De visie van Lloyd's op de Europese verzekeringsmarkt

Lloyd's Europe in Brussel sinds begin 2019 actief op de Europese markt

Met het oog op de Brexit hebben veel internationaal opererende verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk hun positie op het Europese continent verstevigd. Zo ook Lloyd’s dat inmiddels de Europese markt bedient vanuit Brussel. Hoe kijkt Lloyd’s naar de huidige marktomstandigheden en hoe ziet de wereld na Covid-19 er uit?

 

Lloyd's Pandemic risk and insurance


De visie van Lloyd's

Vier vertegenwoordigers van Lloyd’s Europe in Brussel, spraken online over deze thema’s voorafgaand aan de NARIM ALV van 29 oktober 2020. De Lloyd’s-vertegenwoordigers Sonja Rottier (CEO van Lloyd’s Europe), Iwan Röppke (Country Manager Nederland en België), Delphine Marchessaux (Chief Underwriting Officer) en Joshua Cartwright deelden hun inzichten en die van Lloyd’s met de 70 NARIM-leden die zich voor de digitale ALV hadden opgegeven.

 
Grootste 'non life insurer' in België

Lloyd’s Insurance Company startte de Europese activiteiten vanuit Brussel in januari 2019 en is inmiddels de grootste non-life insurer in België qua volume met een premievolume (Gross Written Premium, kortweg GWP) van 2,65 miljoen euro in het eerste jaar. Een verdere groei van deze GWP ligt in het verschiet en daarmee wil Lloyd’s zijn positie op het Europese content verder versterken.

Dat is boven verwachting, verklaarde Sonja Rottier. Dit jaar sluit Lloyd’s een meerjarig traject af dat in 2016 al is ingezet om in Europa als volwaardige verzekeraar vaste voet aan de grond te krijgen. ‘Volledig compliant met Solvency II en alle Europese regelgeving, zoals beschreven in EIOPA Recommendation 9. Binnen de Lloyd’s Market zijn wij met Lloyd’s Europe de grootste gebruiker van structured data.’

 

Covid-19 leidt tot de grootste verliezen ooit voor verzekeraars

Kijkend naar de huidige crisis, dan leidt Covid-19 hoogstwaarschijnlijk tot de grootste verliezen ooit voor verzekeraars, waarschuwde Chief Underwriting Officer Delphine Marchessaux. Hoe groot en hoe zwaar die verliezen zullen zijn, is nu nog onduidelijk en daarom heeft Lloyd’s op basis van een assessment drie scenario’s ontwikkeld. In het meest pessimistische scenario wordt uitgegaan van een afname van 17% van het bruto binnenlandse product (GDP) van alle westerse landen dit jaar en in het meest optimistische scenario van een afname van 4%. In de Base Case (het gemiddelde) houdt men rekening met een daling van 10% als gevolg van de Covid-19-pandemie. De zwaarst wegende factoren zijn het afblazen van fysieke evenementen (41%) en property classes (25%). Geografisch worden de VS het zwaarst getroffen, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk. Op het Europese continent vallen de effecten van de crisis nog relatief mee.

 

In antwoord op de huidige crisis bouwen verzekeraars en herverzekeraars in snel tempo aan het versterken van hun weerstand en de daarvoor benodigde voorzieningen. Ook Lloyd’s is hierop geen uitzondering. Achterliggend doel is om na Covid-19 het economisch herstel versneld te ondersteunen. Lloyd’s zelf verwacht nu dat met de uitbetaling van Covid-gerelateerde risico’s een bedrag van 5 miljard euro gemoeid zal zijn.

 
Hoe om te gaan met nieuwe systeemrisico's in de toekomst

Met de Covid-19 pandemie zijn enorme bedragen gemoeid die nooit alleen door verzekeraars zijn op te brengen, stelt Lloyd’s. De hulp van overheden is noodzakelijk. Dit moment biedt wel een uitgelezen mogelijkheid om na te denken over nieuwe systeemrisico’s die zich in de toekomst kunnen voordoen. Denk aan de gevolgen van natuurrampen, maar ook digitale risico’s zoals uitval van het internet op hele grote schaal. ‘Todays pandemic is tomorrow’s cyber attack or internet lockdown’, zei Joshua Cartwright van Lloyd’s.

 
Lloyd's Center of Excellence

Om daarover dieper na te denken investeert Lloyd’s in de ontwikkeling van een Center of Excellence en parallel daaraan ook in het Lloyd’s Innovation Lab voor de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en producten.

 

Lloyd’s heeft drie open source frameworks ontwikkeld die wereldwijd zijn toe te passen:

  • ReStart
  • Recover Re
  • Black Swan Re

ReStart gaat over pooling van risks, waarbij nog geen overheidsinbreng nodig is. Dat is wel het geval in de volgende fase, RoverRe, waar de risico’s te groot worden voor verzekeraars alleen. De ‘zwaarste’ variant is Black Swan Re, waar systemic catasprophic risks dermate omvangrijk zijn dat een brede steun en nauwe betrokkenheid van overheden een absolute voorwaarde is.

 

Lloyd’s zal blijven investeren in de verdere invulling en ontwikkeling van deze concepten. ‘Iedereen is gebaat bij goede oplossingen,’ luidde de boodschap, ondanks de wetenschap dat niet is te overzien wat de toekomst gaat brengen.

 
Over de Brexit

Over de naderende Brexit meldde Iwan Röppke dat dit vooral vragen oplevert vanuit de brokers. De meeste verzekeraars hebben hun positie op het Europese continent inmiddels ingenomen of hebben zich bewust teruggetrokken uit bepaalde markten en marktsegmenten. ‘Lloyd’s heeft in relatief korte tijd een goede positie verworven op de Europese markt en daarin zullen we blijven investeren. We willen onze positie verder versterken. Lloyd’s Europe is inmiddels veel meer dan een satelliet van Londen.’

Presentaties

De slights van de Lloyd's presentaties zijn voor NARIM-leden te vinden op het ledendeel van de website (rubriek Bestanden).


« vorige pagina         meer nieuws »