Review & Open Up: 2018 was een dynamisch jaar

Het jaar 2018 was voor NARIM het jaar van "Review & Open Up", zien en gezien worden. Voorzitter Adri van der Waart kijkt met een tevreden gevoel terug op een dynamisch 2018. Een recap.

 

Gezien worden

Het 'gezien worden' heb ik dit jaar, mijn eerste als voorzitter, zeker mogen ervaren. Zovelen zoeken contact met NARIM, als het centrale punt van Risk- en Insurance management in Nederland. 

 

Zien

'Zien' hebben we in 2018 ook zelf als NARIM-leden kunnen ervaren tijdens het NARIM Open, ons zeer goed bezochte congres. We hebben tijdens de workshops bij veel van onze marktpartijen kunnen mee kijken, en hebben ons als vereniging laten zien.

 

 

Awards voor NARIM-leden

En weer gezien worden: Tijdens de jaarlijkse Award uitreikingen zijn twee van onze leden in de prijzen gevallen: Annemarie Schouw heeft de Lifetime Achievement Award gewonnen die werd uitgereikt door FERMA & Commercial Risk Europe; Gerjan Delhaas sleepte de Rising Star of the Year Award binnen bij de European & UK Captive Review Awards 2018 van het vakblad Captive Review.

 

     

 

Jaar vol dynamiek

Terugkijkend op 2018 zien we een jaar vol van dynamiek, resulterend in een kolkende mengbeker van consolidaties, spanningen in de geopolitiek zoals het handelsconflict tussen de USA en China en de nog immer onduidelijke situatie rondom de Brexit. Het heeft onontkoombaar effect op de financiële markten en dus ook op de verzekeringswereld.

 

Permanente educatie

Het was daarmee zeker geen saai jaar. Alle ruimte voor NARIM en NARIM-leden om zich te tonen als professional in ons vakgebied, zowel naar tal van externe partijen toe alsook naar de eigen onderneming, door kennis en kunde tentoon te spreiden richting het eigen management en/of board. Dat vraagt ook om continue opleiding, de permanente educatie, die we ook dit jaar, vooruitlopend op de wijziging van de Wft, met volle energie hebben gevolgd.

 
We nemen ook deel aan internationale opleidingen, zoals het FERMA Lloyd’s Professional Development Program en RIMAP, het door FERMA gefaciliteerde opleidingsprogramma met Europese certificering. De eerste vier NARIM leden hebben deze opleiding met succes voltooid.

 

NARIM Europees actief

In 2018 zijn we ook in Europees verband zeer actief geweest. Wellicht niet zo zichtbaar, maar achter de schermen hebben we vanuit NARIM een stille bijdrage geleverd om het FERMA Forum in 2019 in een non-controversiële omgeving te laten plaats vinden (Berlijn) met optimale toegang voor Risk Managers. Ik hoop dat we daar in november 2019 met vele Nederlandse vertegenwoordigers aanwezig kunnen zijn.

 

NARIM University: 23 mei

Ten slotte onze eigen blik vooruit.  Op weg naar weer een aansprekend congres op 23 mei 2019: 'NARIM University'.  Voor de bepaling van het thema en de uitvoering van het programma voor 2019 zijn de uitgangspunten: laten zien dat NARIM het goed doet, de zakenpartner zijn voor de professionele branche, voorbereid zijn op de toekomst en last but not least: van elkaar leren.

 

Wij presenteerden de eerste ideeën onlangs aan vertegenwoordigers van onze sponsoren op wie we ook in 2019 een beroep doen.

 

 

Netwerken, informeren, inspireren en samenwerken

Een dynamische wereld, die continu verandert, daarin gaan we mee. Wat niet verandert is de kracht van NARIM, waarin we als vakgenoten kennis en ervaringen delen, elkaar stimuleren, inspireren, samenwerken en netwerken. Dat is en blijft onze kracht. 2019 belooft opnieuw een uitdagend jaar te worden. 

 

Tot in 2019

Rest mij u, mede namens het gehele NARIM Bestuur en het NARIM Secretariaat, goede feestdagen en een succesvol maar bovenal gezond 2019 te wensen. Wij zien elkaar ongetwijfeld in het nieuwe jaar!  En zeker op 23 mei 2019, don’t miss it.

 

Adri van der Waart, voorzitter NARIM


« vorige pagina         meer nieuws »