NARIM is het centrum van de markt

In gesprek met Adri van der Waart, oud-voorzitter NARIM, en Albert van Haastrecht, voorzitter NARIM

Wisseling van de wacht binnen het NARIM Bestuur. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2022 overhandigde Adri van der Waart de voorzittershamer aan Albert van Haastrecht. Adri was tien jaar bestuurslid van NARIM. De eerste zes jaar was hij penningmeester en de laatste vier jaar was hij voorzitter. Albert was al van 2007 tot en met 2012 bestuurslid en keert dus nu terug. Tijd om met beide heren terug te kijken en vooruit te blikken.

 

 Albert van Haastrecht (links) ontvangt de voorzittershamer uit handen van Adri van der Waart

Wat was het hoogtepunt in die tien jaar?

Adri: ‘Dat was toch echt het NARIM Congres “When disaster strikes” in 2014. Daar werd tegen het einde van de inleiding van generaal buiten dienst Peter van Uhm, een geënsceneerde brandmelding gegeven, waarna een algehele evacuatie plaatsvond. Een ander hoogtepunt was het virtuele congres dat we in september 2020 organiseerden. Dat was heel apart en spannend om te organiseren omdat we het nog nooit op die manier hadden gedaan.’

 

Waar ben je trots op?

Adri: ‘Ik ben trots op NARIM omdat we er staan als vereniging. In 1996 heeft een groepje mensen de koppen bij elkaar gestoken en NARIM opgericht. Ik ben er zes jaar later bijgekomen en mocht meebouwen aan NARIM. In het begin organiseerden we eens per twee jaar een congres, vervolgens vonden de congressen ieder jaar plaats. NARIM werd steeds professioneler. Michel Frommé zei het tijdens een van de ledenvergaderingen zo’n 15 jaar geleden: Be good, be proud and show it. En zo is het. NARIM is het centrum van de markt. Immers, wij betalen de premie, daarvan worden de experts, de verzekeraars en de advocaten betaald. Iedereen is van ons afhankelijk. Dat klinkt groot, maar het is wel zo. Daarom is het NARIM Congres ook zo’n fenomeen: de hele markt is aanwezig.’

 

Wat heb je als bestuurder/voorzitter van NARIM bereikt?

Adri: ‘Ik fungeerde als spreekbuis. En dat wilde ik ook. Als er iets speelde, werd mijn mening gevraagd. De markt ziet NARIM ook als klankbord. Prachtig dat we dat hebben bereikt. Risk & insurance management is als gevolg van de harde markt weer een vak geworden waar je te maken krijgt met nieuwe, veranderende en uitbreidende risico’s. Dat maakt het interessant. Wat ik bijvoorbeeld een ernstige ontwikkeling vond, was het feit dat er bedrijven waren die niet of niet helemaal verzekerd konden worden. Verzekeraars hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze bestaan bij de gratie van de verzekerden. Ik snap wel dat als de risico’s de verkeerde kant op gaan, je actie moet ondernemen, maar dan moet je wel proberen in actieve samenwerking tot een oplossing te komen. Verzekeraars hebben dat misschien door allerlei omstandigheden een beetje uit het oog verloren en daar moeten we ze aan blijven herinneren. We begrijpen dat ze een commerciële instelling zijn en te maken hebben met verantwoordelijkheden richting stakeholders, aandeelhouders en personeel, maar ze hebben ook verantwoordelijkheden richting hun verzekerden. Ik heb dat als voorzitter van NARIM regelmatig benadrukt.’

 

 

Albert, waarom treed jij als voorzitter toe tot het NARIM Bestuur?

Albert: ‘Ik ben al 17 jaar NARIM-lid. Destijds werkte ik in mijn eentje op de verzekeringsafdeling van Ballast Nedam. Ik had uit vorige banen een mooi netwerk opgebouwd, maar dat moet je onderhouden. Daarom, maar ook om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het vakgebied, ben ik NARIM-lid geworden. De contacten binnen NARIM zijn heel waardevol. De sfeer is open, er heerst collegialiteit. Collega’s, ook van concurrenten, zijn bereid ervaringen te delen, te sparren. Gaandeweg kon ik ook iets voor anderen betekenen. Dat was ook voor mij een reden om in 2007 bestuurslid te worden. Ik wilde iets terug doen voor NARIM. Dat is nu weer mijn grote drijfveer. NARIM is altijd heel goed voor mij geweest en ik heb er altijd veel baat bij gehad. Dat klinkt misschien idealistisch, maar zo denk ik er over. Ik vind het ook erg leuk om te doen, met name omdat je breder naar het vakgebied gaat kijken. NARIM is de afgelopen jaren gegroeid en is, zoals Adri zegt, aanspreekpunt en spreekbuis geworden. Het lijkt mij ontzettend interessant om als aanvulling op de leuke baan die ik heb, mijn steentje bij te dragen.’

 

Wat zijn jouw speerpunten?

Albert: ‘We moeten de positie die NARIM heeft, vasthouden en kijken hoe we die nog verder kunnen verbeteren. We moeten er ook voor zorgen dat we als NARIM onze leden toegevoegde waarde blijven bieden. Ook moeten we kijken hoe we het ledenbestand qua bedrijven verder kunnen uitbreiden. Er is een grote groep kleinere bedrijven die geen dedicated insurance manager hebben. Zij lopen vaak tegen dezelfde zaken aan als wij. En wellicht hebben zij te maken met ontwikkelingen waar wij als Risk & Insurance Managers bij grote bedrijven geen zicht op hebben. Als we contact met elkaar hebben, krijgen we inzicht in wat er aan beide kanten speelt en kunnen we zo de rol als spreekbuis nog meer waarde geven. Verder vind ik de aansluiting met Europa belangrijk. Nederland is immers een kleine speler.’

 

Adri, wat wens je Albert toe?

Adri: ‘Vooral heel veel saamhorigheid en partnership binnen het bestuur. Je hebt cohesie nodig. In de besturen waar ik deel van uitmaakte was er die saamhorigheid, maar ze waren ook heel divers. Niet alleen de man/vrouw-verhouding, maar ook qua persoonlijkheden. Er was altijd voldoende dynamiek. Daarnaast was Sylvia Tieland van het NARIM secretariaat mijn ankerpunt. Minimaal een keer per week spraken we elkaar en deelden lief en leed. Maar iedere voorzitter doet het op zijn manier. Het is geen copy-paste.’

Albert: ‘Elke tijd vraagt een bepaalde voorzitter en ik denk dat we zeker gezien de omstandigheden heel blij mochten zijn met Adri. Hij stond op de barricades en greep zijn momenten om duidelijk te maken wat de consequenties voor de Risk & Insurance Managers waren als zich iets voordeed. Natuurlijk weten de verzekeraars en makelaars dat wel, maar het is blijkbaar nodig dat iemand dat nog eens expliciet onder de aandacht brengt en oproept goed over bepaalde zaken na te denken. Adri was altijd enorm gedreven. Dat was hij al als penningmeester en als voorzitter heeft hij dat overtroffen. Niemand kon om hem heen. Daar mogen de NARIM-leden heel blij mee zijn en ik denk dat ze dat ook zijn. Voor mij ligt de lat heel hoog. Leuk, maar ook spannend!’

Over Albert van Haastrecht

Amsterdammer Albert van Haastrecht zit al 40 jaar in het vak. Hij startte in 1982 bij Bekouw Mendes op de afdeling bouwverzekeringen waar de liefde voor de bouw is ontstaan. Zijn volgende werkgever werd de Hollandse Beton Groep, inmiddels onderdeel van de BAM, waar hij een van de insurance managers was. Na vijf jaar stapte hij over naar Erasmus Verzekeringen waar hij het Amsterdamse kantoor heeft uitgebouwd. Na een korte ‘tussenstop’ als verzekeringsmakelaar kwam Ballast Nedam op zijn pad. Daar werkt hij inmiddels 17 jaar als Corporate Insurance Manager.


« vorige pagina         meer nieuws »