De verzekerbaarheid van de risico’s van weer en klimaat

Risico’s van de klimaatverandering behoren tot de top 10 van belangrijkste risicogebieden.

Slechts een zeer beperkt deel van de schade van natuurrampen wordt gedekt door verzekeringen. Het overgrote deel van de vaak enorme schadelast is voor rekening van de bevolking. Ook verzekeringstechnisch heeft dat gevolgen. Hoe kun je als Risk Manager je steen bijdragen?

 

Het begint met een goed gesprek
Niet wegkijken, maar de handschoen oppakken en binnen en buiten je organisatie het gesprek aangaan, met alle stakeholders. Dat is de enige juiste manier. Dat bleek tijdens het FERMA Seminar in Antwerpen dat begin oktober plaatsvond. Deskundigen uit de verzekeringswereld zien een belangrijke rol weggelegd voor de Risk Manager om het onderwerp intern meer en beter onder de aandacht te krijgen: weten wat de risico’s zijn en hoe je deze risico’s zo goed en zo veel mogelijk kunt beperken. Hun advies was dan ook om een goed gesprek met andere stakeholders te beginnen om zo de juiste informatie binnen de onderneming boven tafel te krijgen. Iemand moet het initiatief nemen en dat moet de specialist met verstand van risico’s en risicobeheersing zijn.

 

Weather bomb

 

Risk assessment framework
Data betreffende die risico’s en analytische tools zijn belangrijke hoekstenen voor een robuust risk assesment framework, aldus Ali Shakrami van Allianz Global Corporate & Speciality. Het inzetten van technologie om risico’s die met weer en klimaat te maken hebben inzichtelijk te maken, die data beter te begrijpen en vervolgens gerichte maatregelen te nemen, is volgens hem een key generator. Verzekeraars en herverzekeraars zijn zeer actief in het volgen en beoordelen van de effecten van weer- en klimaatgerelateerde gebeurtenissen en verwerken al deze data in hun prijsstelling, de samenstelling van hun portfolio en in de mitigering van de risico’s.

Shakrami: ‘Natuurrampen komen de laatste jaren vaker voor en raken ons allemaal. Als organisatie kun je je niet beperken tot het mitigeren van alleen je eigen risico’s. Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden kun je niet afschuiven op derden of onderaannemers. Samenwerking en coördinatie is noodzakelijk.’

 

Niet wegkijken, maar de handschoen oppakken en het gesprek aangaan met alle stakeholders.
Dat is de enige juiste aanpak.

Steeds meer verzekeraars en herverzekeraars heroverwegen hun portfolio en trekken zich langzaam aan terug uit bedrijven en sectoren die verantwoordelijk zijn voor de emissie van hoge concentraties CO2. Het is voor elke organisatie verstandig na te gaan wat de impact hiervan kan zijn.

 

Risk Managers kunnen volgens Shakrami waarde toevoegen bij het verzamelen en analyseren van data en het selecteren van de dekkingen via verzekeringen. ‘Het gaat er uiteindelijk om dat je de juiste risico’s afdekt en dat je waar krijgt voor je geld.’

 

Save the Children: het voorbeeld van de nieuwe aanpak van een NGO
Hoe gaat een NGO om met de gevolgen van de risico’s van de klimaatverandering en natuurrampen en het bieden van (nood)hulp? Worden bepaalde risico’s afgedekt via verzekeringen? Nataliya Todorova van Save the Children vertelde over de nieuwe aanpak van deze hulporganisatie.

Uit een interne evaluatie over de hulp na eerdere natuurrampen bleek dat een andere, nieuwe aanpak nodig was. ‘Iedere keer weer bleek dat na een ramp de experts te ver weg waren van het rampgebied om effectief hulp te kunnen bieden, dat er te weinig lokale kennis beschikbaar was en dat er enorme uitdagingen waren op het gebied van het coördineren van hulp. Dat moest anders.’

 

FERMA Save the Children

 

Game Changer
Een Drought Parametric Insurance voor Senegal bleek een Game Changer. ‘Wij hebben een concreet plan ontwikkeld hoe we de gevolgen van droogte en de humanitaire gevolgen daarvan gaan aanpakken en hoe het beschikbare geld lokaal wordt uitbetaald in geval van een ramp. Daarover hebben we uitgebreid met alle betrokkenen gesproken, met name ook met lokale vertegenwoordigers en overheden. Een intensief proces, maar het heeft wel duidelijk gemaakt wie wat moet gaan doen, wie geld voor hulpverlening ontvangt en hoe dat moet worden besteed.’

De rol van Nataliya als Risk Manager is in dit traject van groot belang geweest: zij was nauw betrokken bij het verzamelen en analyseren van data, het coördineren van contacten en gesprekken, het inzichtelijk krijgen van risico’s en het selecteren van de juiste dekking van de verzekering. The right value for money.

 

'We zijn nu als hulporganisatie veel beter voorbereid op een ramp'

Zo’n coördinerende rol mag beslist niet worden onderschat, vindt Nataliya. ‘We zijn als hulporganisatie nu veel beter voorbereid. De kans dat zich de komende jaren in Senegal een ramp zal voordoen als gevolg van droogte, is zeker niet ondenkbeeldig. Door met alle betrokkenen concrete afspraken te maken en te zorgen dat er vooraf voldoende fondsen beschikbaar zijn, kunnen we veel meer bereiken. Ook met de overheid in Senegal. Sneller in actie komen en effectiever hulp bieden. Daar gaat het om.’


Nieuwe vragen
De klimaatverandering brengt nieuwe aansprakelijkheidsrisico’s met zich mee. Er rijzen nieuwe vragen omtrent de verzekerbaarheid van risico’s als gevolg van weer en klimaat, stelt Christoph Möcklinghoff, directeur van de groep Environmental Risks bij Marsh in Frankrijk. Hij vertelde het verhaal van de Peruaanse boer Saúl Luciano Lliuya. Die spande met succes een procedure tegen de Duitse energiegigant RWE aan voor de schade als gevolg van de opwarming van de aarde en het smelten van een gletsjer waardoor hij huis en haard moest verlaten.

Het aantal natuurrampen neemt toe en daarmee ook de schadelast
Maatschappelijk is er veel meer aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering en natuurrampen. Businesssystemen gaan fundamenteel veranderen, meent Möcklinghoff. ‘Het aantal natuurrampen neemt toe en daarmee ook de totale schadelast. Die is voor private partijen als verzekeraars niet meer te dragen. Daarom bieden een groeiend aantal verzekeraars en herverzekeraars hiervoor geen dekkingen meer aan. Bedrijven moeten zich de vraag stellen of hun business in de komende jaren nog wel verzekerbaar is. We gaan toe naar een combinatie van self insurance en verzekeren via de markt. Dat kan niet anders.’


Creating awareness

Daarom zul je als organisatie ook zelf iets moeten ondernemen. Creating awareness: ‘Breng het onderwerp en de risico’s onder de aandacht van het bestuur en het topmanagement. Niks doen en afwachten is geen optie.’

 


« vorige pagina         meer nieuws »