WTW: Over vertrouwen en betrouwbaarheid

‘Ik vind het thema van het NARIM Congres, “The state of trust”, heel interessant. Vertrouwen is wederzijds. Je geeft iemand vertrouwen en op hetzelfde moment krijg je het al terug. Dat zet mensen ook in hun kracht.’ Aldus Stefan Weda, Head of Corporate Risk & Broking Benelux bij WTW.

 

Hij vervolgt: ‘Dat wederzijdse vertrouwen geeft een mooie balans. Binnen de organisatie, in de werkrelatie met klanten, maar ook in de relatie met verzekeraars. Je moet een verzekeraar op een transparante wijze weergeven hoe een situatie is. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat die geleverde informatie volledig is en dat de uitvraag correct is. Aan de andere kant moet je er ook op kunnen vertrouwen dat het antwoord dat je krijgt klopt en dat je daar mee verder kunt. Vertrouwen is de basis om goed samen te werken.’

 

 

Over zekerheid

‘Maar het gaat natuurlijk niet alleen om vertrouwen. Er moet data zijn en er moeten zaken op papier worden vastgelegd, zoals in een verzekeringspolis. Want je wilt ook zekerheid hebben. Alhoewel ik denk dat de mensheid soms te zeer naar zekerheid neigt. We weten niet hoe de toekomst eruit ziet. Dat hebben de afgelopen jaren wel getoond. Juist dan moet er voldoende vertrouwen zijn en moeten we er met elkaar de schouders onder zetten.’

 

Over betrouwbare data

‘We werken in een wereld waarin veel verschillende partijen actief zijn, een wereld die transparanter en meer datagedreven wordt. Ook data moet betrouwbaar zijn. Het moet duidelijk zijn welke data nodig is en wat je ermee kunt doen. Want met de resultaten kunnen we onze klanten beter adviseren en goede oplossingen inkopen. Onze klanten moeten er ook op kunnen vertrouwen dat we hun data beschermen en alleen gebruiken voor de afgesproken doeleinden, zoals bijvoorbeeld modelling. De uitkomsten bespreken we open met elkaar zodat de klant de juiste beslissingen voor de toekomst kan nemen.’

 

Over hard op de inhoud, zacht op de relatie

‘Een van onze klanten is een scale up. Zij fabriceren elektrische laadpalen en hebben grote bedrijven als investeerders. Deze scale up heeft ambitieuze plannen en een enorme groeipotentie. Zij zien WTW als de partij die in hun toekomstige groei meebeweegt. Dat geeft aan dat er van beide kanten vertrouwen is. Zonder dat we in de toekomst kunnen kijken, gaan we met hen meedenken en hebben we allebei de overtuiging dat we elkaar begrijpen en gaan we het avontuur aan.

Ander voorbeeld. Onlangs sprak ik een collega. Hij vertelde mij met sprankeling in zijn ogen dat hij zo’n goede werkrelatie met een klant heeft, dat die hem bij anderen aanbeveelt. Dat is ook vertrouwen. Dat moet je niet schaden. Hard op de inhoud, zacht op de relatie. Het is mooi dat we zulke klanten hebben.’

 

Over grow, simplify and transform

‘De strategie van WTW is grow, simplify and transform. Groei staat voor ondernemerschap, een grote speler zijn in de Nederlandse markt. Simplify staat voor meer efficiency, wendbaar zijn en ons snel kunnen aanpassen aan een snel veranderende omgeving. Transform staat voor hoger in de keten komen en meerwaarde creëren voor onze klanten. Dat is waar WTW voor staat. Wij zijn uniek in de manier waarop we dit doen en hoe we data daarvoor gebruiken. Ik ben ervan overtuigd dat je deze resultaten alleen kunt bereiken als je het vertrouwen in de markt hebt verdiend.’

 

www.wtwco.com/nl-NL


« vorige pagina         meer nieuws »