Transform to perform. Wat betekent dit voor de markt?

Transform to perform. Dat was het thema van het NARIM Congres 2023 en daarmee het overkoepelende thema voor 2023. Met de jaarwisseling voor de deur is het de hoogste tijd om daarop terug te blikken. Dat doen we met een van de sponsoren van het NARIM Congres 2023: Fred van der Zee, CEO van SOCOTEC Risk Management & Claims in Nederland.

 

 

 

“Al een tijdje zijn marktpartijen op hun eigen wijze erg druk met het vergaren van data, digitaliseren en automatiseren. Daar komt inmiddels ook de snelgroeiende AI (Artificial Intelligence) overheen. Een mooie kans en tegelijkertijd een bedreiging als we de wijze tegen het licht houden waarop we ons als individu en teams hebben ontwikkeld om samen te werken en waar we uiteindelijk ook steeds weer het onderscheid in kunnen maken.  
Goede data is een basisingrediënt voor onze industrie. De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van datacollectie en verwerking zouden de verzekeringsindustrie dan ook ten goede moeten komen. Het is dan wel vereist dat kennis en ervaring binnen de industrie een juiste vertaalslag van computergestuurde resultaten maken en de behoefte van onze klanten, deverzekerden/verzekeringnemers, borgen.
Ik zie veel te vaak naar mijn zin dat partijen zich barricaderen achter regels en tik-boxes met een ‘can’t do‘ - attitude. Deze klant, waar we met zijn allen ons bestaansrecht aan ontlenen, verwacht dat zijn verzekeraar, adviseurs en andere externe deskundigen naast hem staan in geval van risico overdracht en bij claims. Tijdens de NARIM-congressen van de achterliggende jaren ervaar ik steeds die wens van de NARIM-leden terugkomen, vanuit verschillende invalshoeken belicht en ongeacht de marktdynamieken van dat moment. Het verlangt van die partijen nogal wat om daaraan tegemoet te komen, zeker in de context van zaken als corporate regels, het tekort aan lokaal mandaat, compliance en wet- en regelgeving.
 
In een markt waar het maken van onderscheid in producten en diensten nog niet zo makkelijk is, kun je met name succesvol zijn in de wijze van samenwerken onderling en tussen (contract)partijen. Een passende visie, strategie en mandaat zijn daarbij van elementair belang, maar alleen als alle betrokkenen zich daarnaar gedragen en het uitvoeren. Dan gaat het om de toon van de muziek, de bereidheid om elkaar te helpen, net iets extra’s willen en kunnen doen, naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar, bij discussies het voordeel aan de klant gunnen, discussiepunten oplossen in plaats van juridiseren met langlopende, kostbare processen. 


Het succes van de NARIM-congressen is mijns inziens onder meer toe te rekenen aan de specifieke onderdelen waar mensen elkaar ontmoeten en spreken. Die persoonlijke contacten, de gezelligheid en de gespreksonderwerpen leiden tot ongeschreven commitments die in zaken het verschil maken, uiteraard binnen de grenzen van compliance."
 

De mens maakt het verschil
"Binnen SOCOTEC Risk Management & Claims richten we ons op de inzet van (individuele) kennis en ervaring uit de constructie & infra industrie voor een professionele en constructieve ondersteuning van onze relaties bij risico- en schadevraagstukken, van klein tot groot en van eenvoudig tot complex. De wijze waarop onze diensten worden ervaren is een rechtstreeks gevolg van de manier waarop onze mensen met elkaar samenwerken en zich inzetten voor onze relaties in het kader van hun opdrachten. Of het nu gaat om Property, Bouw & Infra, Transport &Techniek of Taxaties, bij het samenstellen en uitbreiden van de teams kijken we naar de technische vaardigheden van medewerkers. Maar meer nog kijken we naar de eigenschappen die passen bij wat we als bedrijf willen zijn voor onze relaties. Het is mooi om te zien waar we als bedrijf naartoe groeien en hoe elementair daarin onze mensen zijn.
Want de mens maakt het verschil en zal dat ook altijd blijven doen, rekening houdend met regels, afspraken en gebruikmakend van data en verder ontwikkelende automatisering.”
 
En laat die ‘human touch’ nou net het thema van het NARIM Congres 2024 zijn. Simply Human!
 


« vorige pagina         meer nieuws »