Snelle en van tevoren vastgestelde uitkering met parametrische verzekeringen

NARIM is een brancheorganisatie die, naast het behartigen van de belangen van haar leden, ook een sterke kennis- en netwerkfunctie heeft. Want geen enkele risk- of insurance manager hoeft er alleen voor te staan. Door op regelmatige basis netwerkbijeenkomsten en vak gerelateerde kennissessies te organiseren biedt NARIM haar leden de mogelijkheid om hun kennis te verrijken en tegelijkertijd op een laagdrempelige manier met gelijkgestemden in contact te komen.

 

 

Daarom was op de Algemene Ledenvergadering van maart het bedrijf Descartes uitgenodigd om de leden bij te praten over het fenomeen 'parametrisch verzekeren'. Speciaal hiervoor was Meryl Bermond, Business Development Manager bij Descartes Underwriting, vanuit Parijs naar Nederland gekomen. Het contact met Descartes was gelegd via de commercieel directeur van Kröller Boom, Niek Post, en hij was dan ook aanwezig om zijn ervaringen op dit gebied met de leden te delen en achteraf, tijdens de netwerkborrel, met ze te sparren.

 

Uitleg parametrische verzekering
Meryl legde de aanwezigen eerst uit wat het fenomeen 'parametrische verzekering' inhoudt, aangezien het voor velen nog een onbekend begrip was. “Een parametrische verzekering is een verzekeringsvorm waarbij een verzekerde een verzekering afsluit met een vooraf bepaalde uitkering/verzekerde som gekoppeld aan een vooraf gedefinieerd en weer-gerelateerd evenement, wat objectief meetbaar is. De uitbetaling van het overeengekomen verzekerde bedrag is direct gekoppeld aan het daadwerkelijk optreden van dit evenement en er is geen correlatie nodig met het werkelijk geleden verlies.
In plaats van een schade-expertiseproces dat kijkt naar de werkelijke kosten als gevolg van een verzekerde gebeurtenis, zoals het geval is bij traditionele verzekeringen, kijkt een parametrische verzekering naar objectieve, meetbare parameters zoals windsnelheden, neerslagniveaus, aardbevingsintensiteit of andere vooraf duidelijk gedefinieerde criteria.
Deze verzekeringsvorm is inmiddels al heel gebruikelijk, vooral in de VS en het VK, en wordt ook steeds populairder in Europa als gevolg van technologische vooruitgang en veranderende risicolandschappen.”

 

Demping directe financiële impact

Het is dus een minder gebruikelijke manier van verzekeren dan die van een traditionele verzekering. Parametrische verzekeringen kunnen echt een alternatief bieden voor klimaatgevoelige bedrijven over de hele wereld. Het belangrijkste verschil met de traditionele verzekeringsvormen, is dat een parametrische verzekeringspolis elk financieel nadeel dekt dat voortvloeit uit een specifiek vooraf bepaald risico. Er is geen schadebeoordeling bij parametrische verzekeringen: zolang aan de afgesproken en vooraf gedefinieerde triggers wordt voldaan en de verzekerde hierdoor een financieel verlies heeft geleden, heeft de verzekerde recht op uitbetaling. Dit versnelt het uitbetalingsproces aanzienlijk. Het echte voordeel van een parametrische polis is dat je op voorhand weet hoeveel je zal ontvangen en dat je de uitkering binnen een paar weken ontvangt, om zo ook de directe financiële impact op de onderneming te dempen.  


« vorige pagina         meer nieuws »