Troostwijk: Transform to perform is de sleutel

Troostwijk maakt risico’s beheersbaar voor haar klanten. Arjan Hovinga, Chief Commercial Officer bij Troostwijk verbindt het thema van het NARIM Congres ‘Transform to perform’ aan de rol die Troostwijk in de dagelijkse praktijk vervult.

 

Arjan Hovinga: ‘Doordat bedrijven en overheden transformeren ontstaan er nieuwe risico’s. Veel grote schades zijn het gevolg van de energietransitie. Bijvoorbeeld schades die ontstaan door ontplofte batterijen. Ook zonnepanelen brengen nieuwe risico’s met zich mee. Het is natuurlijk geen nieuw fenomeen meer, maar toch leren we nog elke dag wat precies de risico’s zijn. Troostwijk heeft verschillende disciplines onder één dak, van risicodeskundige tot taxateur en van softwareontwikkelaars tot schade-experts. Hierdoor kunnen wij onze klanten breed adviseren over de keuzes waar zij voor staan.

 

 

Over de inzet op digitalisering

Om hierin de juiste partner te zijn, zet Troostwijk vol in op digitalisering en data. Arjan Hovinga: ‘Door fors in digitalisering te investeren, willen we klaar zijn voor de toekomst. Zo hebben wij een paar jaar geleden de krachten gebundeld met softwarebedrijf Oodit. Binnen Oodit hebben we de mogelijkheid ontwikkeld om een waardering op basis van data te kunnen doen. Ook kunnen we op basis van data een risicoprofiel en een risicoscore voor een bedrijf berekenen en zo preventieadvies op maat geven.

 

Over de onafhankelijke positie

‘Het mooie aan Troostwijk vind ik dat we de diepgaande kennis en expertise van onze professionals combineren met digitalisering. Natuurlijk is niet alles te digitaliseren, maar juist dan kunnen onze mensen de brug slaan. Die combinatie maakt ons sterk. Daarbij verliezen we het persoonlijke niet uit het oog. Zeker bij een grote schade. Voor veel mensen is dat (gelukkig) een eenmalige ervaring in hun leven. Dan is het fijn als er iemand is die weet wat er allemaal op je af komt en je daarin met raad en daad terzijde kan staan. Onze onafhankelijkheid is daarin belangrijk. Wij werken als schade expert nooit voor verzekeraars, maar uitsluitend in het belang van de verzekerde (degene die de schade lijdt). Ons enige belang is een objectieve vaststelling van de schade en onze klanten zo goed mogelijk ondersteunen en verder helpen.’

 

Over relevant blijven

Hij vervolgt: ‘Technologie maakt dingen mogelijk die vroeger niet mogelijk waren en daar moet je als bedrijf op anticiperen. We bewegen met de markt mee om ook in de toekomst relevant te blijven. Troostwijk is goed gepositioneerd in de markt, met risicobeoordelingen, waarderingen, schaderegelingen, opleidingen en research bieden wij een breed dienstenpallet, waarmee wij risicomanagers volledig kunnen ontzorgen.’

 

Over continuïteit

Op de vraag of hij Transform to perform een logisch thema voor het NARIM Congres vindt, antwoordt Arjan: ‘De ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. We kunnen niet stil zitten en moeten met elkaar in beweging blijven om onze bestaanszekerheid te garanderen. Continuïteit is hierin voor Troostwijk het sleutelwoord. We bestaan inmiddels ruim negentig jaar en zijn zelf volop in beweging om te zorgen dat we zeker nog zo’n periode door kunnen. Maar continuïteit is natuurlijk ook heel belangrijk voor de NARIM-leden, zij hebben vaak ook een lange historie en deze moet op een gezonde manier aan toekomstige generaties worden doorgegeven. Daarvoor is Transform to perform de sleutel.

 

troostwijk.nl


« vorige pagina         meer nieuws »