MS Amlin: We turn risks into opportunities

Transform to perform is leuk! Alle ontwikkelingen die we met elkaar doormaken en de nieuwe technologieën die op ons afkomen, geven ons energie om te zoeken naar oplossingen. Dit is echt onze passie,’ aldus Koen Wielens, Underwriting manager GTPL, Accident & Health, en Rick Gerritsen, Underwriting Manager Property bij MS Amlin.

 

 

MS Amlin vernieuwt en vult het huidige hoge niveau van risico expertise aan met nieuwe technologieën. Koen Wielens: ‘Alles met het doel om de klant zo goed mogelijk te ondersteunen. We willen dat wat er om ons heen gebeurt begrijpen en daar een oplossing voor bieden. Want alleen dan blijven we relevant in de markt.’ Rick Gerritsen vult aan: ‘Praat je over een risico, dan heeft dat soms een negatieve lading, maar voor ons als verzekeraar is het juist positief. De klant ondersteunen, dat is waar we goed in zijn en daar worden we enthousiast van. We turn risks into opportunities is niet voor niets onze bedrijfsslogan.’

 

Co-creatie

Koen Wielens: ‘We zijn een kennisgedreven organisatie. We bieden veel soorten verzekeringen aan en werken hierbij nauw samen met verschillende partners. We blijven relevant door risico’s “af te pellen” met onze in het verleden opgedane kennis, aangevuld met risk engineering en de kennis van onze consultants. Ontstaan er nieuwe risico’s, dan hebben we daarvoor de expertise in huis. Is die er niet dan halen wij de kennis bij externe partijen zodat wij het risico in kaart kunnen brengen en daar oplossingen voor kunnen bedenken. We zijn consultant maar ook risicodrager.’

Rick Gerritsen: ‘Veranderingen gaan in co-creatie, dat kun je niet alleen. Wij distribueren onze diensten altijd via de makelaar en bij de wat complexere risico’s betrekken we niet alleen onze afdeling Risk Engineering, maar heeft ook de klant een stem. Soms kan met een kleine aanpassing een risico juist wel of beter worden verzekerd.’

 

Netwerkorganisaties

Veranderingen zijn van alledag, maar het gaat sneller dan tien tot vijftien jaar geleden. Koen Wielens: ‘Bedrijven zijn nu veel meer netwerkorganisaties en ook vaak wereldwijd georganiseerd. Dat versnelt innovaties. Je kunt de nieuwe ideeën overal vandaan halen. Ook de manier van communicatie tussen bedrijven is anders. Ik vind dat mooi om te zien. Vooral de jongere generatie trekt naar elkaar toe omdat ze inzien dat ze het samen moeten doen. Het is allemaal te complex geworden.’ Rick Gerritsen: ‘Ook de impact van veranderingen is heftiger omdat met name de afhankelijkheid tussen de diverse ketens veel groter is geworden. Nederland staat op technologiegebied hoog aangeschreven en is een belangrijk exportland. Deze producten en diensten worden wereldwijd ingezet en hebben impact. Dat brengt natuurlijk nieuwe risico’s met zich mee.’

 

Internationaal maar ook lokaal

Koen Wielens vervolgt: ‘MS Amlin is een internationale verzekeraar en lid van het INI netwerk. Wij hebben een internationale en lokale vertegenwoordiging op de markt. Internationale risico’s kunnen we ook lokaal onderbrengen. Wij worden als verzekeraar gedreven door risico’s. Onze vakkennis en interne kennissystemen houden we up to date. Het belangrijkste is de samenwerking in de driehoek verzekeraar-makelaar-klant. We moeten keuzes maken, daarom richten we ons op bepaalde segmentproposities met daarbij een heldere Risk Appetite. Zo kunnen we ons focussen op de veranderingen in die segmenten en eenvoudiger de samenwerking opzoeken. Kennisgedreven met elkaar zoeken naar de verzekerbaarheid van bekende en onbekende risico’s. Dit doen we zelfstandig of in samenwerking met andere stakeholders. Dus ook in een goede samenwerking leveren we capaciteit en expertise. Op deze wijze helpen we de klant aan een oplossing en maken we onze leidende rol waar. Door te delen, vermenigvuldig je en maken we het met elkaar mogelijk om complexe en minder complexe risico’s verzekerbaar te houden.’

 

msamlin.com


« vorige pagina         meer nieuws »