Kenniscentrum Risk Management praat leden bij over de CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive is een EU-richtlijn die gericht is op het verbeteren van de transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsinformatie van grote bedrijven en organisaties binnen de Europese Unie. De richtlijn is bedoeld om de verplichte openbaarmaking van niet-financiële informatie te bevorderen, waaronder informatie over milieu-, sociaal en personeelsbeleid, mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Maar wat zijn de implicaties voor riskmanagers of insurancemanagers? Wat gaat er op ons afkomen nu de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD – op de stoep staat?

 

Manager Risk & Compliance Lotte van Meerten en Managing Director Jaap Gerkes van Protiviti


Grote bedrijven zijn immers vanaf 2024/2025 verplicht om jaarlijks te rapporteren over zaken als duurzaamheid (waaronder CO2-uitstoot), sociaal kapitaal, biodiversiteit en mensenrechten vanuit de perspectieven van de impact op én van de onderneming. Met andere woorden: de financiële materialiteit en de impact materialiteit. Dubbele materialiteit dus!
Maar wat betekent dit nu concreet voor bedrijven? Welke (risico-)inzichten moeten er worden gecreëerd? Hoe richt je iets dergelijks in? Welke rollen zijn hierbij betrokken en wat doet de risicomanager in dit dossier?

 

Jaap Gerkes en Lotte van Meerten, respectievelijk Managing Director en Manager Manager Risk & Compliance bij het internationale adviesbureau Protiviti, hebben de aanwezige NARIM-leden via een interactieve sessie meegenomen. De volgende thema’s kwamen ter sprake:

- de CSRD – een overview;
- governance van ESG en climate risk;
- de rollen voor riskmanagers en de inzet van risicomanagement.


Tijdens de sessie kwamen waardevolle ‘lessons learned’ voorbij die door Protiviti zijn opgedaan in de voorbereiding bij verschillende bedrijven. De sprekers gaven aan hoe je bij CSRD betrokken kan zijn en waarom dat belangrijk is voor een risk of insurance manager en diens bedrijf. Ook werden er praktische tips gegeven over mogelijke manieren van aanpak.


Tijdens de bijeenkomst werd het eens te meer duidelijk dat de CSRD een impact heeft op de manier waarop bedrijven duurzaamheid integreren in hun bedrijfsvoering, risicobeheer en rapportagepraktijken. Riskmanagers en insurancemanagers zullen bijvoorbeeld moeten anticiperen op en zich aanpassen aan deze veranderingen door een meer holistische benadering van risicobeheer te omarmen en duurzaamheid te integreren in hun strategieën voor risicobeoordeling en -beheer.

Ook lid worden?
Bent u risk of insurance manager en wilt u ook van tijd tot tijd meegenomen worden in interessante onderwerpen die uw onderneming vanuit uw vakgebied raken? Wie weet is het lidmaatschap van NARIM wel iets voor u, vooral als u ook van netwerken en sparren met vakgenoten houdt. U kunt hoe dan ook altijd contact opnemen met het bureau van NARIM of met het bestuurslid dat betrokken is bij het kenniscentrum Risk Management, Rohini de Waard.« vorige pagina         meer nieuws »