Lloyd's: 'Werken met respect voor historische feiten'

Bij de naam Lloyds komt verleden en heden samen. In 1688 werd er in de London Gazette voor het eerst naar Edward Lloyd´s Coffee House in Tower Street verwezen. Het was een vroeg teken van verzekering, of in ieder geval van een beloning.

 

Desalniettemin was Lloyd´s Coffee House gespecialiseerd in informatie over verzending. Op dat moment waren er meer dan 80 Coffee Houses binnen de muren van de City of London; elk was een centrum voor ondernemer en kooplieden en elk had een specialistisch belang te bieden. Edward Lloyd was een gedreven man en zorgde ervoor dat hij ongeëvenaarde informatie verschafte.

En nog steeds is zo’n 15,5% van door Lloyd´s afgesloten polissen maritiem-gerelateerd, maar ondertusen is er zo veel meer dan dat.

 

 

 

Lloyd´s is een verzekeringsmarkt bestaande uit 87 syndicaten. De maritieme traditie is nog steeds duidelijk aanwezig. Verzekeringen voor cargo, casco, marine liabilities en land based materials worden via coverholders gedistribueerd. Iwan Röpcke, country manager Belgium and The Netherlands Lloyd´s Europe legt het uit. ‘Lloyd´s werkt met respect voor historische feiten. We zijn gehuisvest in een modern gebouw maar onze werkwijze was nog tamelijk klassiek. Onze underwriters werkten vanuit hun boxen totdat Covid-19 uitbrak en we niet meer op kantoor mochten komen. Al voor de Covid-19 periode zijn we gestart met het digitaliseren van de transacties en zijn virtual underwriting rooms ingericht. “The future at Lloyd´s” en de huidige fase, genaamd “Blueprint Two” is een uitdagend tweejarig digitaliseringsprogramma dat ingrijpende veranderingen zal bewerkstelligen om ´s werelds meets geavanceerde verzekeringsmarkt tecreëren.We gaan mee met onze tijd en blijven in digitalisering investeren.’

 

Over innovatie

Innovatie is zeker in deze tijd ook een van de aandachtspunten van Lloyds. Iwan Röpcke: ‘We liepen altijd voor de troepen uit. Zo is de eerste autopolis in 1904 op Lloyds geschreven, de eerste luchtvaartpolis in 1911, de eerste politieke risicopolis in 1971 en de eerste cyberpolis is in 1994 gecreeërd. Vandaag de dag richt Lloyd’s zich op duurzaamheid en hebben wij het voorzitterschap op ons genomen van de Insurance Task Force van het Sustainable Market Initiative. Als wij als verzekeringsmarkt investeren, doen we dat uitsluitend in duurzame projecten. Binnen de Task Force gaan wij onderzoeken wat de gevolgen zijn van de toekomstige vormen van duurzaam vervoer voor het klimaat, met als bijzonder aandachtspunt de mogelijkheden van het gebruik van waterstof. Daarnaast hebben we besloten om vanaf 2021 geen nieuwe projecten voor de ontginning van olie, gassen en mijnen in het Noordpoolgebied of bruinkoolinstallaties te verzekeren. Er komt steeds meer focus op hernieuwbare energieën. Binnenkort staat er een afspraak gepland met het Verbond van Verzekeraars om ons beider visies op klimatologie te bekijken en te zien of we kunnen samenwerken.’

 

Over samenwerken

Deze tijd biedt uitdagingen. We evolueren naar een maatschappij waar steeds meer niet-tastbare objecten moeten worden verzekerd. De belangrijkste bedrijven die nu wereldwijd op de beurs zitten, verkopen niet-tastbare activa. Iwan Röpcke: ‘Systeemrisico’s zoals Covid-19 of cyber kunnen de hele markt plat leggen. De vraag is hoe je dat gaat verzekeren. De kapitalisatie van de verzekeringsmaatschappijen wereldwijd is ongeveer USD$ 13 biljoen, maar de schade als gevolg van Covid-19 is ongeveer GBP£6.2 miljard, waarvan meer dan GBP£3 miljard al aan claims is uitgekeerd. Dan is het wel duidelijk dat je dit als verzekeringsmarkt alleen niet aan kunt. We moeten dus samenwerken. Daarom heeft Lloyd’s platformen gecreëerd voor onder meer de maritieme en de luchtvaartindustrie waar klanten en verzekeraars ideeën kunnen uitwisselen. Een van de discussies die ontstond, vooral in de VS, was of gevolgschade door Covid wel of niet gedekt is. Dit moeten we dus beter gaan definiëren en dat is ingewikkeld. De verzekeringsindustrie is dan ook van mening dat we voor systeemrisico’s die de complete maatschappij aantasten, beter kunnen samenwerken met de overheid.’

 

Over duurzaamheid

Duurzaamheid werkt in alle facetten van de samenleving door. Zo ook bij de bouw. Iwan Röpcke: ‘Stel je woning is beschadigd en dat moet worden hersteld. Je ziet dat steeds meer wordt gekeken of bepaalde clausules in polissen kunnen worden doorgevoerd zodat uitsluitend ecologische verantwoorde materialen worden gebruikt. Lloyds heeft zich ertoe verplicht om te investeren in materialen en sectoren die ecologisch tot minder koolstofemissies leiden. We zien dat verschillende verzekeraars ons hierin volgen.’

 

Over de Brexit

Lloyd’s is natuurlijk oer-Brits en dan is er de Brexit…  Iwan Röpcke: ‘Lloyd’s heeft als uitvloeisel van de Brexit in november 2018 Lloyd’s Insurance Company in Brussel opgericht. Dat is een verzekeringsmaatschappij die de diversiteit van de Lloyd’s-markt in Europa vertegenwoordigt. Dat is een uitdaging, vooral voor een nieuwe verzekeringsmaatschappij. Officieel zijn wij de grootste verzekeringsmaatschappij in België. Brengen wij een polis uit met het signatuur van Lloyds Insurance Company, dan betreft dit een Europees risico, de polishouder is Europees en het risico is in een Europees land is gelegen.’

 

Over NARIM en capaciteit

Vraag je Iwan Röpcke wat hij, lees Lloyd’s, NARIM toewenst dan is hij daar duidelijk over. ‘Capaciteit. Risk & Insurance Managers werken bij grote organisaties. Daar hebben ze veel contact met makelaars, maar wij zien ook de groeiende interesse in de producten die Lloyds aanbiedt, zoals dronecovers, producten voor sharing economy of driverless cars. Ik wens NARIM ook duidelijkheid toe. Een van de grotere uitdagingen van deze tijd is de snel veranderende omgeving waarin wij acteren. Lloyd’s probeert altijd een richting te volgen en niet alle kanten uit te schieten. Dat is een van onze sterke punten. Er wordt naar ons geluisterd, iedereen kent onze naam.’

 

www.lloyds.com


« vorige pagina         meer nieuws »