Risk Mapping Tool for remote work

Werken op afstand of 'remote work' is sinds het uitbreken van de Covid-19 pandemie de norm voor grote groepen mensen. Dat brengt ook risico's met zich mee. Denk aan de veiligheid van de werkplek, het welzijn van medewerkers en cyberrisico's die in de context van de toenemende digitalisering door de pandemie alleen maar zijn versneld.

 

FERMA Risk Mapping tool remote work

 

Voor FERMA, de Europese koepel van Risk Management Associaties (waaronder NARIM) reden om een praktisch hulpmiddel te ontwikkelen voor het in kaart brengen van de risico's die werken op afstand met zich meebrengen. De risk mapping tool for remote work werd op 26 januari jl. gepresenteerd tijdens een webinar.

 

Welke implicaties heeft Covid-19 vanuit risico-oogpunt?

Het project vloeit voort uit een eerder onderzoek van FERMA onder haar leden naar de implicaties van de pandemie, waaronder het Covid-19-rapport uit 2020. Risicomanagers zeiden toen dat veel bedrijven al vóór de pandemie beleid voor werken op afstand hadden ontwikkeld, maar dat het risiconiveau aanzienlijk is verhoogd als gevolg van de massale omschakeling naar werken op afstand die noodgedwongen plaatsvond als reactie op het uitbreken van de Covid-19 pandemie en de overheidsmaatregelen.

 

Een projectgroep bestaande uit vooraanstaande risicomanagers van grote bedrijven in België, Frankrijk, Italië en Zweden ontwikkelde de tool, voortbouwend op het werk dat de Franse risicomanagementvereniging AMRAE eerder had gedaan.

 

 

Hoe het werkt

De tool bestaat uit een eenvoudige vragenlijst die organisaties van elke omvang kunnen gebruiken. Het bevat een sjabloon van risico's en kansen die verband houden met werken op afstand, onderverdeeld in zeven belangrijke categorieën: strategisch, financieel, beveiliging en veiligheid, operationeel, regelgevend en compliance en technologisch.

 

Risico's in kaart gebracht via een 'hittekaart'

Relevante vragen zetten de gebruiker ertoe aan na te denken over de mogelijke risico's in elke categorie en de mogelijke gevolgen daarvan. Een eenvoudig scoresysteem van impact en waarschijnlijkheid van elk van de risicocategorieën creëert automatisch een 'hittekaart' en een visueel radarscherm. Met behulp van de resultaten kunnen organisaties zich duidelijker richten op het identificeren en mitigeren van de risico's die verband houden met hun beleid en de kansen benutten.

 

Gespreksthema met senior management en bestuur

De projectgroep is van mening dat de output van de FERMA-tool het management in organisaties van elke omvang kan helpen om belangrijke risico's en kansen in kaart te brengen en hierover in gesprek te gaan met met het bestuur, senior executives en andere belanghebbenden in de organisatie.

 

On demand beschikbaarheid

Door deze tool on demand beschikbaar te stellen, wil FERMA bredere doelen dienen. Het gebruik ervan zou bijvoorbeeld het risicobeheer in bredere zin kunnen ondersteunen, en ook kunnen bijdragen aan het doel van de Europese Commissie van "Een Europa dat geschikt is voor het digitale tijdperk" door het belangrijke perspectief van risicobeheer te bieden.

 

De Risk Mapping Tool for remote work is 'on demand' beschikbaar. Stuur hiervoor een e-mail naar: adminstration@ferma.eu.

 

Links

Meer over de Risk Mapping Tool for remote work »

Replay webinar Risk Mapping Tool for remote work»

 


« vorige pagina         meer nieuws »