Aanmeldformulier

U dient er rekening mee te houden dat het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan op persoonlijke titel en derhalve niet gebonden is aan de organisatie waar u werkzaam bent. Met de verzending van dit formulier verklaart u zich akkoord met de voorwaarden voor het lidmaatschap, zoals vermeld onder het onderdeel ´lidmaatschap´ op deze site.

Naam:
Titel(s):
Voorletters:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Werkzaam bij:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Telefax:
E-mail:
Corr. adres:

Opleiding
OnderwijsinstellingPeriodeDiploma ja/nee
Tot welke branche behoort uw organisatie?
Wat is uw huidige functie?
Hoofdbestanddelen van uw functie?
Kunt u een korte omschrijving geven van de (voornaamste) activiteiten van de organisatie? U kunt eventueel de desbetreffende tekst uit het jaarverslag meezenden ('company profile').
Ondergetekende wenst zich aan te melden voor deelname aan de NARIM-kenniscentra:
Aansprakelijkheid Claims Employee benefits
Bouw Cyber Risk Management
Captives Insurance Innovation   Wft-PE
Aan wie rapporteert u voor wat betreft de uitvoering van uw werkzaamheden?
   
velden gemarkeerd met een   zijn verplichte invoervelden
   

NARIM

Nederlandse Associatie van Risk- en Insurance Managers
 

Adres: Postbus 65707
2506 EA Den Haag
 
Telefoon:   

070 - 345 74 26

 
Fax: 070 - 427 32 63
 
E-mail:    info@narim.com
 
Website: www.narim.com
 
  KvK nr:
BTW nr:
40348077
NL.8053.72.854.B.01
     
  PDF doc:
PDF doc:

Proclaimer/disclaimer

Privacyverklaring