Extreme premieverhogingen not done

Extreme premieverhogingen maken verzekeren in de grootzakelijke markt tot zorgenkindje

Traditiegetrouw beschrijft NARIM-voorzitter Adri van der Waart aan het begin van de Algemene Ledenvergadering een aantal actualiteiten. En die zijn er volop. Met name de effecten van Covid-19 die door verzekeraars worden aangegrepen voor extreme premieverhogingen zijn voor de NARIM-leden een hot topic. Not done, vindt Adri van der Waart de opstelling van verzekeraars, zeker niet als je op lange termijn zaken met elkaar wilt blijven doen.

 

Vijf actuele onderwerpen

Vijf onderwerpen liet Adri van der Waart de revue passeren aan het begin van de ALV in zijn intro: uiteraard Covid-19, de stroom aan Covid-claims die bij verzekeraars worden ingediend, de effecten die dat weer heeft op de renewals van veel bedrijven en de verharding in de markt, de Brexit en het belang van kennis en kennis blijven delen.

 

Covid-19 en de harde markt

Covid-19 blijft iedereen bezig houden, trapte Adri af. ‘Het is eindeloos vervelend, maar we moeten onze zorgvuldigheid in acht nemen en de regels blijven volgen. Gezond blijven, daar gaat het om. Het duurt allemaal ontzettend lang, maar we kunnen niet anders dan blijven doorgaan.’

 

 

Eindeloze stroom van Covid-claims

In het verlengde van Covid-19 stond hij stil bij de eindeloze stroom aan Covid 19-claims die bij verzekeraars worden ingediend, met name in landen als het Verenigd Koninkrijk, de VS en ook Frankrijk. ‘Het gaat om megabedragen die ik voor mezelf eens op een rijtje heb gezet. Of die claims terecht zijn of niet, is moeilijk te boordelen. Lang niet alles zal worden gehonoreerd, maar het is wel een dreiging die direct effect heeft op de verzekeringsmarkt en dus op onze renewals.’

 

'We worden in een keurslijf gedwongen om te accepteren wat de markt dicteert'

Daarmee kwam Adri aan bij een zeer hot topic dat hem erg dwars zit. ‘Ik heb de stellige indruk dat verzekeraars de situatie gebruiken om hun voorzieningen fors uit te breiden en op grond van actuariële berekeningen vinden dat enorme premieverhogingen gerechtvaardigd zijn. Wij zitten als klanten niet meer aan tafel met onze vaste gesprekspartners, maar in feite met de calculators achter de schermen. We worden in een keurslijf gedwongen om te accepteren wat de markt dicteert.’

 

Premieverhogingen rijzen de pan uit

De premieverhogingen in de grootzakelijke verzekeringsmarkt rijzen de pan uit, betoogde Adri ook in een recent interview met AmWeb op 23 oktober jl. 'Verzekeraars stellen ons en onze bedrijven onnodig en op oneigenlijke gronden voor een voldongen feit. Verzekeringen worden collectief opgezegd en dat geeft de verzekeraars vrij spel om extreme eisen te stellen met het oog op de renewals die per 1 januari 2021 zouden moeten ingaan. We zijn voor het blok gezet.'

 

 

'Juist in deze coronatijd waarin partijen proberen elkaar het leven niet zuur te maken, presteren verzekeraars het om voorwaarden in te perken en premies en eigen risico’s soms meer dan te verdubbelen. Omdat het doorgaans om forse bedragen gaat, dwingt je dat als Risk & Insurance Manager in een moeilijke positie. Je hebt wat uit te leggen aan je bestuur.'

 

Steun elkaar

Zo ga je niet met elkaar om, zeker nu niet, vindt hij. ‘Deze tijd vereist juist dat je verstandig met elkaar en met de situatie omgaat. Dat doen banken en dat doet zelfs de overheid met steunmaatregelen en (bijvoorbeeld) uitstel van belastingbetaling. Wat doen verzekeraars? Premies extreem verhogen, dekkingsbeperkingen en hogere eigen risico’s doordrukken en dat ook nog tegelijkertijd. Terwijl veel bedrijven door de crisis al over minder financiële middelen beschikken. Ik vind dat onbegrijpelijk. Het is ook niet goed voor de reputatie van de verzekeringssector en het is zeker niet goed voor het vertrouwen dat je in je verzekeraars als zakelijke partners hebt. De schade die deze ontwikkeling aanricht, is straks niet zomaar hersteld.’

 

Extremiteit in de markt is zeer zorgelijk

Dat er meer premie moet worden betaald in een harde markt, is helder. ‘Daar hebben de meesten van ons ook geen moeite mee. De markt is jaren “zacht” geweest en nu is een andere tijd aangebroken. Maar de extremiteit waarmee we nu te maken hebben, baart zorgen.’

 

De corona-risico’s vindt Adri een oneigenlijk argument. ‘Ik denk dan, hoezo? Er is geen dekking voor coronaschade op bedrijfsschadeverzekeringen. In Nederland in elk geval niet. Waar hebben we het dan over? Als je met je auto al tien jaar of meer zonder schade hebt gereden, is het toch niet uit te leggen dat de premie van je autoverzekering meer dan verdubbeld wordt? In onze markt gaat het om miljoenen aan premie en dus ook om miljoenen extra aan premieverhogingen. Dat maakt verzekeren voor de zakelijke markt tot een zorgenkindje, zeker als je de hoge assurantiebelasting daar nog eens bij optelt.’

 

Overleg met Verbond van Verzekeraars

Over de harde markt en de andere houding van verzekeraars is de afgelopen periode veel overleg geweest met partijen als het Verbond van Verzekeraars, het VNAB en Adfiz. Adri van der Waart is teleurgesteld over de houding van sommige partijen zoals het VNAB. ‘Er is gerekt en gerekt waardoor velen van ons nu met hun renewals onder grote tijdsdruk staan. Voor NARIM is dat reden geweest om met het platform grootzakelijk en met het Verbond en een aantal grote verzekeraars het gesprek aan te gaan om onze zorgen te uiten. Ik heb een appel gedaan op de verzekeraars om onze partners te blijven. Concrete oplossingen heeft dat nog niet opgeleverd, maar helder is dat onze boodschap is aangekomen. Tijdigheid, betrouwbaarheid en partnerschap: die drie elementen zijn juist nu van zeer groot belang. Dit is niet het moment om ineens "dubbel geld" te vragen. Juist nu is iedereen gebaat bij continuïteit.’

 

Brexit

Naast de harde markt en alle ontwikkelingen speelt op de achtergrond ook de Brexit nog steeds een rol. ‘Een harde Brexit komt snel op ons af. Blijf scherp op wat er na 1 januari gaat gebeuren, is mijn oproep aan alle leden. Bekijk of je verzekeringsprogramma’s in en gericht op het Verenigd Koninkrijk ook straks up to date zijn.'

 

 

Blijf kennis delen

‘Als NARIM zijn we een organisatie van professionals met heel veel kennis. We hebben allemaal heel veel kennis en het is zaak om die kennis tijdig met elkaar te delen. Dat is lastig in deze tijd, maar blijf het toch doen. De vraag en oproep aan onze kenniscentra is om actief te worden en daar waar het kan kennis en ervaringen met elkaar te delen en uit te wisselen. Kennis is macht en kennis moet je verrijken. Dat is nodig, juist nu. Als je je kennis wilt verrijken, gebruik dan de RIMAP-opleiding als welkome aanvulling in je kennisupdate en als extra certificering. Dat is mijn afsluitende oproep aan ons allen.’

 

Interview AmWeb

Diverse voorzitters van associaties van Risk & Insurance Managers hebben in de publiciteit hun zorgen geuit over de starre houding van verzekeraars in de huidige markt om in deze zware tijden premies met soms honderden procenten te verhogen en tegelijk de dekking aanzienlijk te beperken. Adri van der Waart deed dat onlangs in een interview met AmWeb.

Hier de link naar het interview »

 

 


« vorige pagina         meer nieuws »