Interview met Jo Willaert, scheidend president FERMA

'Veel bereikt, maar het is tijd voor een nieuw gezicht'

Na vier jaar neemt Jo Willaert tijdens het FERMA Forum 2019 in Berlijn afscheid als President. Niet dat hij helemaal uit beeld verdwijnt, maar wel treedt de inmiddels 69-jarige Belg terug uit de spotlights. Wat is er binnen FERMA de afgelopen jaren bereikt en waar staat FERMA nu?

 

 

FERMA is opnieuw gepositioneerd
Het is tijd voor een nieuw gezicht, zegt hij zelf. ‘Het FERMA-presidentschap is normaliter twee jaar maar gezien de vele projecten, heeft men mij voor een tweede termijn verkozen. Die termijn zit er nu op.

 

Vier jaar terug heb ik bij mijn aantreden als nieuwe voorzitter gebruik gemaakt van de gelegenheid om FERMA anders te positioneren. Dat was noodzakelijk omdat het businessmodel onder druk stond. Een aantal van de aangesloten associaties twijfelden over de toegevoegde waarde van FERMA als Europese koepel. Die perceptie overheerste te sterk. Men wist niet goed wat FERMA allemaal deed. Als nieuwe voorzitter heb je veel goodwill om zaken naar je hand te zetten en met de komst van Typhaine Beaupérin als nieuwe CEO was er ook een natuurlijk moment voor nieuw elan.’

 

Andere rol
'Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om FERMA een andere rol te geven. Bij de diverse Europese instanties, maar ook richting de associaties en hun leden. NARIM is volgens Jo Willaert een goed voorbeeld. ‘Een belangrijk lid waarmee wij close zijn. Deze gewijzigde perceptie van de toegevoegde waarde van FERMA zien we ook evolueren bij de meeste andere leden-associaties.'

 

Nationale associaties laten profiteren van de grotere invloed binnen de EU en de Europese instituties

Sterke vertegenwoordiging in Europa
Ook de versterking van de positie van FERMA als Europese vertegenwoordiger van Risk Managers en indirect ook de verzekeringswereld is een belangrijk beleidsdoel geweest. Logisch vanuit een internationale wereld en vanuit Europees perspectief. ‘Via een sterkere positie binnen de Europese instituties kun je meer directe invloed uitoefenen. Langs die weg kun je de nationale associaties sterker maken en laten profiteren van de invloed binnen Europa.’

 
Eigen plek binnen het Europese circuit

‘Binnen het Europese circuit hebben we inmiddels onze eigen plek bemachtigd. Denk aan EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) en ook bij de OESO in Parijs zijn er ingangen op hoog niveau. We worden geraadpleegd, zoals de afgelopen jaren is gebeurd rondom de BEPS-wetgeving waarin we als captive users ons standpunt duidelijk hebben gemaakt. Onze bedrijven hebben captives nodig voor risico’s die niet of moeilijk te verzekeren zijn en zeker niet als vluchthaven voor fiscale doeleinden.’

 

Vakgebieden Risk Management en Internal Audit raken elkaar
Ook de banden met ECIIA, de Europese organisatie van Internal Auditors, zijn sterk verbeterd. ‘We moeten niet onder stoelen of banken steken dat de vakgebieden elkaar raken. Maar we hebben wel duidelijk gemaakt dat we als Risk Managers onze eigen dingen hebben. We hebben ons als FERMA sterk gemaakt om een goede balans te vinden voor effectieve samenwerking en dat is goed voor alle partijen.’

 

FERMA’s Five

  • Be the leading voice of the European risk management profession at EU and international levels.
  • Act as a strategic radar for the profession on global and emerging risks and on legislative development at EU and international level.
  • Develop thought leadership. Leverage the expertise from the network and form strategic partnerships with international stakeholders.
  • Help to set the standad of professionalism with RIMAP.
  • Provide the community of risk professionals a unique opportunity to network with their European peers.

 

'Ik heb onmiskenbaar voordeel gehad van mijn Belgische nationaliteit en het feit dat ik in de buurt van de FERMA-kantoren woon'

Het voordeel om Belg te zijn

‘Ik ben er trots op wat we hebben bereikt. Een fundament om op voort te bouwen. Ik heb hierbij onmiskenbaar voordeel gehad van mijn Belgische nationaliteit en door mijn woonplaats in de nabijheid van de FERMA-kantoren. Mijn moedertaal is Frans via mijn moeder en Nederlands via mijn vader. Ik ben vertrouwd met de Latijnse cultuur en dat scheelt. Ik heb veel gereisd, ook om zoveel mogelijk congressen van associaties bij te wonen en de persoonlijke banden aan te halen. Bovendien was het voor mij makkelijk om in Brussel binnen te lopen; bij ons eigen bureau maar ook bij de Europese instanties.’

 

Jo Willaert in gesprek met Maarten Bouwhuis tijdens NARIM University.

 

Sponsors zijn partners geworden
‘Een tweede belangrijke pijler is dat we niet meer over "sponsors" spreken maar over "partners". Een belangrijke nieuwigheid zijn de zogenaamde "Strategic Partners" Dat zijn partners die ons extra ondersteunen. Zij funden ons in belangrijke mate en hebben daarvoor in ruil een adviserende bevoegdheid. Dat heeft enorm geholpen om financieel zaken te kunnen realiseren, maar ook op het gebied van rechtstreekse input vanuit de wereld van verzekeraars en makelaars. Ik heb het over mensen op het hoogste niveau. Het zijn de beslissers van onze partners, niet enkel de commerciële mensen. Dit is een besloten groep waaruit we veel informatie halen. Het heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we ons tweejaarlijkse seminar anders hebben opgezet. Geen mini-forum, maar een relatie- en trainingsevenement. Een seminar alleen voor Risk Managers, zonder exhibitie-hall en gesteund door onze Strategic Partners.

 

Dat heeft resultaat gehad: Risk & Insurance Managers uit heel Europa zijn in veel grotere getale in 2018 naar Antwerpen gekomen om te leren en om te netwerken. Besloten is het FERMA Seminar in 2020 wederom in Antwerpen te houden. Met dezelfde opzet en op dezelfde locatie. Misschien moeten we Antwerpen wel als vaste locatie voor het seminar houden, uiteraard mijn persoonlijk idee, de beslissing hierover ligt bij mijn opvolgers.

 

FERMA Forum: gratis deelname voor Risk & Insurance Managers
‘Daarnaast is goed geluisterd naar een aantal voorzitters van nationale associaties. Onder meer om deelname aan het FERMA Forum gratis te maken voor Risk & Insurance Managers. Het aantal inschrijvingen voor het komende forum is ook wellicht hierdoor sterk gestegen.

Ook is besloten alle forum venues te houden in congressteden met een neutrale uitstraling. Nu te beginnen met Berlijn, in 2021 in Kopenhagen. Waarom niet een shortlist van vier à vijf steden met een goede uitstraling, met goede congresfaciliteiten en een goede bereikbaarheid? Ook op dit terrein hebben we geluisterd naar onze leden.’

 

Educatie: RIMAP als Europees kwaliteitscertificaat
Een ander belangrijk thema van de afgelopen jaren is educatie. ‘RIMAP, het opleidingsprogramma voor Europese Risk Managers, staat goed op de kaart en wordt ook geaccrediteerd door een aantal Europese universiteiten. Het aantal Risk Managers dat succesvol examen heeft gedaan, blijft gestaag groeien en dat is heel goed. Nu zijn dat er al meer dan 155, waarvan 83 in 2018 met succes examen deden.


RIMAP-examen uitsluitend in het Engels
Een van de eisen van RIMAP zal blijven dat het examen uitsluitend in het Engels zal zijn. We doen dat omdat we vinden dat je geen Europees kwaliteitscertificaat kunt geven aan een Risk Manager die de Engelse taal niet goed machtig is. Dit heeft niets te maken met cultuur, wel met het feit dat Engels de internationale businesstaal is.

 

Development leadership

Er is veel bereikt, maar tegelijk is er ook nog veel te doen. Zoals op het gebied van development leadership. Erkenning is van groot belang, extern, maar beslist ook intern. In veel bedrijven, zelfs in de bedrijven die al ver zijn in het erkennen van Risk Management, word je als specialist in de ogen van de CFO of de board gezien als de "premium man", de schademan: "Is mijn dossier geregeld..." Ik zie dat ook bij mijzelf. Vrij vaak krijg je aan het eind van het jaar verzekeringsvragen "wat gaan de premies worden". Het is duidelijk dat velen van ons nog altijd intern niet voor vol worden aangezien als risk manager, zoals een interne auditor dat wel wordt. Het Europese certificaat is absoluut belangrijk om meer respect af te dwingen. Maar hier is zeker nog veel werk aan de winkel. En dat kost tijd.

 

 

Interactie en communicatie tussen professionals sterk toegenomen

Waar ik ook trots op ben, is de interactie en de communicatie tussen de professionals in Europa. Of dat nu risk managers, advocaten, makelaars, verzekeraars of experts zijn. Heel de wereld van de Risk & Insurance Management community samen, dat hebben we zeker bereikt. Het is een continu proces, maar we zien dat die interactie goed werkt. NARIM is daarvan een sprekend voorbeeld.

 

Na het voorzitterschap

Tijdens het FORUM neem ik afscheid en komt de nieuwe president in functie: Dirk Wegener. Hij is voorzitter tot het FORUM in 2021 in Kopenhagen. Dirk is nu al vice-president en de laatste maanden werken we al nauw samen.

 

Bij FERMA blijf ik Board Member. Volgens de statuten kan mijn termijn lopen tot de algemene vergadering van juni 2021. Ik weet echter nog niet of ik zo lang blijf, we zien wel. Ook was ik van 2017 tot 2019 voorzitter van IFRIMA, het wereldwijde platform van risk managers. Ik ben sinds april chairman, tot 2021. Voor de rest heb ik een aantal kleine projecten, maar ik wil dingen doen zoals ik het zelf wil. Vooral verder weg van de spotlights.’


« vorige pagina         meer nieuws »