Tevreden terugkijken op geslaagd NARIM Congres

‘We kunnen weer en de timing is briljant, twee dagen nadat de 1,5-meter is afgeschaft.’ Dat waren de eerste woorden van dagvoorzitter Maarten Bouwhuis tijdens de start van het NARIM jubileumcongres 2021 dat op 27 en 28 september plaatsvond op de ss Rotterdam.

 

 

NARIM mocht de eerste congresdag ruim 350 gasten verwelkomen en voor de meesten van hen was dit hun eerste grote live-bijeenkomst in lange tijd. Tijdens de tweede congresdag vulden zo’n 300 aanwezigen de zalen. NARIM staat er geweldig voor, aldus voorzitter Adri van der Waart. ‘NARIM kan zich tussen de verzekeraars, experts, brokers positioneren. Ook de Risk & Insurance Managers vinden elkaar in NARIM. We zijn een netwerkorganisatie. Binnen dat netwerk kunnen we contact zoeken met de andere kant van de tafel, zeker toen sprake was van een harde markt. NARIM heeft een stevig fundament en is robuust aanwezig.’

 

Premie is niet het enige

De afgelopen vijftien jaar was sprake van een zachte markt. Dat veranderde in 2019. Adri van der Waart: ‘Dat schuurde. Toen we vervolgens met COVID-19 werden geconfronteerd, werd het nog ingewikkelder om zaken rond te krijgen. Thuis zitten en op afstand problemen oplossen, was meer dan lastig. Jammer vond ik dat ook verzekeraars hun hakken in het zand zetten. Dat had natuurlijk ook te maken met de hoeveelheid claims die ze naar aanleiding van COVID-19 kregen. Zij zagen de schadelast stijgen met premieverhoging tot gevolg. Maar premie is niet het enige. Het gaat om verzekerbaarheid binnen acceptabele voorwaarden. Dat moet je met elkaar bespreken. En dat overleg heb ik jammer genoeg gemist. Gelukkig heeft NARIM de afgelopen maanden gesprekken tussen de partijen geïnitieerd. Mijn oproep is dan ook nadrukkelijk: “All on board”, verzekeraars, brokers laten we in gesprek blijven.’

 

Adri van der Waart: 'NARIM staat er geweldig voor'

 

Wat betekent NARIM voor jou?

Hierna kregen de aanwezigen de vraag om in één woord aan te geven wat NARIM voor hen betekent. De zaal was redelijk unaniem: netwerk, connectiviteit, verbinding, sharing, samenbrengen, elkaar vinden, dialoog, vakkennis, experience, professionalisme, uitwisseling. Precies dat waar NARIM al 25 jaar voor staat en de komende jaren voor wil blijven staan.

 

Marcel Levi: ‘Risico’s kun je nooit helemaal afdekken’

De NARIM Congrescommissie had voor de twee congresdagen een boeiend programma samengesteld met interessante sprekers. Marcel Levi, internist, hoogleraar geneeskunde en sinds een paar maanden voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, was de keynote spreker tijdens het ochtendprogramma. Hij vertelde over zijn ervaringen als directeur van een aantal Londense ziekenhuizen tijdens de coronapandemie en over riskmanagement in de gezondheidszorg. Het belangrijkste thema van zijn verhaal, zoals hij zelf aangaf, was het feit dat je risico’s nooit helemaal kunt afdekken. De aandacht ging vooral naar zorgen voor de patiënten en er was geen tijd om daarvoor eerst een business case op te stellen. ‘Het voor alles een business case opstellen is echt een ziekte van de 21ste eeuw. De managers raakten tijdens corona veel meer in een ondersteunende rol. Leiderschap tijdens een crisis heeft niets te maken met de baas spelen. Ik vergelijk het altijd met een symfonieorkest. Iedere muzikant kan heel goed muziek maken. De dirigent leidt. Hij speelt zelf geen muziek, speelt niet de baas, maar geeft de toon aan en wijst met zijn dirigeerstok iedereen de weg. Voor mij is dat modern leiderschap. Dat heeft niets met macht te maken, maar met invloed. Het management moet zijn beslissingen niet meer nemen op basis van zijn mening, maar op wat de data aangeven. Managers hebben er ook een handje van om een taal te spreken die veel mensen niet begrijpen. Heb ik op een dag veel patiënten gezien en gesproken dan vindt de manager dat ik “veel productie heb gedraaid”. Zo voelt dat voor mij niet, ik wil namelijk zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk gezondheid bieden.’

 

Marcel Levi: 'Managers spreken een andere taal'

 

Wat betreft de risicoafwegingen tijdens corona gaf hij aan dat er soms veiligheids- en kwaliteitsrisico’s moeten worden genomen om de zorg te kunnen blijven leveren. ‘Dus kijk niet naar wat niet kan, maar wat je dan, misschien minder goed dan je zou willen, wel aan zorg kunt leveren. Zo konden we een groot aantal patiënten die zorg nodig hadden, behandelen.’ Sprak de toekomstige Minister van VWS? ‘Ach, wie wil dat nu doen. Ik heb wel overal een mening over, dan moet je ook af en toe de verantwoordelijkheid durven nemen. Als ik ooit gebeld zou worden, en die kans is klein, dan zou ik heel misschien “ja” zeggen, mits ik 1 dag per week mijn poli mag blijven doen.’ Of dit realiteit wordt? We gaan het zien.

 

Over emissieuitstoot, 21 taken en vier filosofische tips

Vervolgens kreeg Mark Bressers, directeur-bestuurder van de Nederlandse Emissieautoriteit het woord. Hij ging in op het enorme vraagstuk waar we allemaal mee te maken hebben: de emissie van CO2. De uitstoot van CO2 is niet zomaar te stoppen en dan is de 1,5 graad die de landen in 2015 bij het Akkoord van Parijs hebben afgesproken, niet haalbaar. Klimaatrisico’s zijn systeemrisico’s, denk aan mislukte oogsten, bosbranden, overstromingen, etc. Bedrijven hebben te maken met transactierisico’s. Om de emissie te beperken, zijn grote uitstoters van broeikassen verplicht deel te nemen aan het emissiehandelssysteem (ETS). Hiermee wordt circa 40% van de uitstoot gereguleerd. Deze rechten worden deels gratis verdeeld, het overige deel wordt geveild. De hoogte van de CO2-prijs wordt door de markt bepaald. Er is werk aan de winkel en het is een uitdaging, maar het is te doen, aldus Bressers.

 

Mark Bressers: 'Bedrijven hebben te maken met transactierisico's'

 

21 taken

Hierna ging tech-expert en schrijver Jarno Duursma in op kunstmatige intelligente software. De zaal kreeg de opdracht aan zijn werk te denken en dit te vertalen in 21 taken. Welke van die taken kunnen worden aangevuld door slimme software, welke taken worden versterkt door slimme software. Wat kunnen we laten liggen en wordt op korte of langere termijn vervangen door slimme software. Duursma legde uit dat het tijdstip van onderzoek voorbij is, we zitten nu in de implementatiefase. We werken er allemaal met slimme software, meer dan we ons wellicht realiseren. Maar… vergeet niet dat software de menselijke eigenschappen, emotie, niet kan vervangen. Dus het onderlinge contact blijft. Hij sloot af met de conclusie dat software ons leven dan wel makkelijker maakt, maar dat we het jammer genoeg niet minder druk krijgen.

 

Jarno Duursma: 'We zitten in de implementatiefase'

 

Vier tips

Filosoof Lambert Kamphuis sloot de dag als spreker af. Hij gaf de aanwezigen vier filosofische tips mee hoe om te gaan met teleurstellingen: oefen je oordeelloze blik, blijf spelen, gebruik tegenslagen als training en gebruik Kairos (tijd voor jezelf en op het juiste moment iets voor elkaar te krijgen).

 

Lammert Kamphuis: 'Neem Kairos'

 

Tijd voor informeel samenzijn

Na afloop van het middagprogramma was er een moment gepland voor een toost op 25 jaar NARIM en was er in de avond tijd voor netwerken en ontspanning.

 

 

Dag 2

De tweede congresdag startte met een wrap up door dagvoorzitter Maarten Bouwhuis. Vervolgens konden de aanwezigen drie workshops volgen uit het aanbod van elf. Deze workshops werden aangeboden door een aantal van de sponsoren van het NARIM Congres. Na de overhandigingen van de NARIM Award aan André Oude Hergelink en de door theatergroep De Speld in het leven geroepen Gouden Tapir (die ging naar Paul Bruidegom van WillisTowersWatson) was het NARIM jubileumcongres ten einde. Op naar 2022!

 

Bekijk hier het beeldverslag van het NARIM Congres 2021 »


« vorige pagina         meer nieuws »