Kenniscentra

Binnen NARIM zijn de leden actief in verschillende 'special interest groups' ofwel kenniscentra. Tijdens de bijeenkomsten, die door een of meerdere coördinatoren worden georganiseerd, wordt gesproken over actuele ontwikkelingen op dit specifieke gebied en wordt onderling ervaring en kennis uitgewisseld.

 

 

Acht NARIM Kenniscentra 
De kenniscentra en de coördinatoren zijn:

 

- Aansprakelijkheid: Joost Knoppers, Pon Holdings

- CAR/PDBI: Bonny Lepidis, Havensteder

- Captives: Alina Ivkina, ABN AMRO

- Claims/Actualiteiten: Evelijn Braakman, Philips

- Cyber: Paul Brons, Rabobank

- Employee Benefits: Jacqueline Plessius, Lyondell Basell

- Risk Management: Michiel Kerstens, HVC Groep

- Sustainabilitiy: Barbara van Berkum, TBI Holdings B.V.

 

De bijeenkomsten van vakgroepen vindt u in de agenda op deze site.

Meer info is voor leden te vinden in het besloten ledendeel. 

 

Een korte kennismaking met vijf kenniscentra.

 

Kenniscentrum Aansprakelijkheid

Binnen de leden van het Kenniscentrum Aansprakelijkheid leeft een heel scala aan onderwerpen die te maken hebben met het in beeld krijgen van bestaande en zich ontwikkelende nieuwe risico’s. Denk hierbij aan werkgeversaansprakelijkheid bij werken met gevaarlijke stoffen zoals asbest en chroom 6, maar ook stoffen als nanodeeltjes waarvan we de risico’s nog niet kennen. Tevens speelt verharding van de verzekeringsmarkt een toenemende rol.

Gemiddeld eens per jaar organiseert het Kenniscentrum een miniseminar over relevante onderwerpen. Dat is in het verleden gedaan in samenwerking met het kenniscentrum Risk Management en met het kenniscentrum Claims. Zo houden we elkaar scherp op dit vakgebied.

Meer info: joost.knoppers@pon.com

 

Kenniscentrum Captives

Het kenniscentrum deelt kennis op het gebied van verzekeringen en captive-structuren. Er speelt een aantal interessante vraagstukken binnen het vakgebied. Denk hierbij aan het wel of niet oprichten van een captive, het bepalen van de optimale vestigingsplaats voor het oprichten van captives of het opnemen van nieuwe risico’s in captives. Maar ook wordt nagedacht over de mogelijkheden om de herverzekeringsstructuur zo optimaal mogelijk in te richten voor een captive of de gevolgen van Solvency II en de inrichting van sleutelfuncties. Vanzelfsprekend worden de ontwikkelingen vanuit de wet- en regelgeving die relevant zijn voor verzekeraars actief gevolgd.

 

Tussen de captives onderling is actief contact. Het Kenniscentrum wil minimaal één à twee keer per jaar bij elkaar te komen om kennis uit te wisselen en met elkaar in discussie te gaan. Dan wordt een captive-breed onderwerp geselecteerd en daarover wordt met elkaar in gesprek gegaan. Met elkaar in gesprek gaan om ontwikkelingen vanuit wet- en regelgeving te volgen en de impact op de captives te begrijpen, dat is waar dit kenniscentrum voor staat.

Meer info: alina.ivkina@nl.abnamro.com

 

Kenniscentrum Cyber

Voormalig coördinator Hans Berkers: 'Volgens de diverse onderzoeken zijn cyber- en data privacy-risico's de laatste jaren snel gestegen naar de top van risico's voor bedrijven. Het doel van het Kenniscentrum Cyber is om de leden te voorzien van informatie over cyber risico inventarisatie, cyber risk management en verzekerbaarheid van het risico. Daartoe zullen we verzekeraars/makelaars uitnodigen om hiervoor een aantal keren per jaar een presentatie te geven aan onze leden om het onderwerp verder uit te diepen.’ 

 

Kenniscentrum Employee Benefits

Coördinator Jacqueline Plessius: ‘Steeds vaker worden Insurance Manager actief betrokken bij inkoop van Employee Benefit verzekeringen binnen hun eigen bedrijf. Niet alleen om te adviseren in relatie tot verzekeringen rond het sociaal stelsel, maar natuurlijk ook omdat ze de aanbieders van deze verzekeringen kennen. Er zijn maar weinig leden in dit kenniscentrum, maar de doelstelling is dan ook om actuele onderwerpen via een round table, een workshop of een presentatie te organiseren voor alle NARIM leden. Hun collega’s van HR zijn dan ook meer dan welkom omdat je veelal dan toch samen optrekt.

 

Verder roepen we de leden regelmatig op om aan te geven wat er onder hen leeft en relevant is op het gebied van Employee Benefits. Dat kan te maken hebben met nieuwe wet- of regelgeving, maar dat kunnen ook innoverende producten zijn. Zo’n innoverend product wordt dan ook gepresenteerd tijdens het NARIM Congres als minor gepresenteerd door Marsh en Allianz. Daar kijk ik zeker naar uit!’

Meer info: jacqueline.plessius@LYB.com

 

Kenniscentrum Risk Management

Binnen dit kenniscentrum gaan we op een laagdrempelige wijze met vakcollega’s in gesprek en luisteren we naar elkaars ervaringen. Het organiseren van een mini-seminar kan dan een mooie aanleiding zijn om elkaar te ontmoeten, vooral als het daarbij gekozen thema breed herkenbaar is. Dit blijkt in de praktijk goed te werken, kennelijk blijven ontmoetingen op kleine schaal, met persoonlijke gesprekken, een belangrijk aspect van het lidmaatschap van NARIM en het Kenniscentrum Risk Management. Het gaat daarnaast natuurlijk om uitwisseling en overdracht van vakervaringen bij de eigen werkgever en om het opdoen van relevante kennis, tips & trics van elkaar en eventuele gastsprekers. Het streven is om jaarlijks zo’n ontmoeting te organiseren, online of op een goed te bereiken centrale plaats in het land. Vaak doen we dat in co-organisatie met een ander Kenniscentrum.

 

Een altijd terugkerend onderwerp is hoe we ervoor zorgen dat we blijvend voldoende aandacht krijgen voor onze onafhankelijke functie, juist als het economisch voorspoedig gaat. Een achterliggend, maar absoluut ook heel belangrijk doel van ons kenniscentrum is om het vak van Risk & Insurance Manager leuk en menselijk te houden. In the end blijft het natuurlijk gewoon mensenwerk waarbij we elkaar, binnen of buiten onze werkgevers en NARIM, gewoon nodig hebben.

Meer info: m.kerstens@hvcgroep.nl

 

Kenniscentrum Sustainability

Het onderwerp Sustainability is zo breed als dat de vraagstukken complex zijn. De Sustainable Development Goals (SDG’s) omvatten maar liefst 17 verschillende doelen variërend van het stoppen van armoede en honger tot aan het beschikbaar maken van betaalbare en schone energie. Maar welke raakvlakken heeft risk & insurance management met Sustainability? Of het nu gaat om de verzekerbaarheid van zonnepanelen, de verhoogde kosten van duurzaam schadeherstel of om het risicoverhogende effect van klimaatverandering op bepaalde bedrijfslocaties, het raakt ons allemaal. Het Kenniscentrum Sustainability heeft als doel om de onderwerpen waar de risk & insurance managers van NARIM tegenaan lopen bij het verduurzamen van bedrijfsvoering of van hun diensten/producten bespreekbaar te maken. En juist omdat Sustainability vaak zo abstract en allesomvattend is, gaan we proberen het zo concreet mogelijk te maken. Op die manier kunnen we ervaringen delen, trends signaleren én actie te ondernemen. 

Meer info: b.vanberkum@tbi.nl