NARIM: houdt eerste virtuele ALV plus ledenbijeenkomst

In het kader van de Covid-19 regels is ook NARIM volledig digitaal gegaan. Op 12 mei jl. vond de eerste virtuele ledenbijeenkomst met ALV plaats via Microsoft Teams. Met een zeer hoog percentage deelnemers: meer dan 70. ‘Goed dat het kan, maar laten we hopen dat we elkaar in de toekomst toch weer live kunnen ontmoeten,’ aldus NARIM-voorzitter Adri van der Waart via het scherm.

 

De virtuele bijeenkomst werd gehost door bestuurslid Rosalie André. 'Bijzonder om iedereen eens zonder stropdas te zien,' aldus Rosalie.

 

NARIM virtuele ALV


De ALV werd voorafgegaan door een inleiding van Mark van Nuland en Jeroen Pax van Aon Global Risk Solutions over de fusie van Aon met Willis Towers Watson en over de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt als gevolg van ‘corona’.

 

Fusie Aon en Willes Towers Watson

‘Voor ons als Risk & Insurance Managers blijft er niet veel te kiezen over,’ opperde Adri van der Waart over de fusie van Aon met Willis Towers Watson.

 

Mark van Nuland lichtte de redenen toe waarom er tot deze stap is gekomen. ‘Wereldwijd vindt een al enige tijd een concentratie van verzekeraars plaats en hetzelfde is te zien bij de grote internationaal opererende makelaars. Voldoende schaalgrootte is ook van belang om te kunnen gaan in ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van cyber, intellectual property en innovaties. Naast underwriting willen we ons als organisatie meer richten op het leveren van professionele services op het gebied van risico. Deze ontwikkeling is al ingezet, maar voldoende schaalgrootte is van belang om de investeringen te kunnen dragen.’

 

Covid19 en de effecten op de verzekeringsmarkt

Jeroen Pax van Aon typeerde de huidige situatie op de (internationale) verzekeringsmarkt als ‘onzeker’. Er zijn veel vragen over dekking van de gevolgen van de huidige crisis, mogelijkheden voor een meer gespreide betaling van premies of zelfs uitstel van betaling van premies. In het algemeen zijn verzekeraars terughoudend, bijvoorbeeld in tussentijdse aanpassing van de dekking, gaf Pax te kennen.

 

Verzekeraars verlangen steeds meer informatie

Aan de andere kant vragen verzekeraars steeds meer informatie, zeker bij renewals. Al speelt dit misschien pas per 1 januari 2021, toch is het verstandig daar nu al rekening mee te houden. Het duurt in de huidige situatie vaak langer om die informatie te verzamelen. Het advies is: begin op tijd. ‘Kijk naar je eigen risico’s en de doelen die je wil realiseren. Kijk naar je verzekeraars, maar kijk ook eens internationaal naar partijen. En manage de verwachtingen naar je interne stakeholders, neem ze mee in de ontwikkelingen.’

 

Het NARIM Congres blijft op 18 september 2020
De datum van het NARIM Congres blijft 18 september. Hopelijk live in Amsterdam, conform de aankondiging. Er ligt ook een scenario waarin rekening wordt gehouden met de 1,5 meter regels en er is een scenario voor een volledig virtueel congres als er geen mogelijkheden voor een live congres zijn. Maar de datum van 18 september blijft in elk geval staan. ‘We focussen op het doorgaan van ons congres, voor andere bijeenkomsten zoals die van de kenniscentra, geldt voorlopig een pas op de plaats.’

 

NARIM Now 18 september 2020

 

Nieuwe leden
NARIM heeft de afgelopen tijd een kleine twintig nieuwe leden mogen verwelkomen. Het totaal aantal leden bedraagt nu 163. Een aanzienlijk aantal nieuwe leden nam deel aan de virtuele bijeenkomst.

 

FERMA
Traditiegetrouw was er ook even aandacht voor FERMA en de activiteiten van de Europese koepel. Het tweejaarlijkse FERMA European Risk Management Seminar is gepland op 12 en 13 oktober in Antwerpen (deelname is kosteloos voor NARIM-leden), het volgende FERMA Forum in 2021 is in Kopenhagen.

 

Binnen FERMA zijn drie priority topics ontwikkeld waarvoor speciale committees van nationale associaties zijn benoemd om hieraan invulling te geven. Er is een digital committee, een sustainability committee en een captives committee. Namens NARIM hebben er afgevaardigden zitting in de twee laatste groepen.

 

Hoe ga je als Risk & Insurance Manger om met de situatie?
Als derde onderdeel van de virtuele bijeenkomst spraken drie NARIM-leden over de impact van de coronacrisis: op het bedrijf waarvoor ze werken en op hun persoonlijke situatie.

De drie NARIM-leden zijn:

Michel Frommé, Ahold Delhaize
Mario van der Giessen, Ikea
Ronald de Vos, Nutreco

 

Alledrie vertelden over de ontwikkelingen in hun organisatie, de vraagstukken waarmee ze te maken hebben gekregen en hoe het al weken vanuit huis werken gaat. Alledrie gaven aan alles zoveel en zo goed mogelijk doorgaat en vanuit huis wordt gedaan, maar dat ze, zoals zovelen, de persoonlijke contacten missen. Want juist nu blijkt hoe belangrijk is het is of zo nu en dan ook even bij elkaar binnen te lopen om dingen af te stemmen, te checken of te regelen.

 

 


« vorige pagina         meer nieuws »