Lidmaatschap NARIM

Als u lid wilt worden van NARIM, moet u aan de volgende criteria voldoen:
U heeft als hoofdtaak het risicobeheer en/of het beheer over de verzekeringsportefeuille van een onderneming, instelling of overheid, al dan niet ondergebracht in een afzonderlijke organisatie van privaatrechtelijke aard. U kunt geen lid worden als u werkzaam bent bij een organisatie die activiteiten verricht als ‘leverancier/adviseur van verzekerings- en verzekeringsgerelateerde producten en diensten op het gebied van risk management‘.

Aanvragen lidmaatschap
Wilt u lid worden, vul dan het aanmeldformulier in. Het bestuur toetst uw aanvraag voor het lidmaatschap aan bovenstaande criteria. 

 

Contributie

De contributie bedraagt jaarlijks € 350,00 per lidmaatschap, excl. BTW. Als meer personen binnen uw organisatie lid worden, kunt u korting op de contributie krijgen. Er wordt dan een zogenaamd bedrijfslidmaatschap afgesloten. Bij twee lidmaatschappen per bedrijf bedraagt de contributie bijvoorbeeld € 620,00 excl. BTW en bij drie lidmaatschappen € 840,00 excl. BTW.

Meer weten?
Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.


NARIM

Nederlandse Associatie van Risk- en Insurance Managers
 

Adres: Postbus 65707
2506 EA Den Haag
 
Telefoon:   

070 - 345 74 26

 
Fax: 070 - 427 32 63
 
E-mail:    info@narim.com
 
Website: www.narim.com