Marsh: Investeren in de menselijke maat betaalt zich dubbel en dwars terug

Het NARIM-thema van dit jaar de ‘menselijke maat’ speelt in op de veranderende relatie tussen werkgevers en werknemers. Het bevorderen van de menselijke maat betekent dat werkgevers aandacht moeten hebben voor de behoeften en verwachtingen van hun werknemers. Nederland staat internationaal bekend om haar progressieve arbeidsmarkt en sterke focus op de rechten en het welzijn van medewerkers. Maar veranderingen zoals de impact van AI op organisaties en banen, de verminderde toegang tot zorg en de verschuiving van sociale zekerheid naar de werkgever, veranderen de relatie tussen werkgever en werknemer.

 

 

Deze ontwikkelingen hebben impact op functies, baanzekerheid, financiële en mentale gezondheid van werknemers. Bovendien speelt zingeving een steeds belangrijkere rol. De verwachtingen van medewerkers veranderen. Zij verwachten ondersteuning en begeleiding wanneer ze dat nodig hebben.
Uit het People Risk Report 2024 van Mercer Marsh Benefits blijkt dat 60% van de respondenten gelooft dat onjuiste besluitvorming op het gebied van arbeidsvoorwaarden, beleid en beloningen een grote impact kan hebben op hun organisatie. Begrijpelijk, gezien de aankomende wetgeving die aanspoort tot belangrijke veranderingen in pensioenen, salarissen en benefits. En dus gaat de relatie tussen werkgevers en werknemers de komende jaren ingrijpend veranderen. Maar is dit iets waar organisaties serieus mee omgaan?


De verschuiving van verzorgingsmodel naar het begeleiden van werknemers
De transparantie en pensioenwetgeving zorgen voor meer individuele verantwoordelijkheid voor werknemers. Daarnaast dwingen de oververhitte arbeidsmarkt, het onderdruk staande zorgstelsel en de vergrijzing organisaties keuzes te maken rondom personeel die ervoor zorgen dat de bedrijfsdoelstellingen nog steeds gerealiseerd worden. Veel werkgevers staan nu voor de taak om te transformeren. Zij moeten de regie nemen en werknemers ondersteunen, niet alleen in vorm van verzekeringen, maar ook aanvullende diensten aanbieden die hun mensen helpen bij het oplossen van persoonlijk uitdagingen.


Het feit dat slechts 23% van de Nederlandse werkgevers op dit moment een effectieve, duidelijk omschreven employee value proposition heeft, geeft aan dat Nederlandse organisaties serieus moeten nadenken over een verandering in de benadering van werkgeverschap.


Inzicht bieden in financiële situatie, keuzemogelijkheden en gevolgen
Werknemers hebben behoefte aan ondersteuning van hun werkgever op het gebied van pensioen en financieel welzijn. Met nieuwe wetgeving veranderen alle pensioenregelingen in Nederland naar beschikbare premieregelingen, waarbij werknemers cruciale keuzes moeten maken over beleggingen, extra inleg, pensioenleeftijd, enzovoort. Deze keuzes moeten ook aansluiten bij hun persoonlijke financiële situatie en doelstellingen. Werkgevers kunnen werknemers in staat stellen om financieel bewuste keuzes te maken door inzicht te bieden in hun huidige financiële situatie, de keuzes die ze kunnen maken en de gevolgen daarvan. Door dit uit te besteden aan een adviseur kan de werkgever een faciliterende rol vervullen zonder te veel inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van werknemers.


Effectief zorg organiseren
De trend dat veel werknemers financiële overwegingen maken bij het kiezen van een zorgverzekering en de dalende trend in collectieve verzekeringen staat haaks op de ondersteuning die werknemers nodig hebben. De vraag naar zorg stijgt en het aanbod neemt af. Dat leidt tot langere wachtlijsten en dus langer wachten tot de juiste zorg beschikbaar is. Hét moment voor werkgevers om in actie te komen en zorgtoegang goed en effectief te regelen.


De menselijk maat ook belangrijk voor insurance managers
Door te investeren in de groei, ontwikkeling en betrokkenheid van medewerkers, kunnen bedrijven profiteren van verbeterde productiviteit, hogere kwaliteit van het werk, verminderd verloop en een cultuur van innovatie en creativiteit. Door benefits te optimaliseren en af te stemmen op de behoeften van werknemers, kunnen insurance managers een belangrijke rol spelen in het behouden van talent, het versterken van de bedrijfscultuur en het bevorderen van het concurrentievermogen.

 

Marsh

 


« vorige pagina         meer nieuws »