Over NARIM

NARIM, Nederlandse Associatie van Risk & Insurance Managers, is in 1996 opgericht. Op dat moment gingen bestaande gespreksgroepen op in één associatie voor Risk & Insurance Managers. In deze groepen werd informatie uitgewisseld over risico- en verzekeringsaspecten binnen grote en middelgrote ondernemingen. 
 
NARIM treedt als beroepsorganisatie op voor 160 leden van grote en middelgrote ondernemingen, instellingen en overheidsorganen die bij NARIM zijn aangesloten. 
 
Doelstelling NARIM
Doel van de vereniging is het vergroten van kennis over risicobeheer en risicofinanciering in relatie tot het bedrijfsleven en de op deze gebieden gevolgde praktijk. Daarnaast behartigt NARIM de collectieve belangen van de door de leden vertegenwoordigde ondernemingen. Hiervoor organiseert NARIM diverse activiteiten, waaronder een groot jaarcongres. Dit congres is uitgegroeid tot hét podium voor alle partijen in de wereld van Risk & Insurance Management.

Lidmaatschap NARIM

Als u lid wilt worden van NARIM, dient u aan de volgende criteria te voldoen: 
U heeft als hoofdtaak het risicobeheer en/of het beheer over de verzekeringsportefeuille van een onderneming, instelling of overheid, al dan niet ondergebracht in een afzonderlijke organisatie van privaatrechtelijke aard. U kunt geen lid worden als u werkzaam bent bij een organisatie die activiteiten verricht als ‘leverancier/adviseur van verzekerings- en verzekeringsgerelateerde producten en diensten op het gebied van risicomanagement‘. 

Aanvragen lidmaatschap
Wilt u lid worden, vul dan het aanmeldformulier in. Het bestuur toetst uw aanvraag voor het lidmaatschap aan bovenstaande criteria. 

 

Contributie

De contributie bedraagt jaarlijks € 450,00 per lidmaatschap, excl. BTW. Als meer personen binnen uw organisatie lid worden, kunt u korting op de contributie krijgen. Er wordt dan een zogenaamd bedrijfslidmaatschap afgesloten. Bij twee lidmaatschappen per bedrijf bedraagt de contributie bijvoorbeeld € 810,00 excl. BTW en bij drie lidmaatschappen € 1.100,25 excl. BTW.

Vertrouwenspersoon

NARIM heeft een externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon, die bij integriteitsissues of in situaties van ongewenste omgangsvormen kan worden gecontacteerd:
Coby Wilma-van Essen
06 - 53360089
coby.van.essen@jmsadvies.nl

Meer weten?
Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

 


Samenstelling NARIM Bestuur

drs. Albert van Haastrecht, voorzitter

Head of Corporate Insurance dept., Ballast Nedam


 

Rohini de Waard, penningmeester
Senior Manager Offshore Wind Insurance bij Northland Power


 

mr. Karina Broersen, bestuurslid
Manager Verzekeringen bij VGA Verzekeringen, Gemeente Amsterdam


 

mr. Paul Brons B.ec, bestuurslid
Head RM Corporate Insurances bij Rabobank


 

Darko Domic, bestuurslid
Corporate Insurance Manager bij Upfield


 

Joost Knoppers, bestuurslid
Risk & Insurance Manager bij PON Holdings B.V.


 

mr. Hanneke van Oss, bestuurslid
Department Head Insurance bij Bluewater Energy Services B.V.


 

Mw. Annette van Doorn, secretaris
De Wild Verenigingsmanagement