NARIM: Opleiden is goed, maar dan wel anders

Adri van der Waart en Lea Lelijveld Van Cingelshouck over opleidingen

'De Wft-systematiek voldoet niet voor ons en dat moet anders'

 

Opleidingen, bijscholing, permanente educatie: ook voor Risk & Insurance Managers is dat noodzakelijk. Maar de huidige systematiek van de Wft en de daaraan verbonden opleidingseisen voldoet bij lange na niet. Dus heeft de beroepsgroep zelf de handschoen opgepakt en is eigen opleidingen voor Risk & Insurance Managers in de grootzakelijke markt gaan ontwikkelen. Opleidingen met een sterke focus op risicomanagement. Want het vak verandert.

 

NARIM Adri van der Waart

 Adri van der Waart, NARIM-voorzitter

 

Wildgroei

Er is de laatste jaren een enorme groei in het aanbod aan opleidingen op het gebied van risicomanagement, constateren Adri van der Waart en Lea Lelijveld Van Cingelshouck. Allebei zijn ze werkzaam bij grote bedrijven, respectievelijk Arcadis en Bouwinvest. Ze zijn ook bestuurslid van NARIM, de beroeps- en belangenorganisatie van Risk & Insurance Managers in de grootzakelijke markt.

 

Systematiek opleidingen Wft-huis voldoet niet voor Risk & Insurance Managers

‘We roepen het al jaren,’ steekt NARIM-voorzitter Adri van der Waart van wal. ‘De huidige systematiek van opleidingen in de Wft voldoet niet voor onze groep. De opleidingen zijn veel te theoretisch en zowel de lesstof als de examenvragen sluiten niet aan bij ons werk in de praktijk. Een aantal leden binnen NARIM doet wel examens voor bepaalde modules zoals Schade en Leven, maar zij doen dat met name om hun vakdiploma’s geldig te houden en om hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten. De Wft-certificering kun je intern nodig hebben als je adviseert aan klanten, maar verreweg de meesten van ons hebben te maken met één klant, namelijk je werkgever.’

 

Hoge verwachtingen

Dat je je moet blijven ontwikkelen, is voor alle Risk & Insurance Managers duidelijk. Mede gedreven door op risico gebaseerde wet- en regelgeving en toezicht verandert de wereld in hoog tempo en schuift het vakgebied steeds meer op richting risk management. Permanente educatie is noodzakelijk om je werk goed te kunnen blijven doen en dat vindt niemand vreemd. Adri van der Waart: ‘Onze kennis gaat veel verder dan alleen het verzekeringsvak. Risico’s en risicobeheersing zijn in onze organisaties hot topics en de verwachtingen die de raad van bestuur of het topmanagement aan ons als specialisten stellen, nemen toe. Dat is ook niet zo vreemd als je je realiseert dat risico’s grote gevolgen kunnen hebben; voor de continuïteit van het bedrijf, maar ook op gebieden als imago en reputatie.’

 

NARIM faciliteert opleidingen en permanente educatie, zowel in Nederland als ook op Europees niveau. Dat laatste vindt plaats binnen FERMA, de Europese koepel van nationale associaties van Risk & Insurance Managers. NARIM is als Nederlandse organisatie aangesloten bij FERMA en heeft ook op Europees vlak een belangrijke inbreng.

 

RIMAP: nieuwe Europese standaard

Vanwege het ontbreken van passende Nederlandse opleidingen, los van de programma’s van diverse universiteiten die meer op Enterprise Risk Management (ERM) zijn gericht en het aanbod van particuliere instanties, is in Europees verband ingezet op het ontwikkelen van een eigen programma, genaamd RIMAP. Deze ‘European Risk Management Professional Certification’ is helemaal toegesneden op de praktijk en op het vak van Risk Manager en krijgt in de markt steeds meer waarde. Dat is ook precies de bedoeling.

 

 NARIM Lea Lelijveld Van Cingelshouck

Lea Lelijveld Van Cingelshouck, RIMAP gecertificeerd Risk & Insurance Manager

 

Verdubbeling aantal gecertificeerde Risk Managers in twee jaar tijd

Lea Lelijveld Van Cingelshouck was een van de eerste kandidaten die deze opleiding volgde en met succes examen deed. ‘Het is een pittige opleiding die alleen online is te volgen en het examen vindt ook online plaats. Certificering blijft actief door jaarlijkse bijeenkomsten van FERMA en haar nationale associaties, de organisator van deze opleiding. Inmiddels zijn meer dan 180 Risk Managers gecertificeerd, een verdubbeling in twee jaar tijd. Ons beroep wordt internationaler en dat hangt uiteraard samen met de internationalisering van veel bedrijven.’

 

Velen van de NARIM-leden zijn ook regelmatig in het buitenland bij buitenlandse vestigingen van hun organisaties. Volgens Adri van der Waart is het belangrijk regelmatig ter plekke te gaan kijken en mensen te spreken om je werk als Risk & Insurance Manager goed te kunnen doen.’

 

FERMA Lloyd’s Professional Program

Een ander aansprekend opleidingsprogramma is het FERMA Llloyd’s Professional Program, een samenwerking tussen de Europese koepelorganisatie FERMA en het prestigieuze Lloyd’s. Het FERMA Lloyd’s Professional Program wordt eens in de twee jaar georganiseerd. Het is bedoeld voor Risk Managers met een aantal jaren ervaring die een volgende stap in hun carrière willen maken. Lea Lelijveld Van Cingelshouck volgde ook dit programma. Ze deed dat samen met mede-NARIM-lid Pim Moerman, werkzaam bij Philips.

 

Drie meerdaagse sessies bij Lloyd's in Londen

Het programma bestaat uit drie meerdaagse sessies bij Lloyd’s in Londen. Naast inleidingen van vooraanstaande sprekers is een dag meelopen met een makelaar en een verzekeraar op de beursvloer in Londen een bijzonder aansprekend onderdeel. Een zeer boeiende en leerzame ervaring, aldus Lea. ‘Bovendien bouw je een sterk internationaal netwerk op, niet alleen met de groep waarvan je deel uitmaakt, maar ook met mensen die dit programma eerder hebben gevolgd. Als alumni zijn er ook weer geregeld bijeenkomsten, bijvoorbeeld bij FERMA-meetings.’

 

Het zijn voorbeelden die duidelijk maken hoe er in de praktijk wordt ingespeeld op de behoefte aan het opdoen van nieuwe kennis en het uitwisselen van informatie. Precies de hoekstenen van een organisatie als NARIM. Adri van der Waart: ‘Uit ons verhaal blijkt wel dat onze behoefte veel verder gaat dan theoretische modules over Schade en Leven, zoals die nu worden aangeboden in het Wft-gebouw. Dat is prima als je bijvoorbeeld het verzekeringsvak in wilt of een paar jaar werkzaam bent bij een makelaar of verzekeraar, maar voor ons als ervaren mensen sluit dit totaal niet aan bij onze dagelijkse werkzaamheden.’

 

Erkenning van RIMAP in Nederland

Volgens beide NARIM-bestuursleden zou het mooi zijn als RIMAP ook binnen de Nederlandse wet- en regelgeving wordt erkend. Onze beroepsgroep is hierdoor permanent actueel en voldoet aan de Wft-eisen. NARIM wedijvert hiervoor en dat blijven we doen.

 

Gelukkig wordt er wel steeds beter geluisterd naar de signalen die worden afgegeven, maar voordat een en ander ook is verankerd in regelgeving, vloeit er nog veel water door de rivieren. ‘Feit is dat we als NARIM zowel binnen de verzekeringswereld als bij wet- en regelgevers zoals het Ministerie van Financiën, steeds meer gehoor vinden. We zijn in aantal misschien niet zo’n grote groep, maar we vertegenwoordigen als grootzakelijk marktsegment wel een enorme waarde. Dat is te lang onderbelicht gebleven. Daarom trekken we vaker aan de bel en nemen we zelf het initiatief om tot veranderingen te komen. Ook op het gebied van opleidingen, want iedereen realiseert zich dat je je moet blijven ontwikkelen, een leven lang.'

 

Dit artikel is ook te lezen in een special van Schade Magazine over opleidingen.


« vorige pagina         meer nieuws »