Riskonet: De branche proberen te transformeren

Ron de Bruijn, managing partner Riskonet is duidelijk: ‘Riskonet blijft relevant door mee te ontwikkelen in alle veranderingen, maar ook door te proberen de branche op te schudden en scherp te houden. Dat is niet altijd eenvoudig, het is toch nog steeds een traditionele wereld.’

 

Hij vervolgt: ‘Men houdt vaak vast aan het bekende. Daardoor is het soms lastig om een slag te maken. Het vergt doorzettingsvermogen, maar [lachend] dat lukt ons. De harde markt heeft ons geholpen. Voor die tijd kreeg men de risico’s relatief eenvoudig verzekerd. Dat veranderde.’

 

 

Vreemde eend

De rol van Riskonet is anders dan die van verzekeraars en makelaars. Ron de Bruijn: ‘Feitelijk zijn wij een vreemde eend in de bijt. We bieden geen verzekeringsproducten aan, maar consultancydiensten. Daarbij ondersteunen we onze klanten inhoudelijk bij het ontwerpen van veiligheidssystemen, bij het bedenken van veiligheidsfilosofieën én bij het nemen van organisatorische maatregelen. Daarnaast adviseren wij risk & insurance managers bij het opstellen van beleid en leren we ze zelf keuzes te maken die passen binnen de bedrijfsfilosofie en het bedrijfsbeleid. Zo kunnen ze zelf meer verantwoordelijkheid nemen en verkleinen we de afhankelijkheid van derden. Vervolgens kunnen zij zelf de risico’s goed onderbouwd met de verzekeringsmarkt communiceren.’

 

Losse silo’s

‘Onze wereld bestaat eigenlijk uit allemaal losse ‘silo’s,’ vervolgt Ron de Bruijn. In een silo houdt men zich bezig met verzekeren, in een andere met wet- en regelgeving en er is een silo die gericht is op bedrijfscontinuïteit. Wij proberen die silo’s met elkaar te verbinden. Dat is al een transformatie op zich. Deze handelwijze hebben we een paar jaar geleden bij een aantal klanten geïntroduceerd. Zij hadden vervolgens minder last van de harde markt omdat ze niet werden geconfronteerd met allerlei eisen die waren gerelateerd aan dekking, premie, et cetera. Ik durf te stellen dat onze aanpak functioneert.’

 

Dilemma

Kijkend naar de toekomst, hoe staat de sector er volgens Riskonet over een enkele jaren voor? Ron de Bruijn: ‘In de branche werken veelal risk & insurance managers met jarenlange ervaring. Ze komen weg met de huidige handelwijze, zeker als er geen crisissituaties ontstaan. Maar wat als zich wel een calamiteit voordoet… Dat is hét dilemma van de risk & insurance manager. Het gaat vrijwel nooit fout. Daarmee is het lastig om de directie te overtuigen van het belang van professionele doorontwikkeling van het vak. De generatie die eraan komt heeft nieuwe ideeën en kijkt op een andere manier naar de branche. In Nederland hebben we al stappen gezet, maar vooral internationaal is er nog een wereld te winnen.’

 

Complex

De voortschrijdende digitalisering speelt in de branche een voorname rol. Ron de Bruijn: ‘De bulk is vergaand geautomatiseerd. Maar NARIM-leden werken bij complexe bedrijven, met dito risico’s. Het automatiseren van de aan veiligheid en continuïteit gerelateerde processen bij die bedrijven is lastig omdat er geen standaard voor te bedenken is.

Wat ik ook een zorgelijke ontwikkeling vind, is dat de ruimte van goede acceptanten wordt beperkt. Een acceptant met kennis van zaken begrijpt risico’s en kan daar maatwerk op leveren. Maar we merken dat acceptanten steeds vaker aan strikte regels zijn gehouden. Soms ondersteunen wij ook hen daarbij, zodat zij op basis van goede argumenten de noodzakelijke ruimte kunnen verkrijgen om hun werk te doen.’

 

Subsessie

Ook dit jaar verzorgt Riskonet een subsessie tijdens het NARIM Congres. ‘Samen met McLarens organiseren we de sessie “Vertrouwen en regels, houd je je aan de regels of baseer je je op vertrouwen”. Dat doen we in de vorm van het Zwitserse kaasmodelspel. Het Zwitserse kaasmodel is een model uit de wereld van de risicopreventie. We gaan de spelers een aantal zaken voorleggen en daarover beslissingen laten nemen. Het is een serious game met een boodschap,’ besluit Ron de Bruijn.

 

riskonet.com


« vorige pagina         meer nieuws »