NARIM Kenniscentra stellen zich voor

Binnen NARIM zijn acht kenniscentra actief, te weten Aansprakelijkheid, Bouw, Captives, Claims, Cyber, Employee Benefits, Insurance Innovation en Risk Management. Doel van deze kenniscentra is de kennis en betrokkenheid van en tussen de NARIM-leden te vergroten, te voldoen aan de informatiebehoefte van de leden en te dienen als klankbordgroep om kennis en ervaringen uit te wisselen met elkaar en met externe specialisten.

 

Binnen de kenniscentra worden relevante actuele onderwerpen en ontwikkelingen besproken die veelal een financiële of organisatorische impact hebben voor de bedrijven die bij NARIM zijn aangesloten. Elk kenniscentrum organiseert, zeker als de actualiteit daar aanleiding toe geeft, jaarlijks twee tot vier inhoudelijke, bondige bijeenkomsten. Daarnaast volgen de centra de verzekeringsmarkt van nabij en initiëren zij, indien noodzakelijk, verbeteringen.

 

 

 

Een kennismaking met drie kenniscentra.

 

Kenniscentrum Aansprakelijkheid

Coördinator Titus Tiel Groenestege: ‘Binnen de leden van ons kenniscentrum leeft een heel scala aan onderwerpen die te maken hebben met het in beeld krijgen van bestaande en zich ontwikkelende nieuwe risico’s. Denk hierbij aan werkgeversaansprakelijkheid bij werken met gevaarlijke stoffen zoals asbest en chroom 6, maar ook stoffen als nanodeeltjes waarvan we de risico’s nog niet kennen. Tevens speelt verharding van de verzekeringsmarkt een toenemende rol.

Gemiddeld eens per jaar organiseren wij een miniseminar over relevante onderwerpen. Dat hebben we in het verleden gedaan in samenwerking met het kenniscentrum Risk Management en met het kenniscentrum Claims. Zo houden we elkaar scherp op dit vakgebied!’

Meer info: titus.tiel.groenestege@pon.com

 

Kenniscentrum Captives

Coördinator Henriëtte Dollé-Bäcker: ‘Ons kenniscentrum deelt kennis op het gebied van verzekeringen en captive-structuren. Er speelt een aantal interessante vraagstukken binnen ons vakgebied. Denk hierbij aan het wel of niet oprichten van een captive, het bepalen van de optimale vestigingsplaats voor het oprichten van captives of het opnemen van nieuwe risico’s in captives. Maar ook denken wij na over de mogelijkheden om de herverzekeringsstructuur zo optimaal mogelijk in te richten voor een captive of de gevolgen van Solvency II en de inrichting van sleutelfuncties. Vanzelfsprekend volgen we actief de ontwikkelingen vanuit de wet- en regelgeving die relevant zijn voor verzekeraars.

 

Tussen de captives onderling is actief contact. Wij willen minimaal één à twee keer per jaar bij elkaar te komen om kennis uit te wisselen en met elkaar in discussie te gaan. We selecteren dan een captive-breed onderwerp en gaan daarover met elkaar in gesprek. Met elkaar in gesprek gaan om ontwikkelingen vanuit wet- en regelgeving te volgen en de impact op de captives te begrijpen, dat is waar ons kenniscentrum voor staat.’

Meer info: henriette.dollebacker@heineken.com

 

Kenniscentrum Risk Management

Coördinator Paul Kuiper: ‘Binnen ons kenniscentrum gaan we op een laagdrempelige wijze met vakcollega’s in gesprek en luisteren we naar elkaars ervaringen. Het organiseren van een mini-seminar kan dan een mooie aanleiding zijn om elkaar te ontmoeten, vooral als het daarbij gekozen thema breed herkenbaar is. Dit blijkt in de praktijk goed te werken, kennelijk blijven ontmoetingen op kleine schaal, met persoonlijke gesprekken, een belangrijk aspect van het lidmaatschap van NARIM en het Kenniscentrum Risk Management. Het gaat daarnaast natuurlijk om uitwisseling en overdracht van vakervaringen bij de eigen werkgever en om het opdoen van relevante kennis, tips & trics van elkaar en eventuele gastsprekers. Ons streven is om jaarlijks zo’n ontmoeting te organiseren, op een goed te bereiken centrale plaats in het land. Vaak doen we dat in co-organisatie met een ander Kenniscentrum.

 

Een altijd terugkerend onderwerp is hoe we ervoor zorgen dat we blijvend voldoende aandacht krijgen voor onze onafhankelijke functie, juist als het economisch voorspoedig gaat. Een achterliggend, maar absoluut ook heel belangrijk doel van ons kenniscentrum is om het vak van Risk & Insurance Manager leuk en menselijk te houden. In the end blijft het natuurlijk gewoon mensenwerk waarbij we elkaar, binnen of buiten onze werkgevers en NARIM, gewoon nodig hebben.’

Meer info: p.kuiper@bouwinvest.nl


« vorige pagina         meer nieuws »