Over NARIM

NARIM, Nederlandse Associatie van Risk & Insurance Managers, is in 1996 opgericht. Op dat moment gingen bestaande gespreksgroepen op in één associatie voor Risk & Insurance Managers. In deze groepen werd informatie uitgewisseld over risico- en verzekeringsaspecten binnen grote en middelgrote ondernemingen. 
 
NARIM treedt als beroepsorganisatie op voor 160 leden van grote en middelgrote ondernemingen, instellingen en overheidsorganen die bij NARIM zijn aangesloten. 
 
Doelstelling NARIM
Doel van de vereniging is het vergroten van kennis over risicobeheer en risicofinanciering in relatie tot het bedrijfsleven en de op deze gebieden gevolgde praktijk. Daarnaast behartigt NARIM de collectieve belangen van de door de leden vertegenwoordigde ondernemingen. Hiervoor organiseert NARIM diverse activiteiten, waaronder een groot jaarcongres. Dit congres is uitgegroeid tot hét podium voor alle partijen in de wereld van Risk & Insurance Management.

Lidmaatschap NARIM

Als u lid wilt worden van NARIM, dient u aan de volgende criteria te voldoen: 
U heeft als hoofdtaak het risicobeheer en/of het beheer over de verzekeringsportefeuille van een onderneming, instelling of overheid, al dan niet ondergebracht in een afzonderlijke organisatie van privaatrechtelijke aard. U kunt geen lid worden als u werkzaam bent bij een organisatie die activiteiten verricht als ‘leverancier/adviseur van verzekerings- en verzekeringsgerelateerde producten en diensten op het gebied van risicomanagement‘. 

Aanvragen lidmaatschap
Wilt u lid worden, vul dan het aanmeldformulier in. Het bestuur toetst uw aanvraag voor het lidmaatschap aan bovenstaande criteria. 

 

Contributie

De contributie bedraagt jaarlijks € 450,00 per lidmaatschap, excl. BTW. Als meer personen binnen uw organisatie lid worden, kunt u korting op de contributie krijgen. Er wordt dan een zogenaamd bedrijfslidmaatschap afgesloten. Bij twee lidmaatschappen per bedrijf bedraagt de contributie bijvoorbeeld € 810,00 excl. BTW en bij drie lidmaatschappen € 1.100,25 excl. BTW.

Vertrouwenspersoon

NARIM heeft een externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon, die bij integriteitsissues of in situaties van ongewenste omgangsvormen kan worden gecontacteerd:
Coby Wilma-van Essen
06 - 53360089
coby.van.essen@jmsadvies.nl

Meer weten?
Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

 


Samenstelling NARIM Bestuur

drs. Albert van Haastrecht, voorzitter

Head of Corporate Insurance dept., Ballast Nedam


 

Rosalie André, bestuurslid
Insurance Manager, Signify


 

Mr. Hanneke van Os, bestuurslid

Head Insurance, Bluewater Energy Services B.V.


 

Mw. Lea Lelijveld Van Cingelshouck, bestuurslid

Risk & Insurance Manager, NN Group


 

Drs. Mark Hilhorst, penningmeester
Treasury Manager Risk & Insurance, Jacobs Douwe Egberts B.V.


 

Rohini de Waard, bestuurslid

Senior Manager Offshore Wind Insurance, Northland Power


 

Darko Domic
Insurance Manager, Upfield Europe B.V.


 

mr. Karina Broersen
Manager Verzekeringen VGA Verzekeringen (N.V. Verzeker. bedr. Groot Amsterdam)


 

Mw. Sylvia Tieland, secretaris
De Wild Verenigingsmanagement