Kroll: Dankzij AI hebben wij onze handen vrij om nieuwe dingen te bedenken

Krolls director Fixed Asset Advisory Services, Niels Troost, komt uit de vastgoedwereld waar hij jarenlang als taxateur werkzaam was. In september 2023 maakte hij de overstap naar Kroll, een wereldwijd werkend, toonaangevend risico- en financieel adviesbureau. Met een breed scala aan dienstverlening is het bureau gericht op het waarderen en beschermen van informatie en bedrijven. Het adviesbureau werkt wereldwijd en beschikt over ongeveer 6500 medewerkers die in 35 landen werkzaam zijn.

 

 

“Wij hebben veel verschillende diensten waarmee we onze klanten kunnen helpen. Zijn er bijvoorbeeld disputen, dan pakken we dispuutbemiddeling op. Met forensic accounting helpen ze met het maximaliseren van de waarde door een duik in de boeken te nemen en op basis van bedrijfsgegevens terug in de tijd te gaan om te ontdekken wat er fout is gegaan. Uiteraard gebruiken wij geautomatiseerde systemen voor onze werkzaamheden, maar onze kracht zit in het menselijke deel."

Zowel verzekerings- als commerciële taxaties
"Mijn eigen afdeling valt binnen de waarderingstak. Vanuit die waarderingstak worden zowel verzekeringstaxaties als commerciële taxaties gedaan. Wij helpen onze klanten om te voldoen aan wettelijke rapportageverplichtingen, om investeringsbeslissingen te kunnen nemen, waarde te maximaliseren en risico's te beheren.
Omdat wij geen ‘one size fits all’ bieden kunnen wij niet al ons werk digitaal doen. We hebben er weliswaar een waarderingsplatform voor ontwikkeld maar het zijn juist onze mensen die het verschil maken. Je moet je voorstellen dat wij met bedrijfseigen informatie werken die door de klant wordt aangeleverd. Op het moment dat er gaten in die data zitten, of als de data verouderd is, wordt dat niet opgemerkt door een systeem. Zo missen er soms complete gebouwen in de informatie die wij binnenkrijgen.
Je wil natuurlijk niet tot een waarde komen op basis van verkeerde data. Daarom doen wij aan data validatie. Wij kijken waar de gaten zitten en of er dingen zijn die elkaar tegenspreken. Ontdekken wij abnormaliteiten in de aangeleverde data, dan gaan we die nader bespreken.
Daarnaast helpen wij de klant met het verbeteren van zijn data. Als er bijvoorbeeld nog computerschermen van 1980 in de boeken staan, dan kan je op je klompen natellen dat dat zeer waarschijnlijk niet het geval is. Wij helpen dus ook om informatie kloppend te maken.”

Informatie verrijken
“Computers kunnen dergelijke interpretaties niet maken. Wij verrijken informatie van een klant ook met andere taxaties die wij wereldwijd doen. Met behulp van systemen kunnen wij alle data samenbrengen en valideren, zodat er een consistent beeld ontstaat. Vroeger stuurden wij een mannetje de wereld over om locaties te bezoeken. Met ons systeem kan je dat nu van achter je bureau doen. Ook een verzekeringsprogramma opbouwen die consistente resultaten levert aan klanten, kunnen we met behulp van systemen. Maar abstract nadenken, verbanden leggen tussen data, dat kan zo’n systeem weer niet. En daar zit onze meerwaarde.”

Samenwerking tussen servicelines
Ook het feit dat ze met veel verschillende servicelines samenwerken biedt meerwaarde. Frappant om te zien hoe iedereen binnen Kroll op zoek is naar manieren om elkaar te helpen. “Het is zo ongelooflijk leuk om collega’s van andere servicelines te spreken en daardoor andere inzichten te krijgen. Dat is de manier waarop wij werken en een dergelijke werkwijze daagt je uit om te innoveren en anders tegen informatie en methodieken aan te kijken.
Is het bijvoorbeeld nog wel van deze tijd om de wereld over te gaan om locaties te bezoeken? Als een portefeuille uit 100 objecten bestaat die redelijk identiek van aard zijn, kan je die portefeuille prima met een selecte steekproef waarderen. Wij zijn dan ook bezig om hier maatwerkoplossingen voor aan te bieden. Daarbij worden wij gedreven door de wensen van de klant, of het past binnen het ESG-beleid en hoe de verzekeraar er tegenaan kijkt.  
Bewezen is dat wij met een selecte steekproef met redelijke zekerheid een goede waarde af kunnen geven. En zo kunnen wij met hybride oplossingen voldoen aan de wensen van de klant binnen de eisen die de verzekeraar eraan stelt.”

Wereldwijd netwerk
Krolls kracht is het bereik van ons wereldwijde netwerk en de brede basis in dienstverlening. “Met al die verschillende facetten die wij kunnen aanbieden, is Kroll een one stop shop, terwijl wij toch in gesprek zijn met klanten, naar ze luisteren en ze helpen. Op een eilandje ons werk doen, is niet wat we willen. AI is een disrupter, maar dankzij die disrupter hebben wij nu wel onze handen vrij om nieuwe dingen te gaan bedenken. Zo levert een geautomatiseerd platform efficiëntie op. De tijd die daardoor vrij komt moeten we goed gebruiken. Dat levert meer inzichten voor de klant dan alleen een statische waarde op een papiertje.”


Kroll


« vorige pagina         meer nieuws »