NARIM denkt na over een eigen rating van verzekeraars

NARIM denkt na over het introduceren van een eigen rating van verzekeraars. Het is een van de initiatieven naar aanleiding van de renewals van 2020 en de scherven die dat proces bij vele leden heeft veroorzaakt.


De scherven van 2020 nog even op een rij

Aan het begin van de ALV van 23 maart jl. werden die scherven nog eens op een rij gezet. Premieverhogingen van 20 tot 50% voor het overgrote deel (80%) van de bedrijven van NARIM-leden en verhogingen van meer dan 50% voor de resterende 20%.

 

Circa 30% van de NARIM-leden denkt na over alternatieve manieren van risicofinanciering, bijvoorbeeld via een captive. Over de rol van de makelaar is er over het algemeen tevredenheid, al blijft er ruimte voor verbetering.


Onderzoek onder de NARIM-leden
Deze gegevens komen voort uit een intern onderzoek onder NARIM-leden. Aan het begin van dit jaar werden twee informele online sessies gehouden waarin NARIM-leden hun bevindingen over de ‘scherven van 2020’ konden delen. De beide (online) sessies hebben waardevolle input opgeleverd, aldus Adri van der Waart. Zoals een mogelijke (eigen) rating van verzekeraars.

 

'Voorstellen renewals moeten eerder op tafel'
Daarnaast moet de tijdigheid van de voorstellen van verzekeraars veel beter en vooral eerder, vinden de NARIM-leden. ‘Nu werden velen pas in december geconfronteerd met de voorstellen voor 2021 en was er wel heel weinig tijd om te reageren. Dat kan en moet beter en daarover zijn we inmiddels volop in gesprek met partijen als het Verbond van Verzekeraars en het VNAB en Adfiz. We willen niet meer voor een min of meer voldongen feiten worden gesteld. Samen sterk is al jaren de boodschap; ook van de verzekeraars. Laten we dat dan ook met elkaar waar blijven maken.’

 

Verder vraagt NARIM zich af of de informatievoorziening naar verzekeraars niet via een centraal systeem kan om meer uniformiteit en eenduidigheid te creëren en beter tegemoet te kunnen komen aan de verlangens van de verzekeraars.

 

Ook over de teksten van clausules wil NARIM het gesprek aan met de diverse partijen: ‘Denk aan "cyber" en de aantasting van de premie dekking (property, marine CAR) en de klakkeloze toepassing van extra voorwaarden ten aanzien van de pandemie.’

 

De harde markt zal nog wel even blijven
De harde markt zal nog wel even blijven, aldus Adri. ‘De premies voor D&O stegen in het vierde kwartaal met 46,6% volgens een Aon-onderzoek. Wereldwijd was volgens Marsh in het vierde kwartaal van 2020 sprake van een premiestijging van 22%. Verder verwacht Aon dat de premies voor cyberverzekeringen dit jaar met 20 tot 50% stijgen in verband met ransomware-incidenten.

 

‘Het zijn zomaar een aantal uitkomsten van onderzoeken van makelaars. Kijk je naar de winsten van verzekeraars over het afgelopen jaar, dan ontstaat toch een beeld dat het operationele resultaat weliswaar lager is dan het jaar daarvoor, maar dat er in veel gevallen toch sprake is van een plus. Er worden nog steeds winsten gemaakt, ondanks Covid-19. Waarom dan al bij voorbaat de soms extreme premieverhogingen en uitsluitingen? Ik kan dat niet direct rijmen, maar ik vrees wel dat we nog lang niet klaar zijn met forse premiestijgingen en het aanscherpen van polisvoorwaarden.’

 

De consolidatie in de verzekeringsmarkt blijft zorgen baren
Ook de consolidatieslagen in zowel de verzekeringsmarkt als bij de grote makelaars baart zorgen. ‘Kan de voorgenomen fusie tussen Aon en Willis Towers Watson nog wel doorgaan? Die vraag is gerechtvaardigd, vindt ook de Europese Commissie. Alles bij elkaar blijven er wel heel weinig spelers over in de markt. Waar dat toe kan leiden, hebben we eind 2020 al kunnen zien bij de renewals.’

 

Waakzaam en alert
NARIM blijft daarom waakzaam en alert. ‘Juist in deze tijd is er alleen maar meer behoefte aan kennis- en informatie-uitwisseling onder leden en aan initiatieven om de belangenbehartiging van de leden te versterken. Het ledenaantal blijft boven de 160.

We hebben de afgelopen jaren een goede positie als vertegenwoordiger van de grootzakelijke klanten gerealiseerd. We worden door makelaars en verzekeraars als een serieuze gesprekspartner gezien en dat is een goed vertrekpunt om onze belangen nog beter te behartigen. Zeker na de ervaringen van eind vorig jaar. Die zijn we niet zomaar kwijt.’

 


« vorige pagina         meer nieuws »