Marsh: Can we trust the future?

Tijdens het NARIM Congres organiseerde Marsh in samenwerking met Riskonet een bijeenkomst waar verschillende experts en deelnemers met elkaar in gesprek gingen om erachter te komen hoe de verzekeringsmarkt Environmental, Social en Governance (ESG) - performance bij hun klanten kan gaan belonen.

 

 

De stelling die tijdens break-out sessies is besproken, luidt als volgt: 

 

“Verzekeraars moeten meer doen om de overgang naar de nul emissie economie te versnellen”.

 

Klimaatverandering leidt tot extremere weersomstandigheden met verzekerde schades tot gevolg. Dit kunnen materiële schades zijn, maar mogelijk ook Aansprakelijkheidsclaims en Claims tegen Bestuurders en Commissarissen, omdat organisaties zich niet aan de klimaatdoelstellingen houden.

 

“Organisaties die minder bijdragen aan de klimaatverandering dragen minder bij aan de daaruit voortvloeiende schades en moeten hiervoor beloond worden met uitgebreidere dekkingen en lagere premies”.

 

De gevolgen van klimaatverandering zijn inmiddels onomkeerbaar. Het is voor organisaties van belang om een positieve bijdrage aan de CO2 reductie te leveren. Naast klimaatveranderingen zullen organisaties te maken krijgen met transitierisico’s door verandering van consumentvoorkeuren, technologische innovaties, maar ook door bijvoorbeeld veranderende wet- en regelgeving en de kans op claims wanneer een organisatie niet voldoende verantwoordelijkheid neemt om de uitstoot te verlagen.

 

Kai van Harten, werkzaam binnen Marsh Advisory als Senior Risk Consultant op het gebied van ESG, stelt het als volgt: “Het is van groot belang dat bedrijven tijdig bekend zijn met zowel hun transitiekansen als transitierisico’s en een strategie hebben om hierop in te spelen”.

 

Rapporteren en delen

Door Europese Richtlijnen (een lijst van economische activiteiten die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen), worden organisaties verplicht om over verschillende duurzaamheidsthema’s te rapporteren. Daarnaast is het inbedden van ESG in toenemende mate een bron van concurrentievoordeel voor organisaties die hier goed op presteren. Organisaties worden ook steeds vaker gevraagd om de ESG-performance te delen als voorwaarde om aan een tender te mogen meedoen.

 

Welke transitierisico’s gaan in de nabije toekomst het businessmodel van organisaties beïnvloeden? De ESG-performance van organisaties gaan verzekeraars mee laten wegen in hun acceptatiebeleid en zullen tevens de premie en verzekeringsvoorwaarden bepalen die van toepassing zijn op de uit te nemen verzekeringen.

 

“Kan er binnen de verzekeringsmarkt worden afgesproken dat organisaties met een hoge ESG-score hun verzekeringen tegen betere verzekeringsvoorwaarden en lagere premies kunnen afsluiten ?”

 

Marsh ervaart dat organisaties zoekende zijn naar hoe zij moeten omgaan met de ESG-vraagstukken. Vanuit de verbindende positie als verzekeringsmakelaar ziet Marsh het als haar plicht om ESG onder de aandacht te brengen. Steeds meer bedrijven zullen het onderwerp ESG op hun agenda zetten. Om bedrijven laagdrempelig inzicht te geven in hun huidige ESG-performance, heeft Marsh de ESG Risk Rating ontwikkeld. De tool genereert kosteloos een dashboard door middel van een self assessment. Dit dashboard geeft inzicht in de huidige ESG-performance binnen de industrie waar de organisatie actief is.

 

Duidelijk kader

De ESG-risicobeoordeling biedt een duidelijk kader om de ESG-prestaties van organisaties beter te begrijpen, beter geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen en wellicht de benodigde verzekeringen tegen gunstigere voorwaarden en premies af te sluiten. Dit kan zich ook uiten in meer beschikbare verzekeringscapaciteit: zo zal de verzekeraar Beazley meer verzekeringscapaciteit beschikbaar stellen voor organisaties met een goede ESG-performance.

 

Klik hier voor meer informatie over de Marsh ESG Risk Rating. 


« vorige pagina         meer nieuws »