Verzekeren zonder verzekeraars

Olivier Rikken over blockchain, cryptocurrencies en smart contracts

Bij het afsluiten van een verzekeringscontract zijn nog tal van schakels betrokken. Al die tussenstations zijn met de huidige technologische ontwikkelingen op het terrein van blockchain-technologie en cryptocurrencies onnodig, vindt Olivier Rikken. Geen tussenpersoon, geen makelaar en zelfs geen verzekeraar. Smart contracts die zonder menselijke tussenkomst worden gesloten en die 100% betrouwbaar zijn. Dat is volgens hem de toekomst.

 

Rikken sprak over 'Het nieuwe geld' tijdens het virtuele NARIM Congres op 18 september jl.

 

Decentralised autonomous organisations

De technologische mogelijkheden zullen leiden tot nieuwe bedrijfsmodellen met een vergaande impact op onze huidige werkwijze. Olivier: ‘We gaan naar decentralised autonomous organisations, volledig gerobotiseerde organisaties. Ook verzekeraars krijgen hiermee te maken. Zij beoordelen steeds op dezelfde manier of een aanvraag goed is. Dat is overbodig.’

 

NARIM congres 2020 Olivier Rikken

Olivier Rikken tijdens NARIM NOW!

 

Het verschil tussen blockchain en bitcoin

‘Blockchain is niet hetzelfde als bitcoin, al worden deze begrippen nog vaak in één adem genoemd. Blockchain is de technologie, bitcoins en andere cryptocurrencies zijn toepassingen die gebruik maken van de blockchain-technologie. De blockchain kan worden ingezet voor waardetransacties. Dat kunnen transacties met cryptocurrencies zijn, maar ook waardeoverdracht van aandelen, goederen of de eigendomsrechten van onroerend goed.’

 

De betrouwbaarheid van data moet hoog zijn

Belangrijk is dat de betrouwbaarheid van de data, de input, enorm hoog is. ‘Als data eenmaal in de blockchain is opgenomen, moet iedereen er op kunnen vertrouwen dat alles oké is. De inputcontrole is van groot belang, want ook hier geldt: rubbish in = rubbish out en dat kan het hele systeem ondermijnen.’

 

Smart contracts: dé toekomst

Een van de toepassingen met veel perspectief zijn smart contracts: een soort van bankrekeningen die volledig zijn geprogrammeerd en waarbij tussenkomst van een financiële instelling niet meer nodig is. ‘Het gaat om decentralised finance, een verzamelnaam van alle financiële initiatieven die zijn gebaseerd op blockchain-technologie waarbij tussenkomst van derde partijen overbodig is. Volledig geautomatiseerde processen en transacties die in een split second worden uitgevoerd nadat geautomatiseerd het juiste bericht is binnengekomen dat de transactie mag worden uitgevoerd.’

 

Stable coins

Daarnaast worden stable coins van groot belang. ‘De koers van bitcoins kan enorm fluctueren. Daarom is groeiende behoefte aan stable coins als onderliggende waarde van smart contracts. Dat zijn currencies waarvan de waarde is vastgesteld en niet meer fluctueert onder invloed van allerlei externe factoren. Dat klinkt allemaal ver weg, maar dat is het niet.’

 

De echte vijfde industriële revolutie

Nieuwe bedrijfsmodellen, waarbij menselijke tussenkomst niet meer nodig is. Dat is dus echt de vijfde industriële revolutie, vindt Rikken. ‘Maar er moet vooraf goed over worden nagedacht, ook op het gebied van governance. Moeten er goede governance-mechanismen en modellen worden ontwikkeld of laat je alles over aan de markt? Hoe worden zaken verankerd in wet- en regelgeving en hoe sterk is de digitale identiteit van de betrokken personen of instanties. Deze discussies moeten nog veel verder gevoerd. Duidelijk is dat de huidige ontwikkelingen niet meer zijn te stoppen.’


« vorige pagina         meer nieuws »