MS Amlin: 'Inhoudelijk stappen maken'

MS Amlin is een specialistische verzekeraar voortgekomen uit Interlloyd assuradeuren en makelaar Hudig-Langeveldt en tegenwoordig onderdeel van de wereldwijde top-10 Japanse verzekeringsgroep MS&AD (Mitsui Sumitomo Insurance & Aioi Nissay Dowa Insurance). Inmiddels heeft de organisatie koers gezet tot ver buiten de landsgrenzen en is groei in Europa een van de doelstellingen. René van de Wiel, Country Manager Marine en Gielijn Arends Country Manager Property & Casualty bij MS Amlin lichten een aantal thema’s nader toe.

 

 

Over rendement halen

René van de Wiel: ‘Wij willen eindklanten die met grotere risico’s te maken hebben, zoals de NARIM-leden, maar ook eindklanten die met middelgrote tot kleinere risico’s te maken hebben, servicen; het totaalplaatje bieden. Focus houden op je product kan alleen maar als je voldoende rendement haalt om dat specialisme te blijven ontwikkelen. Gielijn Arends vult aan: ‘We zijn product- en doelgroepgericht. Die lijn zullen we in de toekomst doortrekken.’

 

Over contact hebben en houden 

Gielijn Arends: ‘We proberen onze collega’s zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te geven en oog te hebben voor wat zij nodig hebben.  Daar waar nodig spelen we zo goed mogelijk in op hun behoeften. Dat was  de afgelopen tijd behoorlijk uitdagend. Vanaf het begin hebben we veel gecommuniceerd. Zit je ver van elkaar dan moet je ervoor zorgen dat mensen niet “afdrijven”.  We organiseerden online workshops, bijeenkomsten en zelfs een goochelshow van Victor Mids. Alles om de onderlinge verbondenheid vast te houden en te verstevigen.’

René van de Wiel: ‘Onze underwriters zijn gewend om veel contact te hebben met makelaars. We gaven hen de vrijheid om daar binnen de door de overheid opgelegde maatregelen praktisch mee om te gaan. Iedereen was heel voorzichtig, maar we realiseren ons wel dat het persoonlijke contact, daar waar mogelijk, moet blijven.  Ook de markt ziet in dat er een combinatie moet komen tussen het verbinden van mensen in de vorm van persoonlijke gesprekken en via het scherm. Mede daardoor konden we onze activiteiten blijven uitvoeren.’

 

Gielijn Arends: ‘Wat betreft het aan boord houden van onze distributiepartners: ons klantenbestand is overzichtelijk. We doen veelal zaken met de grotere tussenpersonen, makelaars- en volmachtkantoren. Dat betekent dat de verhoudingen heel hecht zijn. We kennen elkaar meestal al geruime tijd, vaak ook persoonlijk en dat maakt het gemakkelijker om verbindingen te leggen en het goede te doen voor onze eindklanten. We zijn met het bijwonen van fysieke bijeenkomsten nog steeds voorzichtig want we willen de gezondheid van onze klanten vanzelfsprekend niet in gevaar brengen. Dat vergt maatwerk waarbij we zoveel mogelijk aansluiten op de wensen van onze klanten.'

 

Over de wereld tien jaar vanaf nu

Gielijn Arends: ‘Over zo’n tien jaar  is onze verwachting dat we weer een stuk verder zijn gegroeid. Qua distributie is er momenteel op de markt van alles gaande. We zien een verdergaande consolidatie zowel bij tussenpersonen en makelaars, maar ook bij volmachthouders en verzekeraars. Dit biedt ons kansen, immers complexere verzekeringsoplossingen laten zich niet rationaliseren. MS Amlin volgt de ontwikkelingen bij onze eindklanten nauwgezet zodat wij hen samen met onze distributiepartners van een product kunnen voorzien dat aansluit op de specifieke klantbehoefte.'

 

Over NARIM

René van de Wiel: ‘Als we naar de toekomst kijken, moeten we de focus houden en tijd en ruimte creëren om met organisaties als NARIM te blijven schakelen en praten om hun behoeften te toetsen. We zien niet alleen bij ons distributiekanaal, maar ook bij de grote organisaties die bij NARIM zijn aangesloten, een verandering van de inkoop. De risicoinformatie moet primair bij de eindklant vandaan komen en wij moeten flexibel genoeg zijn om daar op in te spelen. Door polissen voor de middelgrote tot kleinere risico’s aan te bieden die gemakkelijk te servicen zijn, kunnen wij eindklanten met de grotere risico’s, waar het NARIM-spectrum is vertegenwoordigd, een goede business case aanbieden.’

 

Over meegaan met de tijd

Gielijn Arends: ‘Een organisatie als NARIM  gaat mee met de tijd. De positie van Risk & Insurance Managers is veranderd. Vroeger waren ze redelijk autonoom in het nemen van beslissingen over verzekeringsportefeuilles, maar tegenwoordig wordt er steeds meer inzicht verwacht en moeten ze zich intern verantwoorden voor de beslissingen die ze nemen. Dat stelt andere eisen aan het vak. Ik zie hier ook een taak voor de markt. Wij moeten de Risk & Insurance Managers maximaal faciliteren zodat ze in staat zijn hun functie zo goed mogelijk uit te oefenen.’

René van de Wiel: ‘Klopt, het is anders dan vroeger, het zal meer op de inhoud moeten. Ik denk dat wij met de nieuwe generatie dertigers uit ons vak en de dertigers in de Risk & Insurance branche inhoudelijk stappen gaan maken. Vooruit kijken en een goede combinatie vinden van elkaar kennen en elkaar scherp houden op de inhoud. Want daar gaat het om. Absoluut.’

 

www.msamlin.com


« vorige pagina         meer nieuws »