderd omdat mensen stopten met reizen en de CO2-voetafdruk voor velen aanzienlijk afnam. Het heeft ook het bewustzijn in de bestuurskamers verhoogd. Gebeurtenissen met een lage waarschijnlijkheid maar grote impact kunnen wel degelijk plaatsvinden. Geen enkel bedrijf kan dit nog langer negeren.

 

Supply chain

Hoe moeten supply chains veranderen om de impact van grootschalige gebeurtenissen zoveel mogelijk te beperken en hoe moeten de risico's van klimaatverandering in deze discussie worden meegenomen?

 

Supply Chain Risk

 

In dit eerste seminar van de 'webinar week' werd verwezen naar extreme gebeurtenissen. Zeldzaam en met een lage graad van waarschijnlijkheid, maar het gebeurde toch. Denk aan de enorme explosie in de haven van Beirut. Of de huidige pandemie. Hetzelfde geldt voor natuurrampen en grootschalige overstromingen.

 

Secundary contamination

Er is zoveel meer dan alleen de schade door water, vertelde Martin Schachtschneider van Belfor. Verontreiniging door chemische stoffen die vrijkomen, elektriciteitsschade waardoor ook machines onbruikbaar worden en productieprocessen stilvallen. ‘De secundary contamination is verreweg het grootste en kan heel lang nawerken. Denk maar aan corrosie in apparaten of installaties. Allerlei schade die vaak niet zichtbaar is. Loss will stop when the flood is over.’

 

Daarnaast bespeurt hij nog altijd terughoudendheid om schade op tijd te melden. ‘Vaak is het dan al te laat en is het point of no return al gepasseerd. Met total loss als resultaat.'

 

Risk Managers staan nog te vaak te ver af van de plek wear de schade zich voordoet of kan voordoen, stelt Schachtschneider. ‘Zeker als ze van dichtbij nog nooit een major incident hebben meegemaakt. ‘Er is veel kennis over risk mitigation en risk transfer, maar bij dit soort calamiteiten komen toch andere aspecten om de hoek kijken.’

 

De effecten van disruptie in de supply chain zijn vaak verstrekkend

Mark Wing van Global Law Firm Clyde & Co wijst op het feit dat ook een lokale brand of overstroming tot een grote disruptie in de supply chain kan leiden. ‘Kijk maar naar de explosie in de Chinese haven van Tianjin in 2015. Die explosie raakte een flink aantal producenten en dat leidde tot allerlei verstoringen in de supply chain. De risico’s van dat soort grote onverwachte gebeurtenissen zijn bijna niet te mitigeren. En de schade is vele malen groter dan de schade die door verzekeringen wordt gedekt.’

 

De vraag is of je als bedrijf genoeg inzicht hebt in wat er bij toeleveranciers kan gebeuren en wat dan de impact is. ‘Je hebt met veel partijen te maken, ook met overheden en toezichthouders. Dat vergroot de complexiteit, ook in de verdere behandeling en afwikkeling. Ook in juridisch opzicht kan dit zomaar leiden tot jarenlange discussies en procedures.’

 

Leg de hele supply chain onder de loep

Daarom is het van belang nu de hele supply chain eens goed onder de loep te leggen. ‘Iedereen is nu gefocust op Covid-19 en op cyber, maar vergeet ook de mogelijke effecten van kleinere gebeurtenissen niet. Zoals een lokale brand in een fabriek of installatie. Je kunt niet alle risico’s uitsluiten, maar je kunt er wel over nadenken en er een strategie op ontwikkelen. Dat is een van de lessen die we uit de huidige pandemie kunnen trekken. Hoe kwetsbaar is de supply chain van jouw bedrijf op dit moment. Denk na, praat er over en wees voorbereid. Verzekeraars kunnen en moeten een belangrijke rol vervullen in het nieuwe landschap. Onder meer door hun data te gebruiken en het gesprek met hun klanten aan te gaan. Dat gebeurt nog te weinig.’

 

Webinar terugkijken? Klik hier »

 

Covid-19 en de klimaatverandering

 

Climate change risk

 

Klimaatdiscussie is door pandemie in een actueler perspectief gekomen
De pandemie heeft de discussie over de gevolgen van de klimaatverandering in een actueler perspectief geplaatst. Dat vindt onder andere Carl Leeman, Chief Risk Officer van het Belgische Katoen Natie en eind vorig jaar verkozen tot Risk Manager of the Year. ‘Overduidelijk was dat er – zeker in de eerste lockdown – veel minder verontreiniging was omdat er veel minder werd gereisd. Ook is gebleken dat veel bedrijven het weliswaar moeilijk hebben gekregen, maar dat dit tot dusver nog niet tot omvangrijke faillissementen heeft geleid. Opmerkelijk is ook dat de financiële markten zich na een dip in het voorjaar van 2020 toch weer snel hebben hersteld.’

 

'In geen enkele boardroom valt nog weg te kijken'

Covid-19 heeft in elk geval gezorgd voor meer aandacht voor de effecten die de klimaatverandering op de langere termijn met zich mee zullen brengen als er de komende tijd niet wordt ingegrepen. In geen enkele boardroom valt nog weg te kijken van dit onderwerp.

 

Ook de enorme premiestijgingen die verzekeraars hun klanten eind vorig jaar hebben opgelegd, spelen een rol als het gaat om meer focus op klimaat en sustainability, vinden ook advocaat Simon Konsta (Clyde & Co) en Fabio Petruzzelli (Natural Hazards & Climate Change Manager bij AXA XL).

 

Betrokkenheid Risk managers bij ESG nog zeer beperkt

Bedrijven kijken meer naar milieurisico’s en sustainablity, maar de betrokkenheid van Risk Managers bij deze thema’s is nog beperkt. Dat blijkt uit onderzoek van FERMA van afgelopen jaar onder Europese Risk & Insurance Managers. Slechts 27% is betrokken bij dit onderwerp en dat aandeel zou veel groter moeten zijn. ‘Vanuit hun expertise zouden we als beroepsgroep veel nauwer betrokken moeten zijn bij het onderwerp en bij de strategievorming,’ vindt Carl Leeman. ‘Het is voor velen van ons een lastig onderwerp, want ESG-risico’s zijn moeilijk te kwantificeren. Ook het soort onderneming waar je werkzaam bent, speelt een grote rol. Persoonlijk heb ik als voordeel dat ik deel uit maak van onze Board. Dat maakt het makkelijker om invloed uit te oefenen.’

 

'Risk Managers: kom uit je comfortzone'

Toch zouden Risk Managers meer uit hun comfortzone moeten komen, is de algehele mening. Sectorbreed zou er meer gebruik gemaakt moeten worden van de informatie die op diverse plekken aanwezig is en verzekeraars zouden zich meer kunnen inspannen om tot bruikbare modellen en modellering te komen, vindt ook Petruzzelli van AXA XL. ‘Alle verzekeraars investeren in het ontwikkelen van modellen, maar zijn deze ook bruikbaar om effecten van de klimaatverandering in beeld te brengen. Dat is de vraag.’ Volgens hem is die informatie weer te gebruiken om tot goede verzekeringsproducten te komen.

 

Houd de effecten van lokale gebeurtenissen in de gaten

Iedereen heeft hierin een rol te spelen, vindt Petruzzelli. Verzekeraars en makelaars zouden hierin meer het voortouw moeten nemen. Ook vindt hij dat modellen zodanig ingericht moeten zijn dat niet alleen naar effecten op wereldschaal wordt gekeken, maar dat ook is in te zoomen op de gevolgen van klimaatverandering ook op meer lokaal of regionaal niveau. ‘Want ook op lokaal niveau kan de situatie heel anders zijn.’ Een probleem blijft dat modellen zijn gebaseerd op gegevens uit het verleden.

 

De juridische effecten

Ook in juridisch opzicht is er een verandering merkbaar. Steeds vaker worden claims neergelegd en wordt ook juridisch de vraag gesteld of er wel voldoende maatregelen zijn genomen om de schade door natuurgeweld te beperken. ‘Iedereen spreekt over ESG-risico’s, maar als blijkt dat informatie niet juist is geweest, bijvoorbeeld in disclosures, dan kan dit zich tegen je keren.

 

Dus stellen veel bedrijven en instanties zich voorzichtig en terughoudend op en dat komt het op korte termijn nemen van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, weer niet ten goede. Niemand zit te wachten op claims en langdurige juridische procedures.’

 

Lees ook verslag van het webinar over Claims Management »


« vorige pagina         meer nieuws »