Meijers: NARIM-leden kijk eens naar onze unieke positie in de markt

Guido Verheijden en Cindy Weisscher:
‘Ook wij zijn anders naar de wereld en naar onze manier van werken gaan kijken.'

Bij familiebedrijf Meijers Assurantiën is men trots op de positie die het bedrijf als makelaar inneemt in de verzekeringsmarkt. Dicht bij de klant én bij de verzekeraars. Dat biedt kansen, vinden Guido Verheijden, Director Global & Specialty Risks en Cindy Weisscher, COO, zeker in de huidige tijd van consolidatie. Laat NARIM-leden eens verder kijken dan alleen naar de traditionele grote partijen, is hun oproep.

 

Consolidaties in makelaarsland: eten of gegeten worden?

Nee, Meijers zal niet worden overgenomen, verwacht Guido Verheijden. ‘We zijn niet te koop en ik zou eerder willen stellen dat wij bepaalde bedrijven zouden kunnen overnemen.’ De fusie en overnamegolf in de internationale makelaarswereld biedt juist kansen om de huidige – unieke – positie te versterken en uit te bouwen. ‘Er moet beslist genoeg te kiezen zijn, voor de klant maar ook voor ons als makelaars. Ook in de wereld van de verzekeraars is al enige jaren een consolidatiegolf gaande. Daardoor wordt de capaciteit in de markt kleiner en dat kan een risico vormen. Ook wij kijken veel meer naar het buitenland om met name de verzekeringscapaciteit voor onze klanten te blijven garanderen.’

 

In één klap van kantoor naar thuis

Net als het overgrote deel van het bedrijfsleven werd ook Meijers door de coronacrisis in één klap van een traditioneel – ‘iedereen op kantoor’-werkend bedrijf omgevormd tot een vooral digitaal werkende organisatie. ‘Eigenlijk is dat vrij vlekkeloos gegaan,’ kijkt Cindy Weisscher terug. ‘Het werken op afstand wordt ondersteund met zogenaamde dagstarts, waarbij de teams elkaar via videoverbinding kunnen zien. In die dagstarts worden alle dagelijkse praktische zaken doorgesproken en is er toch visueel contact, als is dat via het beeldscherm. Toch is het goed elkaar even in de ogen te kunnen kijken.’

 

 

Een ‘lean’ bedrijf

Met de abrupte omschakeling van kantoor naar thuis dienen zich nieuwe vragen aan. ‘Ook wij zijn anders naar de wereld en naar onze manier van werken gaan kijken. Kunnen bepaalde dingen niet makkelijker, digitaler? Hoe kunnen we onze procedures en processen verder verbeteren? Dat soort vraagstukken. Gelukkig waren we al eerder gestart met de omvorming naar een meer lean bedrijf.’

 

Data en datagebruik

Dat geldt ook voor het gebruik van data. Cindy: ‘We zijn ooit begonnen met een structuur gebaseerd op klantgegevens en polisdata. Maar die data was soms niet gestructureerd genoeg en ook de kwaliteit kon beter. Dat is nu al heel anders en de komende jaren willen we nieuwe stappen maken om de kwaliteit van onze gegevens verder te verbeteren en om informatie uit externe bronnen te koppelen aan onze systemen. Het doel is om te komen tot overzichtelijke dashboards waarop onze klanten de juiste informatie kunnen zien en ze de mogelijkheid hebben om door te klikken naar informatie op het diepste niveau. Dat is voor Meijers best een grote stap, maar we willen die ambitie beslist waarmaken.’

 

Ook verzekeraars hebben hier baat bij, vinden Verheijden en Weisscher. ‘Verzekeraars verwachten van ons dat we kennis inbrengen; van de klant maar ook van de segmenten waarin wij zaken doen. Van specifieke markten en branches hebben we veel kennis in huis, misschien wel meer dan verzekeraars. Met die data en de analyses die we daarvan gemaakt hebben, hebben we goed inzicht in veel voorkomende schades en de kansen daarop. Interessant voor verzekeraars.’

 

Continuïteit: voor de klant, voor Meijers en voor verzekeraars

Die voorsprong op specifieke terreinen biedt continuïteit, meent Verheijden. ‘Voor ons, voor onze klanten en voor verzekeraars. Weten waar knelpunten zitten en welke problemen zich kunnen voordoen en hoe groot de schadegevoeligheid is. Daar is op te anticiperen. We merken aan alles dat verzekeraars het steeds belangrijker vinden dat wij op portefeuilleniveau andere dingen doen dan alleen maar het onderbrengen onder de beste condities en de laagste prijs. Als we die toegevoegde waarde leveren, zijn verzekeraars ook makkelijker en beter bereid hun capaciteit ter beschikking te stellen en dat is uiteindelijk weer goed voor onze klanten.’

 

Verheijden: ‘De interesse groeit. NARIM is een uitstekend platform om ons verder te presenteren. Kijk verder dan alleen de twee grote partijen in makelaarsland. Ook Meijers biedt een sterk internationaal netwerk en in Nederland hebben we een unieke positie in de markt weten te verwerven. Dat biedt een heel sterk window of opportunity en die positie willen we in 2023 als we 50 jaar bestaan, verder uitgebouwd hebben.’

 

Mooi toekomstperspectief

Bij Meijers zijn ze vol verwachting naar de toekomst. Ook of misschien wel juist in de huidige hectische markt. Verheijden: ‘Dat was vorig jaar al het geval en voor 2020 is de verwachting niet anders, corona of niet. De huidige trend van premieverhoging en/of uitsluitingen houdt ons zeker bezig. Maar we moeten ons ook realiseren dat we voor een deel met een inhaalslag te maken hebben. De schadestatistieken van verzekeraars waren de afgelopen jaren niet goed. Binnen grote concerns, bedrijven waar vaak ook NARIM-leden werkzaam zijn, zien we een ontwikkeling dat ze steeds meer dingen zelf regelen op het gebied van risicomanagement. Bijvoorbeeld door risico’s onder te brengen in een captive.’

 

Het risico van afnemende verzekeringscapaciteit

Van het komende virtuele congres hebben Verheijden en Weisscher hoge verwachtingen. ‘Het thema spreekt ons aan en het is een professioneel programma. Het is te waarderen dat NARIM onder de huidige omstandigheden toch een podium biedt, al is dat natuurlijk anders dan dat je elkaar ergens fysiek treft. Wat ons betreft is ook het risico van de afnemende verzekeringscapaciteit als gevolg van de consolidatie in de markt een issue. Je ziet wereldwijd veel investeringen bij makelaars, maar veel minder bij verzekeraars. Hoe minder capaciteit er is in de verzekeringsmarkt, des te beperkter worden de mogelijkheden voor onze klanten. Dat is best een thema dat besproken mag worden.’


« vorige pagina         meer nieuws »