RSA: Naar elkaar blijven luisteren en inspelen op nieuwe ontwikkelingen

‘Relevant blijven betekent toegevoegde waarde blijven leveren in een sterk veranderende complexe wereld. We kunnen wel traditionele verzekeringsproducten blijven aanbieden, maar als de wereld om ons heen en de verzekeringsbehoeften veranderen, dan moeten we daar wel op blijven inspelen,’ aldus Erik Lindeman, Managing Director Netherlands bij RSA.

 

 

RSA luistert goed naar zijn broker partners en klanten. Erik Lindeman: ‘Meerdere keren per jaar organiseren wij feedbacksessies met klanten en partners. Die sessies leveren ons waardevolle input op. Zo hebben wij er nu voor gekozen om vier nieuwe productproposities die goed aansluiten bij de veranderende wereld van vandaag te ontwikkelen. Eind dit jaar of begin volgend jaar gaan we ze lanceren. Zo kunnen wij onze partners en klanten nog breder van dienst zijn en zo blijven wij relevant.’

 

Specialisatie

De complexiteit vereist volgens Erik Lindeman ook een bepaalde mate van specialisatie. ‘Ben je niet voldoende van een bepaalde klantsector op de hoogte, dan worden de meetings met klanten uit die branche inefficiënt en lever je niet de juiste oplossingen. Het ontwikkelen van specialismen is zeker in deze tijd belangrijk want de ene uitdaging is nog niet opgelost, of de volgende doet zich alweer voor. We zitten nog middenin de stikstofproblematiek maar de zorgen omtrent de waterkwaliteit zijn momenteel volop in het nieuws, stikstof 2.0 wordt het al genoemd. We kunnen dus simpelweg niet blijven hangen in het verleden.’

 

Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen

Loop je als verzekeraar niet altijd een beetje achter de feiten aan? Erik Lindeman: ‘Dat proberen wij voor te zijn. Ik geef een voorbeeld. Wij zijn onder meer actief in transportverzekeringen. De binnenvaartsector is volop bezig de transitie te maken van fossiel aangedreven vaartuigen (diesel) naar het varen op elektriciteit of waterstof. Die nieuwe technologie, waarover nog niet zoveel bekend is, vraagt om een andere aanpak, er ontstaat immers een ander risicoprofiel. Daarom zijn we aangesloten bij een internationaal platform voor vertegenwoordigers van de binnenvaart, scheepsexpertise en aanverwante sectoren(IVR). Onze Underwriting Manager voor Transportverzekeringen is voorzitter van de Loss Prevention Committee binnen dit platform. Deze commissie komt periodiek bijeen om met verzekeraars, schade-expertisebureaus, scheepswerven, fabrikanten van motoren vroegtijdig ontwikkelingen te signaleren. Ik vind dat een goed voorbeeld van hoe je als verzekeringsindustrie en klantsector samenwerkt en nieuwe ontwikkelingen goed werkbaar en verzekerbaar houdt.’

 

Early Warning Center

Een ander voorbeeld van een mooie samenwerking is de opzet van het Early Warning Center. Dit is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars met het KNMI. Verder van tevoren kan worden aangeven wanneer er extreem weer op komst is. Extreem weer kost de samenleving steeds meer geld. De impact van klimaatverandering is in ons eigen land ook heel evident. Accurate informatie en early warnings zijn relevant voor veel industrieën. Erik Lindeman: ‘Het is aan bedrijven zelf om te bepalen of hun gebouwen of faciliteiten daar weerbaar genoeg voor zijn. Met goede informatie kun je veilig bouwen, tijdig maatregelen treffen en schade voorkomen. Het Verbond heeft al becijferd dat hiermee zo’n 30% van de schadelast kan worden voorkomen.’

 

Samenwerken

Samenwerken dus. ‘Veel van onze klanten – en wij zelf ook – houden scherp oog voor ESG-initiatieven. Wij krijgen vervolgens regelmatig de vraag hoe wij daar vanuit de verzekeringsindustrie op inspelen en of wij mildere premies kunnen aanbieden. Dat zijn wel relevante vragen die passen bij relevante ontwikkelingen. Daarom begrijp ik heel goed dat NARIM voor het thema “Transform to perform” heeft gekozen. Risk & insurance managers zijn er dagelijks mee bezig, en de hele verzekeringssector moet daarin wel mee. Dat doen we door goed naar elkaar te luisteren, te evalueren, te leren en te blijven samenwerken!’

 

rsainsurance.nl


« vorige pagina         meer nieuws »