Olivier Rikken over blockchain, cryptocurrencies en smart contracts

'We zien in een keer een enorme sprong in digitalisering én een enorme onzekerheid. Blockchain biedt hier een oplossing.'

Olivier Rikken verzorgt tijdens het NARIM Congres de subsessie ‘Het nieuwe geld’. In die sessie legt hij uit hoe blockchain zich verhoudt tot cryptocurrencies en wat de cruciale rol kan zijn van smart contracts in het opzetten van nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe samenwerkingsvormen.

 

 

Hype

Blockchain, bitcoins, cryptogeld, alweer een tijdje geleden stonden de financiële publicaties er vol mee. Inmiddels is de hype er wel een beetje van af. Olivier Rikken: ‘Het is nu zaak om de daadwerkelijke toepassingen te laten zien. Overigens zien we momenteel de waarde van het nieuwe geld, de cryptocurrencies, wel enorm toenemen, dus ik verwacht wederom een kleine hype. Dat komt door de huidige tijd. We zien in een keer een enorme sprong in digitalisering én een enorme onzekerheid. Blockchain biedt hier een oplossing: het bieden van trust in een onzekere wereld. Cryptocurrencies stijgen nu enorm in waarde omdat ze, net als goud, gezien worden als een alternatieve asset. Mensen gaan op zoek naar beleggingen die nog wel rendement halen.’

 

Voordelen

Hij vervolgt: ‘De materie is best ingewikkeld en de beschikbare tijd is beperkt, daarom ga ik een logisch opgebouwd verhaal vertellen. Ik ga uitleggen wat blockchain is, wat de toepassingen zijn en wat het nieuwe geld en Decentralized Finance is, oftewel cryptocurrencies, tokens en hoe dit op een nieuwe manier georganiseerd wordt. Het nieuwe geld kan namelijk digitaal geld zijn, maar ook aandelen, of eigenaarschap. Via blockchaintechnologie kun je niet alleen waarde in geld overdragen maar ook aandelenwaarde of geheel nieuwe financiële producten. Dat kun je direct peer-to-peer doen, of je kunt het conditioneel doen zonder dat je nog een partij nodig hebt om de transactie te monitoren en te bewaken. Dat laatste kan op basis van smart contracts. Dat is echt nieuw. In het verleden maakte je geld over aan een notaris, een advocaat of een verzekeringsmaatschappij. Die partijen controleerden of inderdaad aan alle voorwaarden was voldaan. Was dat het geval, dan werd het geld overgemaakt. Dat is met blockchaintechnologie overbodig. Het voordeel hiervan is dat de betaling eenzelfde of betere zekerheid van betaling biedt en goedkoper en sneller is dan met het huidige systeem.

 

Waardeoverdracht

In smart contracts zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder iets wel of niet overgedragen mag worden. Een smart contract kan een digitale overeenkomst tussen verschillende partijen zijn. Hierin staat dat er conditionele overdrachten van informatie dan wel waarde plaatsvinden. Hadden we in de normale overdracht van waarde vaak vertrouwde partijen nodig, zoals een bank, bij conditionele overdrachten zou een aantal tussenpartijen nodig zijn die controleren of aan alle voorwaarden is voldaan. Dat hoeft niet meer als gebruik wordt gemaakt van smart contracts. Deze vorm maakt het werk van bijvoorbeeld een trustkantoor in de basis overbodig.

 

Nieuwe organisatievormen

Dit alles leidt tot nieuwe organisatievormen, zoals bijvoorbeeld de decentralized autonomous organisation. Hier zijn geen mensen meer bij betrokken, alle handelingen gaan volledig automatisch. En dat zijn hele nieuwe bedrijfsmodellen. Dat is dus echt de vijfde industriële revolutie. Over de vragen hoe zo’n bedrijfsmodel gemanaged gaat worden en waar de verantwoordelijkheden liggen, de organisatie bestaat immers volledig uit code en draait op een infrastructuur die niet meer gestopt kan worden, is tot nu toe nog niet zoveel bekend.’


« vorige pagina         meer nieuws »