De uitdagingen voor de Risk & Insurance Manager

NARIM-voorzitter Adri van der Waart schetst belangrijke ontwikkelingen tijdens ledenbijeenkomst

Politieke risico’s, met de Brexit voorop, zijn een factor om steeds meer rekening mee te houden. Dat geldt evenzeer voor de effecten van cyberrisico’s en de manier waarop bedrijven en de verzekeringsmarkt hiermee omgaan. Daarnaast verhardt de markt. Premies en/of eigen risico’s gaan omhoog. Van Risk & Insurance Managers wordt meer creativiteit verwacht om polissen op goede en aanvaardbare condities gesloten te krijgen.

 

Het zijn de bespiegelingen van NARIM-voorzitter Adri van der Waart. Hij nam tijdens de NARIM-ledenbijeenkomst en ALV op 19 maart de aanwezigen mee in de ontwikkelingen.

 

 

NARIM-voorzitter Adri van der Waart

 

No deal Brexit en de politieke chaos in het Verenigd Koninkrijk
Allereerst noemde Adri de toenemende risico’s als gevolg van politieke ontwikkelingen en de onrust die daaruit voortvloeit. Met de Brexit en de politieke chaos in het Verenigd Koninkrijk als meest duidelijke voorbeeld dicht bij huis. 'Een half jaar terug hebben we een Brexit-vergadering gehad. Een van de onderwerpen was dat de Brexit, de AVG en de GDPR niet met elkaar in overeenstemming zijn. Nu is men er ook in Engeland achter dat een no deal-Brexit een probleem geeft met de GDPR. Het is maar een facet, maar het geeft wel aan welke effecten een no deal allemaal teweegbrengt.'

 


'De verzekeringsindustrie heeft in allerijl maatregelen genomen om gewoon door te kunnen gaan met de business na de Brexit-datum. Dat is geruststellend. Maar alle polissen moeten wel worden gecheckt op Brexit-effecten.'


Verzekeraars verplaatsen hun hoofdkwartieren

'Praktisch gezien zullen activiteiten steeds meer via vestigingen in steden als Dublin, Brussel en Luxemburg gaan lopen. De meeste verzekeraars met Europese hoofdkwartieren in Londen hebben inmiddels dependances elders in Europa. Ook Lloyd’s. De Brexit gaat de Londense markt ongetwijfeld raken. Dat kan niet anders. Een deel van het werk gaat verschuiven en steeds meer gaan we zaken doen met de Europese partners.’

 

De verharding van de verzekeringsmarkt

Daarnaast verhardt de verzekeringsmarkt. 'Dat heb ik een halfjaar geleden al gezegd. Verzekeraars kijken kritischer naar risico’s, sluiten meer zaken uit en komen met aanzienlijke premieverhogingen. Bij renewals van begin dit jaar hebben velen van ons moeite gehad om polissen op goede en aanvaardbare condities te sluiten.'


De effecten van NatCat-risico's

'De achtergrond daarvan is verklaarbaar. Verzekeraars ervaren jaarlijkse verliezen en/of zien op lange termijn verliesjaren komen. Een groot deel daarvan is terug te voeren op NatCat-risico’s. De risico's van catastrofes nemen toe en de schadelast is vaak immens. In Nederland hebben we daarvan misschien niet zoveel last, maar verzekeraars hebben daarmee vanuit internationaal perspectief wèl te maken. Dat heeft een domino-effect naar de hele markt. 

 

Grote verzekeraars zien hun winsten dalen ten gevolge van de grote verliezen. Ook Lloyd’s heeft twee jaar achtereen een megaverlies geleden en heeft aangegeven dat er hogere premies moeten worden geschreven. Meer dan de helft van de syndicaten is verliesgevend. De druk op de ketel in Londen, dat een belangrijke positie heeft in Europa, is groot. Er moet meer premie worden geïnd en die stijging is al gaande. Herverzekeraars moeten hun reserves vergroten en er wordt overall aan de voorwaarden geknabbeld. Ook Nederlandse verzekeraars gaan mee in deze trend.’

 

Wees creatief

'Er is een andere tendens gaande dan we de afgelopen jaren hebben gezien. Als Risk & Insurance Managers moeten wij met deze druk leren omgaan. Je zult niet alleen naar de verzekeringsmarkt, maar ook intern je organisatie en je bestuur daarop moeten voorbereiden. Wees creatief en zoek naar andere oplossingen. Leer om te gaan met een andere werkelijkheid en zorg ervoor dat je je bedrijf goed positioneert.'
 

'Het is vervelend als je een jaar met relatief veel schades hebt gehad en vervolgens alleen op dat feit wordt afgerekend. Bereid je daarom voor en word geen slachtoffer.'

 

'Belangrijk blijft om risico’s goed te managen. Weet wat je doet. Veel schades betekent een hogere premie. Maar het is wel vervelend als je een jaar met relatief veel schades hebt gehad en vervolgens alleen op dat feit wordt afgerekend. Bereid je daarom voor en word geen slachtoffer. Verzekeraars willen een groter eigen risico op een polis. Te overwegen is om een groter eigen risico in te vullen via een captive in plaats van opname in de polis. Een dergelijke afweging moet je per bedrijf maken.'

 

Overnames en consolidaties in de verzekeringsmarkt

Een andere trend is die van overnames en consolidaties in de verzekeringsmarkt. Deze ontwikkeling is al langer gaande. Adri van der Waart duidt op recente signalen. SwissRe dat om zich heen kijkt en Aon en Willis die onlangs een mogelijk samengaan hebben onderzocht. Kleinere marktpartijen worden overgenomen door grotere of gaan samen. Dergelijke signalen blijven komen, meent Adri. 'Als gevolg van dit soort concentraties komen er minder marktpartijen met wie je zaken kunt doen en dat houdt in dat je minder keuzemogelijkheden hebt. Een ontwikkeling om rekening mee te houden.'

 

Cyberrisico’s: wat wordt gedekt en wat niet?
Ook de effecten van 'cyber' blijven de gemoederen volop bezighouden. ‘Kijk maar naar recente incidenten met een grote impact: een megaboete voor hotelketen Mariott als gevolg van een omvangrijk datalek, een claim voor retailer Tesco in het Verenigd Koninkrijk, Facebook dat zwaar onder vuur ligt: de gevolgen van cyberrisico’s nemen alsmaar toe. Maar een zeer beperkt deel van de risico’s is verzekerd (14%) en we moeten ons realiseren dat sommige risico’s niet te verzekeren zijn.'

Cybersecurity

 

Verzekeraars worstelen met de vraag welke cyberrisico's zijn te verzekeren
'Bovendien is de vraag welke risico’s je kunt verzekeren tegen welke prijs. De verschillen in de aanbiedingen van verzekeraars zijn groot. Men weet nog niet goed waar men staat en dat veroorzaakt terugtrekkende bewegingen. Zurich heeft silent cyber aangemerkt als "oorlogsrisico" en uit allerlei polissen gehaald.

Verzekeraars, makelaars en ook wij als bedrijven worstelen met de vraag wat wel of niet moet worden gedekt. Ook in de markt is niet duidelijk wat cyberrisico’s zijn en wat wel en niet is te verzekeren. Ik heb het onlangs zelf ervaren bij een renewal. De aanbiedingen van marktpartijen wat betreft premie en dekkingen liepen sterk uiteen.’

 
Cyber is wereldwijd risicogebied nummer één

Cyber is inmiddels wereldwijd onderkend als risicogebied nummer één. Omdat er veel tegelijk zal blijven gebeuren, zullen we als gehele markt tot een goede aanpak moeten komen. Een stuk standaardisatie is nodig en we zullen ons moeten wapenen tegen het feit dat op dit gebied niet alles is te verzekeren.’

'Werken aan duurzame oplossingen: Met elkaar zoeken naar duurzame oplossingen, waarbij rekening wordt gehouden met elkaars belangen.'

 

Het onderstreept de noodzaak om samen te werken aan oplossingen. ‘Met elkaar zoeken naar duurzame oplossingen, waarbij rekening wordt gehouden met elkaars belangen. Oog houden voor de langere termijn en niet alleen kijken naar de korte-termijn-effecten. Natuurlijk moet een verzekeraar geld verdienen en natuurlijk willen wij als klant niet teveel premie betalen. Maar we hebben elkaar nodig en moeten elkaar met open vizier tegemoet treden.’

 

Corporate responsibility en sustainability
Dat geldt ook voor 'corporate responsibility', een ander actueel thema. Duurzaamheid gaat over de drie P’s: People, Planet, Profit. 'De vraag is hoe wij als Risk & Insurance Managers omgaan met dit thema. Bijvoorbeeld door je de vraag te stellen wie je partners zijn en hoe zij omgaan met corporate responsibility. Dat kan betekenen dat je ervoor kiest alleen nog zaken te doen met partijen die hiervoor kiezen, naast gangbare financiële overwegingen.

 

Balans

Onderzoek met elkaar hoe je daarin een balans kunt vinden. Dat hoeft op termijn helemaal niet duurder te zijn. Het onderwerp komt steeds hoger op de agenda. Het is de uitdaging voor ons als vakgenoten om na te denken over onze rol en onze inbreng. Wat kunnen we als Risk & Insurance Managers betekenen voor onze organisaties?' 

 


« vorige pagina         meer nieuws »