Jo Willaert overleden

Voormalig FERMA President Jo Willaert is op 6 november jl. op 70-jarige leeftijd overleden. Jo was President van FERMA van 2015 tot november 2019.

 

Jo Willaert FERMA overleden

 

Veel reacties op overlijden Jo Willaert

Bij FERMA kwamen nadat bekend was geworden dat Jo Willaert was overleden, talloze reacties binnen. Dirk Wegener, de huidige FERMA President, sprak over het verlies van een vriend met grote betekenis voor FERMA en het vak van Risk Management. 

 

Jo Willaert was gedurende zijn presidentschap van FERMA vaak te gast op het NARIM Congres. Regelmatig belichtte hij op het podium de plannen van FERMA als Europese koepelorganisatie en wees hij op het belang van invloed en directe contacten bij de Europese instanties. 'Jo was een zeer prettig mens. Hij heeft veel betekend voor de ontwikkeling van het vak van Risk & Insurance Management,' aldus NARIM-voorzitter Adri van der Waart.

 

Eductie,leiderschap en communicatie

Educatie, leiderschap en communicatie waren de drie thema's waaraan gedurende zijn periode als FERMA President grote stappen voorwaarts zijn gemaakt. Op het gebied van educatie heeft Jo Willaert zich in zijn periode als FERMA President ook sterk gemaakt voor de introductie van een nieuwe Europese certificering voor Risk & Insurance Managers, Rimap. Volgens Jo was dit een belangrijke stap om het toenemende belang van een goed risicomanagement binnen organisaties ook via een internationale certificeringsgraad meer fundament te geven.

 

De gave om mensen bij elkaar te brengen

FERMA CEO Typhaine Beaupérin: 'We hebben allemaal geprofiteerd van Jo's vaardigheden, zijn tijd en zijn enthousiasme. Hij had een geweldige manier om mensen bij elkaar te brengen. Hij was voor velen een vriend. We zullen Jo heel erg missen en hem altijd met dankbaarheid en genegenheid herinneren.'

 

Loopbaan

Jo Willaert was afgestudeerd als jurist. Hij werkte in het begin van zijn loopbaan bij Marsh en Aon. Vanuit de makelaarswereld maakte Jo de overstap naar Agfa Gevaert waar hij als corporate risk manager verantwoordelijk was voor de wereldwijde risicobeheer- en verzekeringsprogramma's voor de ondernemingen van het concern.

Daarnaast was Jo Willaert bestuurslid van BELRIM en was hij van 2017 tot 2019 voorzitter van de International Federation of Risk Management Associations (IFRIMA).

 

Jo Willaert, geboren op 24 september 1950, is 70 jaar geworden.

Links

Berichtgeving op FERMA-website »

Mogelijkheid voor condoleance »

 

Interview met Jo Willaert uit oktober 2019 bij zijn afscheid als FERMA President »

 


« vorige pagina         meer nieuws »