Rob de Wijk over de opmars van China als wereldmacht

Door Covid-19 groeit de invloed van China als wereldmacht

Rob de Wijk, deskundige op het gebied van internationale betrekkingen, sprak over de nieuwe wereldorde en de huidige ontwikkelingen tijdens NARIM Now. Hij concludeerde dat de wereldwijde machtsverhoudingen in snel tempo veranderen. ‘Dat is best iets om je als Europese overheid zorgen over te maken.

 

NARIM Congres 2020 Rob de Wijk over China

Rob de Wijk over de groeiende invloed van China als wereldmacht tijdens NARIM NOW.

 

Voormalige voortrekkers

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waren de voortrekkers van de industriële revoluties in de 19e en 20e eeuw. Amerika heeft onder Trump die rol laten varen onder het motto America First en ook de Britten hebben zich met hun Brexit afgekeerd van de rest van Europa. ‘De Chinese overheid duikt in het vacuüm en is zijn invloed overal aan het vergroten. Via de aanleg van het 5G-netwerk, door hulp te bieden in de Covid-19 crisis en door te investeren in het ontwikkelen van een vaccin. Dat laatste doen ze onder meer door te trachten farmaceutische bedrijven over te nemen.’

 

'Het aantal internetgebruikers in China is even groot als dat van de VS en de Europese Unie samen. Dat geeft massa om een enorme hoeveelheid data te genereren'

Wereldwijd uitrollen van het 5G-netwerk gaat gestaag door

De Chinezen willen overal ter wereld het 5G-netwerk uitrollen om zo meer grip te krijgen op de enorme hoeveelheden data die het alsmaar groeiende internetverkeer oplevert. Want data is de grondstof van de nieuwe industriële revolutie. ‘Het aantal internetgebruikers in China is even groot als dat van de VS en de Europese Unie samen. Dat geeft massa om een enorme hoeveelheid data te genereren via een enorm groot internet op basis van nieuwe technologieën.’

 

Bijna onuitputtelijke financiële bron van het staatskapitalisme

Bovendien zijn de Chinezen in staat enorme investeringen te doen in nieuwe technologieën. ‘Het staatskapitalisme stelt China in staat om enorme bedragen te investeren in het vergroten van hun invloed. Dat doen ze niet alleen in Europa, maar bijvoorbeeld ook in Afrika. Er worden in hoog tempo nieuwe Zijderoutes ontwikkeld via het zogenaamde Belt and Road Initiative. Het 5G-netwerk vervult een sleutelrol in dit proces, want het is de bedoeling alles via dit netwerk aan elkaar te koppelen.’

 

Accelerator

‘De coranacrisis is hierin een belangrijke accelerator en heeft de opkomst van China gefaciliteerd. Er vindt een versnelling plaats van een proces dat al veel langer gaande is. De Chinezen maken in de mondiale zoektocht naar een vaccin van de gelegenheid gebruik meer invloed te krijgen.’

 

Dominantere rol

In de nieuwe wereldorde die door de 5e revolutie ontstaat, zullen de Chinezen een veel dominantere rol gaan spelen. ‘China is druk doende eigen instituties op te zetten en dat heeft grote gevolgen voor instituties als de Wereldbank en het IMF. De Chinese aanpak is er op gericht dat je je niet tegen de Chinese belangen keert. In dat geval kunnen landen in aanzienlijke mate hun eigen gang blijven gaan.’

 

'Ondanks tegenwerkingen van met name de Amerikanen krijgen Chinese bedrijven in steeds meer landen vaste voet aan de grond'

 China toont leiderschap en laat zich niet afstoppen

De Chinezen zijn dus hard op weg de nieuwe wereldorde te gaan bepalen. Dat is niet per definitie verontrustend, vindt Rob de Wijk. 'Maar we moeten ons er wel van bewust zijn van wat er gaande is. Ondanks tegenwerkingen van met name de Amerikanen krijgen Chinese bedrijven in steeds meer landen voet aan de grond. Die ontwikkeling gaat gestaag verder. De Chinese overheid vertoont een zekere mate van leiderschap waar de traditionele wereldleiders dat laten liggen. Ze liggen aardig op koers en zullen zich niet zomaar laten afstoppen.'

 


« vorige pagina         meer nieuws »