Meijers: De focus op resultaten voor klanten  

‘NARIM is een relevant, nuttig en belangrijk platform waar alle marktspelers elkaar ontmoeten. Hun doel is om de belangen van klanten te behartigen als vertegenwoordiger richting verzekeraars, de VNAB en de politiek. Wij complimenteren het bestuur en allen die zich voor de NARIM inzetten met de wijze waarop zij dit netwerk professioneel vormgeven,’ aldus Guido Verheijden en Daniel de Swaan van Meijers. Een mooiere binnenkomer kan NARIM zich eigenlijk niet wensen.

 

 

Hoe gaat Meijers om met de huidige woelige wateren?

Daniel de Swaan: ‘We zien dat verantwoordelijkheden verschuiven en onze keten sterk in beweging is. Het verplaatsen van risico’s van de balans van een klant naar een risicodrager is en blijft de kern van ons werk. Het helpt daarbij om deskundigheid aanpalend aan de verzekeringsindustrie in te zetten. Meijers koerst op een paar pijlers. Wij blijven inzetten op een persoonlijke en goede relatie met onze klanten, op het aantrekken van de beste mensen, op een breed palet aan risicodragers waar we zaken mee doen en op efficiëntie en innovatie die moeten leiden tot een gezonde groei om verder te investeren.’

 

Guido Verheijden: ‘We ontwikkelen diensten voor klanten rondom verzekeringen omdat we signaleren dat naast de transactie, de dienstverlening steeds belangrijker is. Het is de kerntaak van een goede makelaar om risico’s te identificeren en adequaat onder te brengen bij verzekeraars. In deze uitdagende en harde markt is het niet altijd eenvoudig om die match te maken. Wij willen mensen aantrekken die de vertaalslag kunnen maken. Dus we nemen ook mensen aan die naast de onontbeerlijke verzekeringsexpertise, een brede kennis en een originele kijk hebben op risico’s. Denk dan aan cyberspecialisten, actuarissen, strategie consultants en risk consultants.’

 

Daniel de Swaan: ‘Wij blijven met ons team, onze medewerkers en verzekeraars zoeken naar onderscheidende oplossingen voor onze klanten, door dicht bij onze klanten te staan en de marktontwikkelingen goed te volgen. We investeren in onze mensen. Dat is essentieel in deze tijd van grote veranderingen van risico’s, van techniek en van nieuwe manieren van samenwerkingen.’

 

Hoe blijft Meijers creatief koersen?

Guido Verheijden: ‘De kunst is om goede risico informatie samen te stellen en te verrijken; kennis van de klant en kwalitatieve en creatieve informatie zijn cruciaal voor passende oplossingen. Denk aan een risk report inclusief het gebruik van filmpjes op de klantlocaties om zo een beter gevoel te krijgen van de risico’s en de (potentiële) klant. Ook zijn wij in samenspraak met onze internationale netwerken in staat om onderscheidende verzekeringscapaciteit te vinden in binnen- en buitenland.’

 

Wat ziet Meijers als toekomst voor de branche? Wat ziet Meijers op de navigatiesystemen?

Daniel de Swaan: ‘Er is ruimte voor innovatie en verbetering van administratieve processen in de markt. We zetten sinds kort bijvoorbeeld robotisering in. Het VNAB heeft ook veel goede initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan het platform IDOS (Insurance Data & Objects Sharing): data van objecten in een gedeelde database zodat ze toegankelijk worden voor andere verzekeraars en makelaars.

 

 

Een tweede punt is het vinden van alternatief risicokapitaal voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen. De klimaatverandering doet een beroep op onze branche om de duurzame keten handen en voeten te geven. Denk aan maatschappelijke thema’s als zonne-energie, elektrisch vervoer en diversiteit. Traditionele verzekeraars lijken daar op dit moment niet altijd warm voor te lopen, terwijl onze branche deze ontwikkeling juist zou moeten ondersteunen.’

 

Guido Verheijden: ‘We zien we iets meer stabilisering, maar de verzekeringsmarkt blijft wel hard. Daarmee zijn we in rustiger vaarwater, hoewel meer eensgezindheid wel prettig zou zijn. Vooral op de moeilijk verzekerbare risico’s zoals energie, recycling, elektrische mobiliteit, zonne-energie, etc. We spreken de wens uit dat we als branche met betere oplossingen gaan komen. Het is tenslotte een luide en heldere roep uit de maatschappij én de politiek om hier invulling aan te geven.’

 

Hoe blijft Meijers op koers?

Daniel de Swaan: ‘Meijers blijft als onafhankelijk familiebedrijf gericht op de lange termijn. Continuïteit is voor ons een kernwoord. Ook in uitdagende omstandigheden blijven we deze koers volgen. Voor ons is het belangrijk om betrouwbaar te zijn voor klanten, medewerkers en partners. We onderscheiden ons door te innoveren, mee te denken en echt betrokken te zijn. Zo hebben we de flexibiliteit om met onze klanten mee te werken.’

 

 

Guido Verheijden: ‘We hebben de omvang en impact van een zeeschip en de wendbaarheid van een speedboot. We concentreren ons op organische groei, we kunnen onze eigen koers varen. Dat doen we door bestaande klanten goed te bedienen en nieuwe relaties van harte te verwelkomen, klein en groot. In de markt zien we veel en grote overnamegolven. Op bescheiden schaal doen wij daaraan mee. Maar de menselijke maat is voor ons maatgevend. We willen niet teveel energie en tijd te steken in integratie, we willen ons graag focussen op resultaten voor onze klanten.’

 

www.meijers.nl

 


« vorige pagina         meer nieuws »