Swiss Re: Inspelen op klimaatverandering

Het thema van het NARIM Congres 'Deepdive into the 5th revolution' past perfect bij Swiss Re. Jeroen Weurding, Country Manager Benelux: ‘Data driven insights en digitalisering is binnen onze groep een hot item. Het is ook verankerd in de strategie van de groep en de business units. Wij zien veel voordelen in verdergaande digitalisering en kunnen daar kwalitatief veel stappen mee maken. Zo worden onze producten en onze dienstverlening nog transparanter.’
 
De waarde van data
Data is enorm waardevol en de hoeveelheid data neemt in snel tempo toe. Om daar de waarde uit te halen, niet alleen voor de organisatie maar ook voor de klanten, moet die data op de juiste manier worden verwerkt en ingezet. Swiss Re verzekert onder meer natuurrampen en heeft als missie We make the world more resilient. Jeroen Weurding: ‘We weten allemaal dat het klimaat aan het veranderen is. Bij Swiss Re staat duurzaamheid hoog in het vaandel en zo’n dertig jaar geleden waren wij op dat gebied al leidend in de financiële industrie. Klimaatverandering is niet het probleem van de toekomst, wij roepen al tientallen jaren dat daar wereldwijd nu al een enorme prijskaart aan vastzit, los van het verlies van mensenlevens en andere dramatische gevolgen.
 
 
Weerbaar maken
In onze missie zeggen wij dat wij de wereld in onze rol als (her)verzekeraar weerbaar kunnen en willen maken door het verzekeren van risico’s bij bedrijven en deze op onze balance sheet te plaatsen. Een van onze kernactiviteiten is het verzekeren van natuurrampen. Op dat gebied beschikken wij over enorm veel data en die informatie gaat terug tot zeker de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het aantal natuurrampen zoals orkanen, bosbranden en overstromingen stijgt in snel tempo. Inmiddels zijn we er wel van doordrongen dat klimaatverandering daarvan een van de belangrijkste redenen is. Ik geef een voorbeeld: in de periode 1990-2000 is er wereldwijd ongeveer een half miljard euro uitgekeerd aan schade als gevolg van bosbranden. In het decennium daarna is dat bedrag vertienvoudigd tot vijf miljard. Van 2010 tot 2018 staat de teller inmiddels op 50 miljard euro, dat is nog exclusief de enorme branden die eind 2019–begin 2020 enorm veel schade in Australië en Californië aanrichtten. Wetenschappelijk is inmiddels aanvaard dat bosbranden toenemen door klimaatverandering.’
 
Parametric insurance
Dan rijst automatisch de vraag of deze steeds groter wordende rampen nog wel te verzekeren zijn. ‘Een terechte vraag. Wij denken van wel. Daarom bieden wij bijvoorbeeld verzekeringsproducten aan op parametrische basis, parametric insurance. Wij verzekeren de parameters van natuurrampen (bijvoorbeeld de windsnelheid of de kracht van een aardbeving) en keren een afgesproken bedrag uit. Dat maakt het overzichtelijk voor de ontvanger van de uitkering. Het verzekerde bedrag wordt snel uitbetaald en er is geen discussie over de omvang van de schade. Zo kunnen wij samen met klanten en makelaars een belangrijke rol vervullen in de spreiding van risico’s over de partijen. In de meer conventionele sfeer maken wij ook stappen zoals met ons ESG (environmental/social/governmental) initiatief. Swiss Re onderzoekt hoe wij support aan onze klanten kunnen leveren tijdens hun navigatie door het ESG-landschap. Een ESG “lens” kan potentiële risico’s identificeren die nog niet worden opgepakt door meer conventionele risicoanalyses (en daardoor bijvoorbeeld een verhoogd D&O-exposure kunnen opleveren).’
 
Sponsorships
Swiss Re ziet het als haar taak om de wereld meer weerbaar te maken. Jeroen Weurding: ‘Niet alleen door innovatieve verzekeringsproducten aan te bieden en onszelf door digitalisering te verbeteren. Maar ook door kennis en inzichten prominent voor het voetlicht te brengen. Dat doen wij in de vorm van partnerships met onder meer het KNMI, waarmee wij jaarlijks een druk bezocht webinar organiseren. Ook met de TU Delft hebben we een partnership en sponsoren wij de door studenten gebouwde zonneauto om zo de energietransitie kracht bij te zetten. In het kader van het partnership met Naturalis brengen wij het onderwerp biodiversiteit onder de aandacht bij bedrijven. Wij merken dat veel klanten, waaronder NARIM-leden, open staan voor dat gesprek. Het is wellicht een ongrijpbaar en soms vaag onderwerp en vaak is binnen organisaties (nog) niet duidelijk bij welke afdeling het thema thuis hoort, de Chief Risk Officer of de Sustainability Manager. Wij zijn van mening dat de Risk & Insurance Manager ook een belangrijke rol kan en moet spelen om deze risico’s naar hun organisatie te vertalen en actie te nemen.’
 
Bijenkorven en aquaria
Dat het verlies van biodiversiteit een van de speerpunten van SwissRe is, is ook op het kantoor in Hoofddorp zichtbaar. Jeroen Weurding: ‘Op het dak staan twee bijenkorven en in het gebouw staan twee aquaria. Het zijn aanknopingspunten voor gesprek met bezoekers en hen uit te leggen wat er speelt, wat wij proberen te doen en wat zij zelf kunnen doen. Inmiddels staat dit onderwerp (naast klimaatverandering) ook hoog op de agenda van de DNB die onlangs een belangrijk rapport uitbracht waarin geprobeerd wordt het risico van verlies van biodiversiteit te kwantificeren.’
 
Niet op commando
Als gevolg van de coronamaatregelen wordt het kantoor minder bezocht. ‘Wij werkten al veel vanaf huis en ondervonden geen problemen toen de overheid bepaalde dat thuiswerken de norm werd. Alle systemen en hardware waren beschikbaar om naadloos door te werken. Er zijn zoveel middelen om digitaal met elkaar in contact te blijven. Toch wordt niet alles besproken in Microsoft Teams meetings en missen we het onderlinge contact. Het samen lunchen en over koetjes en kalfjes praten. Die gesprekken hebben vaak ongemerkt een enorme relevante betekenis voor de organisatie en de werkzaamheden. Creatieve ideeën ontstaan niet per se aan de vergadertafel of tijdens een virtuele meeting en ook niet op commando.
 
Nieuwe inzichten
Ik vind het een logische stap dat NARIM koos voor een virtueel congres. Daar heb ik zin in. Ik hoop leuke dingen te horen en nieuwe inzichten te krijgen. We bevinden ons in een uitdagende en interessante periode. Swiss Re breidt ook tijdens de coronacrisis fors uit met jong talent en mensen met ervaring. Wij vertrouwen de toekomst, hoe die er ook gaat uitzien, goed te kunnen invullen en digitalisering gaat daar zeker een belangrijke rol in spelen.’

« vorige pagina         meer nieuws »