Zurich: Transform to perform is een evolutie, geen revolutie

'De veranderingen gaan snel tegenwoordig. Er zijn veel topics die gelijktijdig samenkomen. Daarom begrijp ik dat NARIM voor het thema ‘Transform to perform’ heeft gekozen. Het is goed dat zij de discussie faciliteren.’ Aldus Doede de Waij, Head of International Segment, Zurich Benelux.

 

‘We moeten ons ook realiseren dat veranderen in kleine stapjes gaat en we de verwachtingen daarin managen. Verzekeringen bestaan niet voor niets al honderden jaren. Er zit veel kennis en ervaring achter. Misschien maakt dat het ook wel lastiger om te transformeren,’ vervolgt hij.

 

 

Scenariodenken

Door de mogelijke “Up- or Downside” van al die veranderingen moeten verzekeraars, klanten en makelaars volgens Doede de Waij veel meer met elkaar in gesprek gaan over de betekenis ervan en hoe om te gaan met daaruit voortvloeiende risico’s. ‘De voorspelbaarheid is lastiger. Zo heeft elk bedrijf duurzaamheid hoog op de agenda staan. Voor een productiebedrijf betekent dit bijvoorbeeld het toepassen van nieuwe grondstoffen, een ander fabricageproces of aangepaste werkprocessen. Stel je vervolgens de vraag wat dit voor hun risicoprofiel betekent, dan valt het nogal eens stil. Het is voor verzekeraars lastig in te schatten wat de consequenties zijn van deze risico’s. Traditioneel verzekeren wij op basis van historische gegevens. We moeten dus veel meer de dialoog aangaan met de partijen die allemaal een stukje risico-informatie kunnen leveren, wat de voorspelbaarheid naar de toekomst wellicht inzichtelijker maakt en achteraf minder verrassingen creëert. Dat betekent scenariodenken en met elkaar risicoprofielen in kaart brengen.’

 

Harde markt

De ‘harde markt’, die term viel de afgelopen tijd meer dan eens. Doede de Waij reageert: ‘Een aantal jaar geleden was verzekeren relatief goedkoop, vervolgens stegen de premies. Die correctie moest plaatsvinden om de winstgevendheid van verzekeraars weer op orde te brengen. Het zal nu afvlakken. Veel verzekeraars maken gebruik van herverzekeringen. Consequentie hiervan is dat de herverzekeringsmarkt harder wordt, met gevolgen voor de premies. Hiermee wordt het risicomanagement van bedrijven nog belangrijker als we kijken naar preventie maar ook naar de mate waarin bedrijven mede participeren in het risico middels hogere eigen risico’s en/of captivestructuren. Verzekeren blijft altijd een onderdeel van het totale risicofinancieringsplaatje.’

 

Transparantie en vertrouwen

‘Ik denk dat je partnership, het samen naar risico’s kijken, ook onder transform to perform kunt scharen. Het is wel een andere manier van samenwerken. Maar we moeten er voor openstaan en de basis is wederzijds vertrouwen. Echt, we moeten veel transparanter zijn in onze gezamenlijke uitdagingen en duidelijk communiceren wat we wel en wat we niet kunnen. We praten over substantiële bedragen, dan is een gedegen onderbouwing noodzakelijk. Zeker op het vlak van duurzaamheid, een steeds actueler topic. Wat betekenen de duurzaamheidsdoelstellingen voor de aansprakelijkheid en welke claims kunnen eruit voortkomen? Laten we er wel voor waken dat duurzaamheid geen marketing issue wordt, want dan zijn we niet transparant bezig.’

 

Stapje voor stapje

Overall beziend denk ik dat we nog steeds een heel boeiend vak hebben en nog zeker relevant zijn voor de partijen: vanuit de klant, vanuit de makelaar en vanuit de verzekeraar. ‘Transform to perform, we doen het allemaal, maar het vraagt soms wat meer tijd. Het is een evolutie, geen revolutie. Morgen zijn we niet ineens getransformeerd, het gaat stapje voor stapje.’

zurich.com


« vorige pagina         meer nieuws »