Riskonet: ¨Afbouw afhankelijkheid van systemen maakt bedrijven veiliger¨

Eveline Vermeulen en Ron de Bruijn van Riskonet, specialisten in strategisch en operationeel risicomanagement, roepen ondernemers én verzekeraars op om niet uitsluitend in te zetten op veiligheidssystemen. De menselijke rol in een professioneel veiligheidsbeleid wordt volgens hen onderschat.


Eveline Vermeulen en Ron de Bruijn: “Het is eenvoudiger om een dure sprinklerinstallatie te kopen dan je mensen meekrijgen in een professioneel veiligheidsbeleid”

Eveline Vermeulen, recent gestart als senior risk consultant bij Riskonet, trapt het gesprek af met een sprekend voorbeeld: “In mijn vorige baan eiste een klant van ons dat we een wikkelstraat zouden voorzien van een lockout–tagout (LOTO) systeem. Wij vertrouwden zelf op het verstrekken en naleven van heldere werkinstructies aan onze collega’s. De klant beschikte ook over een wikkelstraat, dus we zijn daar gaan kijken. Het LOTO-systeem was keurig geïnstalleerd, maar je bleek desondanks om de machine heen te kunnen lopen. Dat zagen we een operator ook doen, met een potentieel veiligheidsrisico tot gevolg. Onze conclusie? Onze eigen locatie was zonder dit kostbare systeem veiliger.”

Investeer in voorkomen van fouten
Ron de Bruijn, managing partner bij Riskonet, verduidelijkt waar het volgens hem over moet gaan: “Bedrijven die werkelijk veilig zijn, hebben protocollen die erop zijn gericht om te voorkomen dat er überhaupt iets fout kan gaan. Systemen zoals fysieke hekwerken om bijvoorbeeld wikkelmachines, maar ook sprinklers, zijn in die benadering alleen geïnstalleerd om mensen te belemmeren fouten te maken of de gevolgen van een eventuele calamiteit te beperken. Als je investeert in het voorkomen van fouten zullen ze zich ook minder snel voordoen.”

In de Angelsaksische landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, was altijd al een sterke focus op veiligheidssystemen. In Europese landen werd meer gekeken naar de organisatie van de veiligheid, de menselijke kant. “Dat is nu aan het veranderen”, legt Ron de Bruijn uit. “Vooral bij verzekeraars is nu veel aandacht voor systemen. We begrijpen hoe dat komt. Op een checklist is de aanwezigheid ervan immers eenvoudig aan te vinken, waardoor een bedrijf op papier goed scoort op het gebied van veiligheid. Het is lastiger om rationeel vast te stellen of er een goed veiligheidsprotocol is opgesteld én of dat door alle betrokkenen wordt nageleefd.”

Mentaliteit doet ertoe
Riskonet veroordeelt veiligheids- en beveiligingssystemen overigens geenszins. Eveline Vermeulen: “Je kunt een bedrijf goed beveiligen door een professionele organisatie en betrokkenheid van de medewerkers bij die organisatie. Wij zien in de praktijk essentiële verschillen tussen bedrijven. Is het bijvoorbeeld zo dat iemand die rotzooi op de werkvloer ziet liggen, die spontaan opruimt? Of dat een medewerker zijn of haar collega die rookt op een plek waar dat niet is toegestaan daarop aanspreekt? Laat ik eerlijk zijn, zo’n LOTO-systeem voegt aan dergelijk gewenst gedrag zeker iets toe. Net als bijvoorbeeld sprinklers of rookdetectie. Bedrijven waar een werkend veiligheidsprotocol hand in hand gaan met ondersteunende systemen zijn gewoon veiliger.”

No-brainer
Eigenlijk, stellen beide experts in risicomanagement, gaat het hier om een no-brainer. “We zeggen massaal dat we naast technische ondersteuning bij calamiteiten ook de menskant van veiligheid belangrijk vinden. Maar het is nu eenmaal eenvoudiger om een dure sprinklerinstallatie te kopen dan je mensen meekrijgen in een professioneel veiligheidsbeleid”, stelt Ron de Bruijn. “Vanuit Riskonet helpen we bedrijven bij het opstellen van de juiste richtlijnen en bieden we ondersteuning bij de training van alle betrokkenen. Verder brengen we de actieve communicatie tussen het bedrijfsleven en verzekeraars op gang door in de praktijk te laten zien hoe effectief een veiligheidssituatie is of kan zijn.”

“We kijken uit naar een effectief NARIM-congres, waarin we als ondernemers, verzekeraars en in- en externe risicomanagement adviseurs gezamenlijk de aandacht verleggen naar de menskant van veiligheid”, besluit Eveline Vermeulen.


www.riskonet.com


« vorige pagina         meer nieuws »