Lengkeek: Samenwerken is de key

‘Om relevant te blijven in de veranderende wereld moet je optrekken en samenwerken met je partners in de gehele verzekeringsketen. Daarnaast houden we de ontwikkelingen in de branche nauwlettend in de gaten, blijven we ons bijscholen en zijn we op de hoogte van de wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving.’ Aldus Latifa Brahmi, commercieel manager bij Lengkeek.

 

 

Over samenwerking

‘Bij grote complexe schades is ons primaire doel de getroffene verder te helpen bij het continueren van zijn bedrijfsproces. Een onderbreking van dit proces vanwege een schade raakt de gehele keten. Lengkeek zorgt als expertisebedrijf dat er een team wordt samengesteld bestaande uit de expertises waar op dat moment behoefte aan is, om tot een juiste oplossing te komen voor gedupeerde en overige betrokken stakeholders. Sinds eind vorig jaar maken wij deel uit van het wereldwijde netwerk van VRS Adjusters. Dit betekent dat we onze internationale klanten beter kunnen bedienen.

 

Over kennisdelen

‘Veranderen is iets van altijd, al gaat het tegenwoordig wel heel snel. Transform to perfom betekent van toegevoegde waarde blijven in een steeds veranderende markt, met als doel relevant te blijven voor de lange termijn. De digitalisering is natuurlijk al wel even gaande, maar de ontwikkelingen heden ten dage zijn voor de leek soms nauwelijks bij te houden. AI, ChatGPT, Cyber, fake news… Voor sommige ontwikkelingen geldt dat je er gewoon niet aan ontkomt om er gaandeweg ervaring mee op te doen en van elkaar te leren. Daarom vind ik kennisdeling en elkaar blijven opzoeken ook zo belangrijk.’

 

Over innovatie

Transformatie kan gepaard gaan met uitdagingen, risico’s, onzekerheden over de toekomst, maar ik zie juist dat het kansen biedt om nieuwe ideeën en innovaties te ontdekken en uit te voeren.

Kijk naar de energietransitie en de innovaties die daar plaatsvinden. Tekorten en crises dwingen ons tot veranderen. Mooi om te zien hoe we aan de hand van de ESG doelen nieuwe markten aanboren en uitdagingen gezamenlijk aanpakken.

 

Transform to perform is ook in rap tempo blijven ontwikkelen om te voldoen aan de datgene waar duurzaam behoefte aan is. En mooi voorbeeld vind ik het idee van start up Carbyon uit Eindhoven om CO2 uit de lucht te verwijderen. Innovaties kunnen ook te maken met onvoorziene schade, en vandaar wederom het belang van samenwerken en kennisdelen.

 

Over morele waarden

‘Het doet mij goed te zien dat die transformatie op gang is gekomen, en we als bedrijfsleven de ESG doelen omarmen. Persoonlijk vind ik het fijn om te zien hoe organisaties inclusiever worden, hoe we langzaam de blinde vlekken kwijtraken door elkaar te helpen bewuster om te gaan met een aantal maatschappelijke onderwerpen. Laten we veel meer vanuit onze morele waarden kijken naar hoe we met elkaar kunnen samenwerken zodat er toekomst voor ons, maar zeker ook voor onze kinderen en kleinkinderen is. De eerste stappen zijn gezet, het bewustzijn is gecreëerd en nu naar “Transform to Perform”.’

 

lengkeek.nl


« vorige pagina         meer nieuws »