Uitkomsten Global Risk Management Survey 'Risk Frontiers 2021'

Gespannen relatie met verzekeraars domineerde het jaar 2021

Door de harde markt is de relatie met verzekeraars beschadigd geraakt. Welke schade dat heeft veroorzaakt, moet nog bljken. Maar het vertrouwen dat door de jaren heen is opgebouwd in de driehoek tussen klant, makelaar en verzekeraar, is niet zomaar hersteld.

 

Wereldwijd onderzoek onder 700 Risk & Insurance Managers

Dat vinden Risk & Insurance Managers van organisaties wereldwijd, zo blijkt uit het Global Risk Management Survey 'Risk Frontiers 2021' dat op initiatief van Commercial Risk werd uitgevoerd onder bijna 700 Risk & Insurance Managers. Kijkend naar 2022 hopen veel respondenten op een 'nieuw jaar en een nieuwe lente', maar velen verwachten geen wonderen en denken dat 2022 'meer van hetzelfde zal bieden'.

 

2022: meer van hetzelfde

Ook op de vraag of de effecten van de harde markt en de daarmee gepaard gaande (extreme) premieverhogingen in 2022 zullen afvlakken, zei maar 14% van de respondenten hierin te geloven. Misschien is het hopen tegen beter weten in, zo valt tussen de regels door te lezen. Driekwart meent dat de huidige tendensen zich ook in 2022 zullen blijven doorzetten. 

 

Wel is gezocht naar alternatieve manieren om bepaalde risico's af te dekken, maar het vergt tijd en extra aandacht om alternatieven zoals een captive goed op poten te zetten. In veel gevallen is er minder dekking tegen bepaalde risico's. Die boodschap is binnen veel bedrijven gecommuniceerd aan de raad van bestuur.

 

Risk Frontiers Global 2021

 

'Discussie over elke zin en elk woord'

Verder kregen veel Risk & Insurance Managers te maken met het trager afhandelen van claims. Of met meer discussie over claims. Onenigheid over elk woord en elke zin, tragere uitbetalingen of zoeken naar manieren om maar niet te hoeven uitkeren; dit soort reacties waren er legio.

 

De rol van de makelaar

Ook de relatie met de makelaar is in veel gevallen onder druk komen te staan, zo is in het onderzoek te lezen. Ongeveer tweederde van de respondenten geeft aan dat deze relatie het afgelopen jaar zeker niet is verbeterd. Velen gaven aan het gevoel te hebben dat de makelaar meer 'aan de kant' van de verzekeraar heeft gestaan dan aan de kant van de cliënt.

 

Wat betreft de opstelling van de verzekeraars hebben veel Risk & Insurance Managers het gevoel dat zij niet langer bezorgd zijn over het in stand houden van een goede relatie op lange termijn. Dat heeft ook te maken met het feit dat dee besluitvorming niet langer lokaal plaatsvindt, maar op veel groterev afstand op het hoofdkantoor.

 

Premies in Europa het hardst gestegen

Inzoomend op de verschillende werelddelen, dan blijkt dat in Europa de premies afgelopen jaar het hardst omhoog zijn gegaan. 94% van de 350 respondenten uit de Europese landen rapporteerden voortdurende premieverhogingen, al dan niet gecombineerd met uitsluiting van risico's of beperking van dekkingen. Met name op het gebied van D&O en cyber waren passende verzekeringen soms erg moeilijk te vinden. Ook op het gebied van aansprakelijkheid en de dekking van financiële risico's kregen veel Risk & Insurance Managers te maken met hogere premies en minder dekking.

 

Risk Frontiers Global 2021 report

 

Cyber voor 2022 het grootste risico

Voor 2022 en de jaren daarna worden 'cyber' en financiële risico's als de belangrijkste bedreiging gezien. De Covid-19 crisis en het vele thuiswerken hebben de risico's van goed beveiligde verbindingen en achterliggende ICT-systemen onmiskenbaar aan het licht gebracht. Ook op het allerhoogste bestuurlijke niveau.

 

De zorg voor medewerkers behoeft meer aandacht

Een ander belangrijk risicogebied is de zorg voor de werknemers. De aandacht voor HR en een goed personeelsbeleid is veel hoger op de bestuurlijke agenda's komen te staan, vooral omdat - volgens velen - nu nog maar het topje van de ijsberg wat betreft de risico's zichtbaar is. Ook de mentale gesteldheid van medewerkers moet veel meer aandacht vanuit het management krijgen. 'Risico's op een burn out zijn door het thuiswerken veel minder zichtbaar,' zo stelde een van de respondenten.

 

Pluspuntje

Een pluspuntje van de huidige situatie is dat de positie in de organisatie van veel Risk Managers nog veel serieuzer wordt genomen. 'We worden niet langer gezien als de personen die voortdurend "nee verkopen", maar worden veel vaker gewaardeerd om onze visie en de afgewogen adviezen om risico's al vroegtijdig op de kaart te zetten. Zodat vervolgens beter beleid is te voeren op risico's en hoe daarmee om te gaan. Die winst is er voor ons als specialisten in elk geval.'

 

Global Risk Management Survey 'Risk Frontiers 2021' downloaden »

Website Commercial Risk »

 


« vorige pagina         meer nieuws »