Zurich: Verzekeringstechniek komt weer op de kaart

Doede de Waij, Head of International Segment Zurich Benelux: ‘Het gebruik van technologie in de verzekeringsbranche is door COVID-19 in een stroomversnelling gekomen.'

Technologische ontwikkelingen zullen in de toekomst een nog grotere rol gaan spelen bij bijvoorbeeld het maken van risicoprofielen. Verder voorspelt de Waij dat de techniek van het verzekeren weer centraal komt te staan, mede onder druk van een harde markt.

 

Nieuw perspectief 

‘COVID-19 biedt een nieuw perspectief op de interactie die wij hebben met onze klanten en schept de kans om interne processen te optimaliseren. Eén van onze kernactiviteiten als verzekeraar is het maken van een juiste risico-inschatting op basis van een bedrijfsprofiel. Je moet kijken naar hoe bedrijven hun risicomanagement hebben ingericht en hun mogelijkheid om aanpassingen te maken op veranderende omstandigheden. Welke schadescenario’s kunnen zich aandienen? Was bijvoorbeeld rekening gehouden met een pandemie? Op basis van die scenario’s zoeken wij de een balans en doen we een voorstel met passende preventievereisten, polisvoorwaarden en premie.

 

Zurich Risk Advisor app

‘Bij Zurich hebben we een applicatie ontwikkeld die klanten in staat stelt hun risico’s in relatie tot brand, aansprakelijkheid of cyber in kaart te brengen door middel van een self-assessment. De uitkomst wordt vertaald naar een “risk grading” wat tevens een goede indicatie geeft van hoe een verzekeraar naar een risico kijkt. Het biedt inzicht in het risicoprofiel van jouw bedrijf en wat dat betekent voor de voorwaarden en condities waarop de verzekering wordt gesloten.

In diezelfde app zit ook de “remote collaboration” functie. Zo kunnen onze risk engineers op afstand met de klant communiceren en een risico-inventarisatie doen. De klant kan bepaalde situaties op de locatie laten zien terwijl de risk engineer meekijkt en vragen kan stellen. Eigenlijk net zoals dit traditioneel gaat. De bereidheid om gebruik te maken van deze tool is groot, mede gelet op de invloed van corona. We zitten met zijn allen in hetzelfde schuitje en deze tool stelt ons in staat om snel de juiste informatie te verzamelen en de continuïteit van verzekeringsprogramma’s te waarborgen. Ik verwacht wel een afname van het gebruik na corona, een tool kan nooit het sociale aspect van ons werk vervangen.’

 

Connectivity

Andere initiatieven waar nu meer vaart achter zit zijn online platformen om de communicatie in de driehoek klant-makelaar-verzekeraar te verbeteren. ‘Zo bestaat de mogelijkheid om ons MyZurich platform met klantspecifieke risico- en polisinformatie via API-technologie te koppelen aan de risicomanagementsystemen van de klant. Dit biedt de klanten de mogelijkheid om de documenten en data van Zurich direct te importeren in eigen systemen. Daarbij geldt uiteraard dat goede afspraken moeten worden gemaakt, het gaat immers over bedrijfsgevoelige informatie.’

 

 

Vertrouwen en acceptatie aan beide kanten

De API-technologie is er, maar om te profiteren van de voordelen van dit soort technologieën is wel een verandering in mentaliteit nodig. ‘Wij zijn hierover ook in gesprek met de grote makelaarskantoren, die eveneens beschikken over platforms waarin data van klanten en verzekeraars wordt weergegeven. Als de connectivity via die API-technologie wordt toepast, beschikt men altijd over real-time informatie. Je moet je als organisatie wel afvragen of je dat wil en kan. Verzekeren blijft mensenwerk en is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Data neigt het menselijke aspect van verzekeren wel eens te ondermijnen.’

 

Anders werken

Mensen zullen op een andere manier gaan werken, verwacht de Waij. ‘Dat is al te zien bij onze underwriters die gebruik maken van real-time informatie die beschikbaar is via open-source data en wordt ondersteund met eigen analyses. Binnen Zurich zijn al projecten gestart waarbij gebruikmakend van kunstmatige intelligentie informatie wordt gescand en wordt vertaald in risicoprofielen. Deze gegevens kan een underwriter gebruiken om te kijken hoe om te gaan met polisvoorwaarden, eigen risico’s, preventie, premies, etc. Dat lijkt ver weg, maar dat is het niet. Daar waar we nu nog mensen nodig hebben om informatiesystemen handmatig te vullen, zal dit in de toekomst worden overgenomen door AI-tools. Dat moeten we niet als een bedreiging zien maar als een kans om kennis en vaardigheden van mensen op een andere manier in te zetten. Het gaat straks niet meer om data-invoer maar veel meer over analyse en interpretatie.’

 

Driehoek klant-makelaar-verzekeraar

Op de vraag of bedrijven in de toekomst steeds meer direct zullen schakelen met verzekeraars - dus zonder tussenkomst van een makelaar - antwoordt hij: ‘Grote internationale bedrijven met complexe risicoprofielen zoeken al steeds meer direct contact met de verzekeraar naast het contact met hun makelaar. Het zal steeds meer gaan om het contact in de driehoek klant-makelaar-verzekeraar, je hebt elkaar nodig en dat zal zo blijven. Wat betreft bedrijven in het middensegment en klanten die worden ondergebracht in volmacht geldt wel dat analyses en voorspellingen steeds meer door data zullen worden gedreven. Daar zal het fysieke contact met klanten minder worden en zullen tools als Risk Advisor een belangrijkere rol gaan spelen.’

 

De verharding van de markt

Door COVID-19 en de economische gevolgen daarvan zullen verzekeraars kritischer naar risico’s kijken. En dat terwijl de markt al sinds 2019 aan het verharden is. ‘Het is een wereldwijde trend die volgt na jaren van premiereducties die weer het gevolg waren van een teveel aan capaciteit. Klanten zijn zich doorgaans goed bewust van hun eigen bedrijfsrisico’s, maar in deze markt loont het de moeite om een afweging te maken om risico’s zelf te lopen, te verzekeren – eventueel met een verhoogd eigen risico - of bijvoorbeeld onder te brengen in een captive. Ons uitgangspunt is en moet blijven dat alles te verzekeren is… tegen de juiste prijs en condities. Een mooie uitdaging voor onze branche om de verzekeringstechniek voorop te stellen en de prijs daaraan ondergeschikt.’

 

Begin op tijd

De verharding van de verzekeringsmarkt kan intern een moeilijk uit te leggen verhaal zijn, realiseert de Waij zich. ‘Ga op tijd in gesprek met interne stakeholders, makelaar en verzekeraar en voorkom verrassingen. Wij spenderen veel tijd om de dialoog met de klant en makelaar aan te gaan en ongemakkelijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Je zult zien dat je sneller de aandacht trekt van de CFO’s want verzekeren doet er de komende jaren weer toe. In die zin zou ik zeggen: die prijsstijgingen zijn misschien niet leuk, maar het is ook een kans om goed naar je eigen risicoprofiel te kijken.’


« vorige pagina         meer nieuws »