Kenniscentra

Binnen NARIM zijn de leden actief in verschillende 'special interest groups' ofwel kenniscentra. Tijdens de bijeenkomsten, die door een of meerdere coördinatoren worden georganiseerd, wordt gesproken over actuele ontwikkelingen op dit specifieke gebied en wordt onderling ervaring en kennis uitgewisseld.

 

 

Acht NARIM Kenniscentra 
De kenniscentra en de coördinatoren zijn:

 

- Aansprakelijkheid: Joost Knoppers, Pon Holdings

- Bouw: Frank Prins, BAM

- Captives: Henriëtte Dollé-Bäcker, Heineken International

- Claims: Evelijn Braakman, Philips

- Cyber: Mario van der Giessen, IKEA

- Employee Benefits: Jacqueline Plessius, Lyondell Basell

- Insurance Innovation: Rosalie André, Signify - Darko Domic, Hunter Douglas

- Risk Management: Michiel Kerstens, HVC Groep

 

De bijeenkomsten van vakgroepen vindt u in de agenda op deze site.

Meer info is voor leden te vinden in het besloten ledendeel. 

 

Een korte kennismaking met vier kenniscentra.

 

Kenniscentrum Aansprakelijkheid

Oud-coördinator Titus Tiel Groenestege: ‘Binnen de leden van ons kenniscentrum leeft een heel scala aan onderwerpen die te maken hebben met het in beeld krijgen van bestaande en zich ontwikkelende nieuwe risico’s. Denk hierbij aan werkgeversaansprakelijkheid bij werken met gevaarlijke stoffen zoals asbest en chroom 6, maar ook stoffen als nanodeeltjes waarvan we de risico’s nog niet kennen. Tevens speelt verharding van de verzekeringsmarkt een toenemende rol.

Gemiddeld eens per jaar organiseren wij een miniseminar over relevante onderwerpen. Dat hebben we in het verleden gedaan in samenwerking met het kenniscentrum Risk Management en met het kenniscentrum Claims. Zo houden we elkaar scherp op dit vakgebied!’

Meer info: joost.knoppers@pon.com

 

Kenniscentrum Captives

Coördinator Henriëtte Dollé-Bäcker: ‘Ons kenniscentrum deelt kennis op het gebied van verzekeringen en captive-structuren. Er speelt een aantal interessante vraagstukken binnen ons vakgebied. Denk hierbij aan het wel of niet oprichten van een captive, het bepalen van de optimale vestigingsplaats voor het oprichten van captives of het opnemen van nieuwe risico’s in captives. Maar ook denken wij na over de mogelijkheden om de herverzekeringsstructuur zo optimaal mogelijk in te richten voor een captive of de gevolgen van Solvency II en de inrichting van sleutelfuncties. Vanzelfsprekend volgen we actief de ontwikkelingen vanuit de wet- en regelgeving die relevant zijn voor verzekeraars.

 

Tussen de captives onderling is actief contact. Wij willen minimaal één à twee keer per jaar bij elkaar te komen om kennis uit te wisselen en met elkaar in discussie te gaan. We selecteren dan een captive-breed onderwerp en gaan daarover met elkaar in gesprek. Met elkaar in gesprek gaan om ontwikkelingen vanuit wet- en regelgeving te volgen en de impact op de captives te begrijpen, dat is waar ons kenniscentrum voor staat.’

Meer info: henriette.dollebacker@heineken.com

 

Kenniscentrum Employee Benefits

Coördinator Jacqueline Plessius: ‘Steeds vaker worden Insurance Manager actief betrokken bij inkoop van Employee Benefit verzekeringen binnen hun eigen bedrijf. Niet alleen om te adviseren in relatie tot verzekeringen rond het sociaal stelsel, maar natuurlijk ook omdat ze de aanbieders van deze verzekeringen kennen. Er zijn maar weinig leden in dit kenniscentrum, maar de doelstelling is dan ook om actuele onderwerpen via een round table, een workshop of een presentatie te organiseren voor alle NARIM leden. Hun collega’s van HR zijn dan ook meer dan welkom omdat je veelal dan toch samen optrekt.

 

Verder roepen we de leden regelmatig op om aan te geven wat er onder hen leeft en relevant is op het gebied van Employee Benefits. Dat kan te maken hebben met nieuwe wet- of regelgeving, maar dat kunnen ook innoverende producten zijn. Zo’n innoverend product wordt dan ook gepresenteerd tijdens het NARIM Congres als minor gepresenteerd door Marsh en Allianz. Daar kijk ik zeker naar uit!’

Meer info: jacqueline.plessius@LYB.com

 

Kenniscentrum Risk Management

Binnen dit kenniscentrum gaan we op een laagdrempelige wijze met vakcollega’s in gesprek en luisteren we naar elkaars ervaringen. Het organiseren van een mini-seminar kan dan een mooie aanleiding zijn om elkaar te ontmoeten, vooral als het daarbij gekozen thema breed herkenbaar is. Dit blijkt in de praktijk goed te werken, kennelijk blijven ontmoetingen op kleine schaal, met persoonlijke gesprekken, een belangrijk aspect van het lidmaatschap van NARIM en het Kenniscentrum Risk Management. Het gaat daarnaast natuurlijk om uitwisseling en overdracht van vakervaringen bij de eigen werkgever en om het opdoen van relevante kennis, tips & trics van elkaar en eventuele gastsprekers. Het streven is om jaarlijks zo’n ontmoeting te organiseren, online of op een goed te bereiken centrale plaats in het land. Vaak doen we dat in co-organisatie met een ander Kenniscentrum.

 

Een altijd terugkerend onderwerp is hoe we ervoor zorgen dat we blijvend voldoende aandacht krijgen voor onze onafhankelijke functie, juist als het economisch voorspoedig gaat. Een achterliggend, maar absoluut ook heel belangrijk doel van ons kenniscentrum is om het vak van Risk & Insurance Manager leuk en menselijk te houden. In the end blijft het natuurlijk gewoon mensenwerk waarbij we elkaar, binnen of buiten onze werkgevers en NARIM, gewoon nodig hebben.

Meer info: m.kerstens@hvcgroep.nl