People, planet, performance: Sustainability Risk Guide voor Risk Managers

FERMA heeft op 31 maart de eerste Sustainability Risk Guide voor Risk Managers gepresenteerd. De gids geeft een voorbeeld van een aanpak om de risico's van 'duurzaamheid' in kaart te brengen en te helpen met de implementatie in risicobeheer en de risicostrategie.

 

People, planet, performance speelt zich af tegen de beleidsachtergrond van de Europese Green Deal, waarin de EU zich wettelijk verplicht tot klimaatneutraliteit tegen 2050. Er zijn ook andere initiatieven in vele delen van de wereld.

 

FERMA Sustainability Risk Management

 

Sustainability Risk Management is een proces dat de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf ondersteunt. Het beoogt duurzaamheid op één lijn te brengen met risicobeheer door gebruik te maken van de principes van ondernemingsbreed risicobeheer.

 

Grote verschillen

Een aantal risicomanagers van grote Europese concerns doet dit al jaren, maar het 'volwassenheidsniveau' is zeer wisselend. De gids ondersteunt risicomanagers door te laten zien hoe een duurzaamheidsrisicobeheerproces kan worden gekoppeld aan strategische doelen en risicobereidheid. Het bevat ook:

 

  • Een voorbeeld van een risicoregister / catalogus waarin duurzaamheidsgerelateerde risico's zijn opgenomen, zoals milieu-, sociale en bestuurskwesties (ESG);
  • Mogelijke benaderingen van risicobeoordeling en
  • Begeleiding bij risicocommunicatie, rapportage en disclosure.

 

Valentina Paduano, voorzitter van de duurzaamheidscommissie van FERMA, zei: 'Risk Managers moeten een bijdrage leveren aan de vertaling van initiatieven op het gebied van "sustainability" naar hun implicaties in termen van risico's en kansen.'

Dit betekent, volgens het FERMA Sustainability Committee, dat bedrijven worden aangemoedigd om beslissingen te nemen in termen van financiële, ecologische (inclusief klimaat, biodiversiteit), sociale en menselijke effecten, waardoor veerkracht en waardecreatie op de lange termijn worden gegarandeerd.

 

Webinar

Naar aanleiding van de publicatie van het rapport werd een webinar georganiseerd, waarin drie Europese Risk Managers nader ingingen op het onderwerp sustainability risks en de rol die een Risk manager op dit gebied kan vervullen.


Dat Risk Managers de sustainability-handschoen oppakken en zich meer in het onderwerp gaan verdiepen, is nodig. Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat 60% van de Risk Managers van Europese ondernemingen zich op dit moment niet of nauwelijks bemoeit met 'ESG related risks'.

 

FERMA sustainability speakers

 

Is 'sustainability' een ver van het bed show?

Niet bepaald, menen Philippe Noirot (Orange), Valentina Padouano (Sogeti) en Adriana Cavaliere (Skeyes). Het is wel een lastig onderwerp, juist vanwege de lange termijn scope en de diversiteit.

 

‘Als je een onderwerp als sustainability wilt vertalen naar je eigen organisatie, stuit je al snel op veel verschillen in belangen en dus ook in oplossingen. Er is niet iets als one size fits all. Het FERMA-rapport is vooral een gids om je als Risk Manager op weg te helpen en toe te werken naar een aanpak die voor jouw organisatie optimaal is,’ aldus Adriana Cavaliere.

 

Sustainability en de daarmee gepaard gaande risico’s van zaken als de klimaatverandering zijn ook te benaderen vanuit het perspectief van resilience en business continuity, stelt Phlippe Noirot. Dat zijn volgens hem thema’s die zeker dicht staan bij de functie van elke Risk Manager.

 

‘A Risk Manager is the corporate glue’

Als Risk Manager heb je wel degelijk een rol in het proces van sustainability en de risico’s voor jouw organisatie, vinden ze alle drie. ‘A Risk Manager is the corporate glue,’ vinden ze. Noirot: ‘De bijdrage die je als Risk Manager kunt leveren, gaat verder dan de traditionele financiële benadering. Het is belangrijk om de global sustainable risks van jouw organisatie goed te snappen. Daar begint het mee. Van daar uit kun je de juiste risk appetite voor jouw organisatie bepalen en kun je je bijdrage leveren aan het beleid. Een goede Risk Manager heeft één oog gericht op het heden en het andere op de toekomst.’

 

FERMA sustainability Risk approach


'Je kunt dit niet in je eentje'
Sustainable Risk Management is een proces met alle bijbehorende stappen als risico-identificatie, risk assessment en risk reporting, communication & disclosure. Met name communicatie is van groot belang. ‘Je kunt dit niet in je eentje en hebt daarvoor andere deskundigen in je organisatie nodig. Samenwerking is van groot belang. Maak gebruik van de kennis die elders in de organisatie aanwezig is en maak van andere mensen jouw ambassadeurs. Maak de materie ook niet te moeilijk. Een heldere boodschap blijft veel beter hangen dan een ingewikkeld verhaal.’

Ook training is een belangrijk aspect om een goede overview te krijgen van de sustainability risks voor jouw organisatie. Uit het FERMA-rapport blijkt dat op dit gebied nog veel winst is te halen.

 

FERMA sustainability guide

 

Out of the box denken

Sustainability moet worden benaderd als elk ander risicogebied. Dat is best een uitdaging, vindt Valentina Padouano, en het betekent volgens haar dat je als Risk Manager bereid moet zijn out of the box te denken.’

 

Enterprise Risk Management

Risico’s op het gebied van sustainability moeten uiteindelijk worden geïntegreerd in de risicostrategie van het hele concern. ‘Dit is niet iets wat op zichzelf staat,’ aldus Adriana Cavaliere. ‘In the end is it all about Enterprise Risk Management. Creëer daarom een geïntegreerde risicobenadering, luister naar de belangen van je stakeholders, gebruik heldere taal en zorg voor een goede commuinicatie. Leg uit wat de meerwaarde is voor jouw stakeholders en houd ook rekening met de compliancy-aspecten.’

 

Geen eenvoudige opgave, maar wel een uitdagende. ‘Je maakt je meerwaarde als Risk Manager voor velen duidelijk. Jouw rol als "corporate katalysator" of anders gezegd: the glue in the system, is van enorme betekenis. Maar, blijf je realiseren dat er niet een oplossing is. Je zult toe moeten naar een aanpak die voor jouw organisatie het beste werkt.’

 

Links

Het rapport kunt u hier downloaden »

Webinar terugkijken »


« vorige pagina         meer nieuws »