VNAB gastheer sessies programma Contract Zekerheid

Eind september was NARIM te gast bij de VNAB om van gedachten te wisselen over het nieuwe programma Contract Zekerheid. Aanleiding voor dit programma waren de roerige prolongaties in 2020 en 2021, die hebben geleid tot de overtuiging dat de problemen keten breed moeten worden aangepakt. Prolongatievoorstellen kwamen te laat en polissen werden niet tijdig opgeleverd, waardoor klanten, waaronder de risk- en insurance managers van NARIM, problemen konden ervaren.

 

De VNAB is aan de slag gegaan met een branche-brede oplossing. Een startgroep, bestaande uit verzekeraars, makelaars en de VNAB, heeft met gezamenlijke inspanning gezorgd voor de totstandkoming van het programma Contract Zekerheid. Uitvoerend bestuurder Rob ter Mors,  programma manager Olga van Son en manager marketing en ledenzaken Denise Heijstek wisselen hierover graag van gedachten met leden van NARIM.Juist het feit dat verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd in de startgroep, zorgt voor marktwerking, aldus Rob ter Mors. Het zorgt ervoor dat partijen mee gaan werken en denken, wat ertoe heeft geleid dat alle leden van de VNAB zich inmiddels aan het programma hebben gecommitteerd.

 

 

 

Gefaseerde implementatie bestaande uit twee stappen

De definitie van het programma: zekerheid voor alle partijen in de keten op een vooraf vastgestelde datum in de vorm van duidelijkheid over dekking, voorwaarden en premie dat uiteindelijk tijdig wordt vastgelegd in de verzekeringsovereenkomst, betekent een forse ambitie. Daarom is gekozen voor een gefaseerde implementatie, vooralsnog bestaande uit twee stappen uitgesmeerd over een aantal jaren. In eerste instantie is het streven de polis en nota binnen drie maanden na ingangsdatum bij de klant te krijgen, in tweede instantie binnen 30 dagen.

 

Eerste stap april 2023 gerealiseerd

Het is de bedoeling dat de eerste stap in april 2023 is gerealiseerd. Voor verzekeraars en makelaars blijft januari een enorme piekperiode, aldus Olga van Son. Een aanzienlijk deel van de grootzakelijke klanten lijkt onder andere om deze reden al te hebben gezorgd voor spreiding van de ingangsdatum van de polis door het jaar heen.

 

Ambitie realiseren

Het gezamenlijk overeengekomen werkproces van de werkgroep is gebaseerd op de verlenging van 1 januari, maar kan worden doorgetrokken naar ieder volgend prolongatiemoment.

Een verdeling van de verschillende benodigde stappen (het bekendmaken door verzekeraars van de nieuwe risk appetite, het aanleveren van de risico-informatie, de onderhandelingen, vastlegging) tussen juli en december en meer structuur in het proces moeten ervoor gaan zorgen dat de opgestelde ambitie wordt gerealiseerd.

 

Rol NARIM-leden: versoepelen en versnellen proces

Ook de leden van NARIM kunnen meehelpen het proces te versoepelen en versnellen, bijvoorbeeld door de makelaar tijdig te voorzien van up-to-date risico-informatie. Maar ook door complete klantinformatie en bijvoorbeeld informatie over medeverzekerden kenbaar te maken, zodat de makelaar de verplichte UBO en sanctie-check goed kan uitvoeren. Is die laatste niet goed of niet tijdig uitgevoerd, dan wordt de polis door de verzekeraar afgekeurd, wat het proces aanzienlijk vertraagt. De VNAB heeft aangeboden te kijken naar de mogelijkheden een kennis-sessie te ontwikkelen over sanctiewetgeving, daar veel leden aangeven hier nog niet (voldoende) bekend mee te zijn. Verzekeraars hebben zich gecommitteerd hun beleid (appetite) kenbaar te maken voor 1 september en hun voorwaarden voor 1 oktober. NARIM-leden wordt geadviseerd hier actief naar te vragen bij hun makelaar.

 

Constructief gesprek

Er volgt een constructief gesprek, waarbij van beide kanten wensen en ervaringen worden uitgewisseld. Hieruit blijkt onder andere, dat sommige leden al effecten van het programma beginnen te merken. Besloten wordt om in april weer in deze setting bij elkaar te komen om te evalueren hoe deze eerste fase in zijn werk is gegaan. Dank aan de VNAB voor de gastvrijheid en de uitleg!


« vorige pagina         meer nieuws »