How to make non-insurable risks insurable

NARIM University – minor over non-insurable risks

Wat zijn niet-verzekerbare risico’s en waarom zijn ze eigenlijk niet verzekerbaar? En belangrijker: kun je non-insurable risks wèl verzekerbaar maken? Wat betekent dit voor de prijsstelling? Duidelijk is in elk geval dat non-insurable risks van groter belang worden, niet in de laatste plaats voor de balanspositie van een onderneming. Dat vraagt om 'non-traditional solutions'.

 

Reiner Hoffmann en Marine Charbonnier van AXA XL vertelden tijdens het NARIM Congres over non-insurable risks en een methodiek voor het verzekerbaar maken van niet-verzekerbare risico’s.

 

NARIM minor non-insurable risks

 
'Wij doen dingen die anderen niet doen'

'We kennen elkaar een half jaar,' vertelde Reinier eerst over zichzelf en over zijn mede-inleider van de minor. 'Een van de fusie-effecten tussen AXA en XL is geweest dat er op hoog niveau een team van specialisten is samengesteld dat zich bezighoudt met allerlei vraagstukken waarvan underwriters elders in het concern niet goed weten wat ze ermee aan moeten. Kortom: wij doen binnen onze groep dingen die anderen niet doen of kunnen doen. Zoals het ontwikkelen van oplossingen om non-insurable risks toch verzekerbaar te maken.'

 

Waarom zijn sommige risico’s niet verzekerbaar?
De eerste vraag die Hoffmann en Charbonnier de aanwezigen in de minor voorlegden is: waarom zijn bepaalde risico’s niet verzekerbaar? Het antwoord: omdat ze in het overgrote deel van de gevallen niet in de bestaande portfolio passen. Bij non-insurable risks gaat het bijvoorbeeld om risico’s die in extreme mate zijn gecorreleerd (zoals cyberriscio’s), risico’s die in hoge mate als ‘individueel’ zijn aan te merken (Alternative Risk Transfer) en risico’s die kunnen leiden tot een verlies aan omzet zonder dat er schade is (Parametric, Structured Insurance).

 

Elk risico is wel degelijk te verzekeren. Maar tegen welke prijs?
Elk risico is wel degelijk te verzekeren, stellen Hoffmann en Charbonnier. De vraag is alleen: tegen welke prijs. En de premie hangt weer nauw samen met de verzekeringswaarde. Wat is de betekenis van risk transfer in dit geval? De vrijwaring van claims is misschien niet de meest belangrijke functie, stelde Hoffmann. Het gaat volgens hem om de combinatie van risk transfer en de risicofinanciering.

‘Om de volatiliteit te beheersen is het van belang een meerjarig contract af te sluiten met risk adjustment features (ART) en een bedrijfsstructuur op te zetten om 'inhomogene' risico’s tegelijkertijd over een langere periode te kunnen beheersen. Bijvoorbeeld via een captive. Dat is te combineren met het inkopen van gestructureerde (her)verzekeringsproducten om de risico-overdracht te combineren met elementen voor de risicofinanciering.

Timing in combinatie met volatiliteit
Timing speelt een belangrijke rol. Het voordeel dat een verzekeringsproduct in geval van schade biedt, is in de tijd gezien niet altijd hetzelfde. Ze lieten dat zien aan de hand van een voorbeeld. 'Het gaat om de combinatie van timing en volatiliteit. Ook de capital cost kan per jaar verschillend zijn en is een factor om rekening mee te houden. Logisch is dat hoe hoger het beoogde verzekeringsniveau, hoe duurder het risico in feite wordt.'

 

Risico’s veranderen en ook de perceptie verandert. Die veranderingen moeten in de afweging worden meegenomen. 'Een belangrijke vraag is of het verstandiger is bepaalde risico’s op je balans te houden of juist niet? Misschien is het beter en goedkoper ze juist niet op je balans te hebben staan.'

 

NARIM Insurance Innovation

 

De inbreng van Corporate Risk Management
Om de juiste afweging te kunnen maken en tot de juiste oplossing te komen, is het belangrijk een dialoog met de belangrijkste stakeholders te starten die verder gaat dan de traditionele risico’s en hun verzekerbaarheid. Daarnaast is het van belang te beschikken over soevereine data en deze op de juiste wijze te interpreteren. Ook Risk modelling & structuring is een factor van betekenis, net als toegang tot wat wordt genoemd dedicated capacity (via een captive, Structured Insurance en lange termijn partnerships).

 

Parametric Risk Solutions
Via een Parametric Risk Solution is het onverzekerbare toch verzekerbaar te maken. In de prijsstelling kan een captive een belangrijke rol spelen om een deel van het risico in de captive onder te brengen, in combinatie met een Parametric Risk Solution. De rol van een captive verandert, menen Hoffmann en Charbonnier. Van een tool voor financieel risk management naar een expense optimizer. 'Deze ontwikkeling zien we terug in veel verschillende sectoren. Van financiële instellingen tot bedrijven in de agrarische sector voor wie het weer een steeds groter risico vormt. Bijvoorbeeld voor een grote graanproducent die voor een goede oogst en dus voor goede rendementen sterk afhankelijk is van het weer. Een slechte oogst mag er niet toe leiden dat het concern financieel in de problemen raakt. Ook vanuit deze optiek is inzicht in de financiële buffers zo belangrijk. Simpel gesteld: in goede jaren meer geld opzij zetten om daarmee voldoende buffer op te bouwen voor een slecht jaar.'

Instrument voor niet-traditionele verzekeringsoplossingen
Parametric Risk Solutions zijn een belangrijk instrument om te komen tot niet-traditionele verzekeringsoplossingen, die door deze aanpak toch zijn in te passen in een traditioneel portfolio. 'Omvangrijke risico’s kun je niet negeren, simpelweg omdat deze risico’s van grote impact kunnen zijn op hun balans. Dat vergt een andere benadering en andere oplossingen. Zoals niet verzekerbare risico’s toch verzekerbaar maken.'

 

Over Parametric Risk Solutions

In tegenstelling tot de traditionele dekkingen van bijvoorbeeld 'property', is Parametric Insurance een verzekering die de verzekeringnemer niet compenseert voor het zuivere verlies, maar eerder een vast bedrag uitbetaalt wanneer een objectief activerende gebeurtenis plaatsvindt, zoals een aardbeving met een bepaalde omvang of een orkaan met een specifieke intensiteit. Soms wordt dit ook wel index-gebaseerde verzekering genoemd.
Dit soort dekking bestaat al lang, maar staat opnieuw in de belangstelling omdat organisaties op zoek zijn naar aanvullende of alternatieve opties voor risico-overdracht.

Een van de belangrijkste voordelen is dat het bedrijven in staat stelt een verzekering efficiënter af te sluiten. Langdurig onderzoek van claims wordt vermeden. Simpel gezegd wordt een index geactiveerd, wordt er uitbetaald en zijn er geen geschillen.
bron: Risk Management Magazine, april 2019

 


« vorige pagina         meer nieuws »