Waarom zou je een Employee Benefits Captive opzetten?

De NARIM-kenniscentra Employee Benefits en Captives en de International Employee Benefits Association (IEBA) hebben de handen ineengeslagen en eind maart samen een webinar georganiseerd over Employee Benefits Captives. Centrale vraag was of er naast kostenoptimalisering ten opzichte van een lokale verzekeringspolis ook nog andere redenen zijn om een Employee Benefits Captive op te zetten? De sprekers Dag Zwikker en Rogier Bouwman hebben beiden ervaring met het opzetten van een dergelijke captive en waren bereid hun visie en ervaringen te delen. De 40 deelnemers en de sprekers werden welkom geheten door Alina Ivkina, coördinator van het kenniscentrum Captives, waarna een korte introductie van de heren volgde.


V.l.n.r.  Dag Zwikker, Jacqueline Plessius, Alina Ivakina en Rogier Bouwman

Dag Zwikker – Zurich
Dag Zwikker is Regional Distribution Manager bij Zurich Global Employee Benefits Solutions (ZGEBS) voor de Benelux. Hij begeleidt – vaak in samenwerking met global brokers en consultants – internationale bedrijven in de keuze en het opzetten van passende Global Employee Benefits programma's. Zijn brede ervaring omvat relatie- en salesmanagementfuncties bij zowel Zurich als Swiss Life. Dag woont en werkt in Zwitserland en voordat hij in februari 2023 opnieuw bij Zurich in dienst trad was hij Practice Leader Global Benefits bij Kessler, de grootste verzekeringsbroker van Zwitserland en lokale partner van Mercer Marsh Benefits.

Dag trapte af en ging in op de verschillende instrumenten die multinationals kunnen inzetten om 'insurable benefits' op wereldwijde basis te financieren en tevens het risk exposure van medewerkers centraal te kunnen beheren. Een Employee Benefits Captive speelt hierbij een centrale rol, vooral bij het omzetten van de ‘S’ (Social) in ESG en bij DEI (diversity, equity and inclusion) doelstellingen om als wereldwijd opererende werkgever aantrekkelijk te blijven voor bestaande werknemers, voor talenten op de arbeidsmarkt en daarnaast ook voor investeerders en aandeelhouders.
Hij schetste het bedrijfsbelang van ‘People Risks’ c.q. insurable benefits oftewel verzekerbare arbeidsvoorwaarden, waarbij de premie uitgave van een wereldwijd programma kan oplopen tot meer dan 100 miljoen euro. Vervolgens gaf hij aan de hand van zowel praktijkvoorbeelden als zuivere theorie inzage in de mogelijkheden van een EB-captive. Hij schetste de voordelen van kosten- en risicomanagement alsmede verbeterde data analytics en legde uit wat er in de loop der tijden veranderd is en vooral: wat nu de mogelijkheden zijn, zodat er op tijd maatregelen genomen kunnen worden in risico-interventie en risico-preventie. Hij liet tevens zien dat een Employee Benefits Captive een instrument is voor HR Managers en Risk & Insurance Managers om samen te werken in het ontwikkelen van aantrekkelijke benefits die diversity, equity en inclusion doelstellingen kunnen ondersteunen. Kortom, een dergelijke captive kan een belangrijke rol spelen in Personalisatie (Flex Benefits), Wellbeing (het financieren van Employee Assistance Programs ten behoeve van risico-interventie) en Impact (door ESG policy te ondersteunen).

Rogier Bouwman – Heineken
Na Dag nam Rogier Bouwman het stokje over. Rogier is Global Pensions and Benefits Manager bij Heineken en tevens bestuursvoorzitter van de Employee Benefits Captive van Heineken en het Nederlandse Heineken pensioenfonds. Hij is verantwoordelijk voor de centrale coördinatie van alle lokale pensioen- en benefitsregelingen. Eerder werkte hij als Senior Manager en pensioen- en benefitsadviseur bij Deloitte.
 
Rogier vertelde dat hij een Employee Benefits Captive heeft opgezet en deelde zijn ervaring met de deelnemers. Zo vertelde hij dat Heineken drie jaar geleden de overstap heeft gemaakt naar een Captive-model en legde het waarom uit. Heineken gebruikt dit model om zowel de employee value proposition te versterken als de diversity, equity and inclusion strategie uit te rollen. Hij deelde zowel de hindernissen als de successen en gaf aan dat je, als je controle en flexibiliteit wil, er niet aan ontkomt om risicodrager te worden. De vier pijlers voor de Captive-strategie zijn volgens hem:
    • Benefit design & quality, oftewel beleid/visie en kwaliteit;
    • Operations, oftewel efficiency qua tijd en kosten;
    • Financing, oftewel schaalvoordelen en gezonde werknemers zijn effectiever en goedkoper;
    • Analytics, oftewel sturen op de gezondheid van de werknemer.

Ten slotte vertelde hij hoe dit traject bij Heineken is gestart, welke acties er genomen zijn en welke obstakels overwonnen moesten worden. Daarnaast deelde hij de reeds geboekte successen en de verwachtingen voor de toekomst. Het is Heinekens ambitie om minimale benefits wereldwijd uit te rollen waarbij iedere werknemer recht heeft op zaken als een levensverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ouderschapsverlof en inclusieve benefits.

Na de presentaties beantwoordden de heren een tiental vragen die via de chatfunctie ingediend waren. Coördinator van het NARIM-kenniscentrum Employee Benefits Jacqueline Plessius sloot het webinar af en dankte alle aanwezigen en vooral natuurlijk de sprekers namens Alina en het NARIM-bestuur voor het zeer prettige en absoluut boeiende webinar.

De slides van de presentaties zijn te vinden in het besloten deel op de website van NARIM.


« vorige pagina         meer nieuws »