Veel bereikt, maar ook nog voldoende kansen

In gesprek met Albert van Haastrecht, voorzitter NARIM

Hij vervult inmiddels alweer een jaar de functie van voorzitter van NARIM: Albert van Haastrecht, in het dagelijks leven Corporate Insurance Manager bij Ballast Nedam. Tijd om de tussenbalans op te maken. Hoe kijkt hij terug op dit eerste jaar en wat zijn de plannen voor 2023?

 

 

Albert van Haastrecht: 'Veel plannen en initiatieven.'

 

Leuke ervaring

‘Tot nu toe is het voorzitterschap van NARIM een hele leuke en inspirerende ervaring. Dat komt met name door het enthousiasme van niet alleen mijn medebestuursleden, maar ook van de coördinatoren van de Kenniscentra, de NARIM-leden en de partijen waar wij als NARIM Bestuur en NARIM als geheel contact mee hebben. We zijn voortgegaan op de weg die het vorige bestuur is ingeslagen en op datgene wat zij al hebben gerealiseerd. Dat is immers al een hele mooie basis voor de nieuwe plannen en initiatieven waar het Bestuur momenteel volop mee bezig is.’

 

Successen

Op de vraag of hij een paar successen wil noemen antwoordt Albert: ‘In 2022 is de VNAB het programma Contract Zekerheid gestart, daar hebben we als NARIM een grote bijdrage aan geleverd. Verder zijn we met het Verbond constructief in gesprek over allerlei onderwerpen zodat we met hen de zorgen en de belangen van de NARIM-leden duidelijk kunnen bespreken. Ook hebben in 2022 twee Round Tablegesprekken plaatsgevonden. Daar gingen NARIM-leden in gesprek met Chief Underwriting Officers en de landenvertegenwoordigers van grote verzekeraars. Dat waren naar mijn mening heel inspirerende bijeenkomsten. Goed dat we met elkaar in gesprek zijn.’

 

Kansen

Er is dus al veel bereikt, maar er zijn nog steeds grote kansen, denk aan de uitbreiding van contacten. Albert: ‘NARIM is een platform waar Risk & Insurance Managers bij elkaar komen om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen. Dat doen we op het Congres, binnen de Kenniscentra, tijdens de ALV’s en bij fysieke bijeenkomsten met sprekers. Daarnaast overleggen we vier keer per jaar met de VNAB. Die gesprekken verlopen in een goede sfeer en we merken dat er naar ons wordt geluisterd. Bij het Verbond van Verzekeraars discussiëren we met elkaar in de werkgroepen Cyber en Sustainability. Verder hebben we regelmatig contact met Young Insurance en gaan we ook dit jaar minimaal één keer een Round Table organiseren. Onlangs heeft een eerste gesprek met het NIVRE plaatsgevonden om te kijken wat de raakpunten zijn. En de DACT, de beroepsvereniging voor (corporate) treasurers en treasury professionals in Nederland, wil graag samen met NARIM een bijeenkomst organiseren waar beide partijen zich kunnen presenteren. Vervolgens kunnen we bekijken wat we verder voor elkaar kunnen betekenen.’

 

Uitdagingen

Successen, kansen, maar er zijn ook uitdagingen. ‘Een uitdaging is dat er teveel opportunities zijn. En daar moeten we als NARIM Bestuur, coördinatoren en NARIM-leden, invulling aan geven. Maar ook keuzes maken zodat we ons kunnen focussen op datgene wat we daadwerkelijk moeten doen.’

 

 

De onvermijdelijke harde markt

De (onvermijdelijke) harde markt hield en houdt de gemoederen in verzekeringsland nog steeds bezig. Albert: ‘Het afgelopen jaar vertelden CEO’s van grote verzekeraars enthousiast in de pers over hun goede resultaten. Maar ik zag ook minder positieve CEO’s van herverzekeraars die aangaven dat de zaken enorm onder druk stonden en dat ze zich zorgen maakten over de toekomst. Ik denk dat als een herverzekeraar zich zorgen maakt over de toekomst, wij daar ook nog wel iets van gaan merken. Ik verwacht dus dat we nog wel zorgen zullen hebben over de aanhoudende harde en de op sommige gebieden verhardende markt.’

 

Volle agenda voor 2023

De NARIM-agenda is voor 2023 alweer behoorlijk gevuld. Albert: ‘Naast de genoemde activiteiten werken we aan een upgrade van onze communicatie en strategie: hoe willen we ons in de toekomst als NARIM positioneren en hoe gaan we daar vorm aan geven. Verder willen we de Europese betrokkenheid via FERMA uitbreiden. Al moet ik zeggen dat we daar al een stevige positie in hebben, mede omdat NARIM in het FERMA Bestuur en vele commissies is vertegenwoordigd. Ook de uitbreiding van ons ledenbestand heeft de aandacht. Er kunnen naar onze mening nog veel meer vertegenwoordigers van bedrijven in Nederland lid van NARIM worden. Wellicht zijn die nog niet benaderd of overtuigd waarom een lidmaatschap van NARIM goed voor ze is, denk bijvoorbeeld aan MKB-Nederland. Voldoende werk aan de winkel dus.’

 

NARIM Congres: 25 mei 2023

IJkpunt in elk jaar is en blijft het NARIM Congres. Dit jaar vindt dit op donderdag 25 mei bij InnStyle in Maarssen plaats, op 24 mei voorafgegaan door het inmiddels bijna traditionele leden- en sponsorendiner. Het thema is Transform to perform. Albert: ‘Over de inhoud vertellen we nog even niets. Wat ik wel kan zeggen: het wordt weer een bijzondere dag. We kijken er naar uit!’


« vorige pagina         meer nieuws »