NARIM University thema congres 2019

NARIM legt de lat ieder jaar hoger, dat geldt ook voor het jaarlijkse congres. In 2019 staat kennis delen & leren centraal. Daarom kozen we als thema voor het congres: NARIM University. Voor de bepaling van de uitvoering van het programma gelden de volgende uitgangspunten: laten zien dat NARIM het goed doet, de zakenpartner zijn voor de professionele branche, voorbereid zijn op de toekomst en inspireren.

 

 

 

Locatie: De Doelen Rotterdam

Het Congres in 2019 vindt plaats op donderdag 23 mei in het Willem Burgerkwartier in De Doelen te Rotterdam.

 

Diner met sponsoren

Voorafgaand aan het congres is er op woensdagavond 22 mei, ook in Rotterdam, een diner voor de NARIM leden en maximaal twee vertegenwoordigers per sponsor. Tijdens dat diner treedt een interessante spreker op en is er voldoende mogelijkheid voor contact tussen sponsoren en NARIM leden.

 

Programma NARIM Congres

De volgende dag wordt De Doelen helemaal ‘omgetoverd’ tot universiteit. Voordat dagvoorzitter Maarten Bouwhuis de bijeenkomst opent, kunnen de aanwezigen zich laten fotograferen voor het digitale jaarboek dat aan het eind van de dag wordt gepresenteerd. Ook krijgt iedereen de mogelijkheid een quote te geven die in datzelfde jaarboek wordt opgenomen.

 

Hoorcollege door Jan van Setten

Alles vindt plaats in de sfeer van de universiteit en dus wordt na de kick-off van het congres een hoorcollege door Jan van Setten verzorgd. Hij denkt in mogelijkheden en is een zeer inspirerende spreker die vooral ingaat op het thema klantgerichtheid gecombineerd met leiderschap.

 

Minors rondom de NARIM Kenniscentra

Na de lunch is het tijd om kennis te vergaren door minors te volgen. In totaal staan er acht verschillende minors op het programma. Deze minors zijn geïnitieerd vanuit de acht bovengenoemde kenniscentra die binnen NARIM actief zijn. De onderwerpen van deze minors zijn in nauwe samenwerking met een aantal van de sponsoren gekozen en uitgewerkt. Iedere deelnemer volgt drie minors (tijdens de registratie melden zij zich aan voor de drie minors die hen het meest interesseren).

 

Award en afsluitend hoorcollege door Diederik Jekel

Nadat aan het einde van de middag de NARIM Award is uitgereikt, vindt het afsluitende hoorcollege plaats, dat wordt gegeven door wetenschapsjournalist Diederik Jekel. Diederik laat zien dat wetenschap niets is om bang voor te zijn. Wetenschap is interessant, noodzakelijk en dichterbij dan ooit!
Tenslotte is er voldoende tijd om met elkaar in gesprek te gaan tijdens een informeel walking dinner. 

Waarom NARIM University als thema

Darko Domic, lid van de Congrescommissie: ‘Het thema NARIM University hebben we niet zomaar gekozen. De afgelopen jaren stond het thema van de NARIM-congressen vooral in het teken van "problemen" en hoe te handelen bij negatieve scenario’s. Dat wilden we voor 2019 anders en dan moet je veranderen. Zei Darwin al niet: "Niet de sterkste overwint, maar degene die zich het beste kan aanpassen". Dus gaan we leren van bedrijven die het goed doen. Kennis delen is een van de doelstellingen van NARIM. We gaan kijken naar wat er goed gaat, wat we moeten doen om ons wendbaar op te stellen en te blijven leren.’

 

Hij sluit af: 'Het thema is er, de locatie staat vast en het programma staat als een huis.'

 

Meer info en inschrijven via de congressite >>

 


« vorige pagina         meer nieuws »