Ronald de Vos: 'Ons werk blijft mensenwerk'

Ronald de Vos legt NARIM-bestuursfunctie neer
Bijna vijf jaar maakte Ronald de Vos deel uit van het NARIM-bestuur en daarmee leverde hij een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van NARIM als beroepsvereniging van Risk & Insurance Managers. Ook droeg hij als voorzitter van de congrescommissie zijn steen bij aan de organisatie van diverse succesvolle NARIM Congressen. Vanwege tijdgebrek legt hij nu zijn bestuursfunctie neer. Tijd voor nieuw bloed en nieuwe ideeën, vindt hij.


De functie van Risk & Insurance Manager in de praktijk van vandaag

Terugkijkend op de afgelopen vijf jaar stelt Ronald dat de functie van de Risk & Insurance Manager in snel tempo is veranderd. De traditionele Insurance Manager is in de praktijk bijna verdwenen. ‘De moderne Insurance Manager is veel meer bezig met de risico’s van zijn bedrijf en dan bedoel ik de risico’s die redelijk dicht tegen verzekerbare risico’s aanzitten. Met een mooie Engelse term heet dat Operational Risk Management.’

 

Risk & Insurance Manager: gespecialiseerde staffunctionaris

In de meeste organisaties is de Risk & Insurance Manager een gespecialiseerde staffunctionaris. Ronald is bij Nutreco Insurance Manager en Legal Councel . ‘De meesten van ons vinden hun organieke plek in de financiële kolom, bijvoorbeeld als onderdeel van Treasury. In mijn geval maak ik deel uit van het Legal Department van Nutreco en rapporteer ik aan de General Counsel/Company Secretary. Deze rapporteert aan de CEO van ons bedrijf. Persoonlijk vind ik dat er veel synergie is tussen legal en insurance, maar dat hangt waarschijnlijk ook samen met mijn juridische achtergrond.’

 

Een stap te ver
Ronald ziet de huidige Insurance Manager nog niet uitgroeien tot Risk Manager op corporate niveau, dicht tegen de raad van bestuur. ‘Dat is een ander vak, Enterprise Risk Management. Daarbij gaat het over een breed pallet van risico’s. In het NARIM-bestuur hebben we hierover best pittige discussies gevoerd, zeker over FERMA dat allerlei opleidingen faciliteert die veel meer te maken hebben met Enterprise Risk Management. In de Nederlandse markt zie je op dit moment nog maar weinig Insurance Managers die al echt met Enterprise Risk Management bezig zijn.’


Internationaal

Internationaal is dat een ander verhaal. De ontwikkeling richting Enterprise Risk Management is onmiskenbaar ingezet. ‘Het gaat meer om strategische risico’s en advies daarover aan de hoogste bestuurslaag. Dat vergt een ander blikveld op risico’s. Wil je deze rol goed kunnen uitvoeren, dan is een positie dicht tegen de raad van bestuur logisch.’

 

'De moderne Risk & Insurance manager is bezig met het creëren van risk awareness. Het verzekeren van risico’s is daarin een onderdeel. Niet meer dan dat'

Hoeveel schakels er tussen de Risk & Insurance Manager en de top van het bedrijf zitten, is niet zo relevant, vindt Ronald. ‘Belangrijk is dat er naar je wordt geluisterd. Direct face to face contact is hierbij heel belangrijk en ter plekke kijken hoe dingen in de praktijk gaan. De ene keer ben je in gesprek met een directeur van een vestiging en op een ander moment spreek je mensen op de werkvloer. Juist de combinatie is belangrijk om goede afwegingen te maken en daarop je adviezen te baseren. Dit is een van de kerntaken van de moderne Risk & Insurance Manager. Om zo’n rol te kunnen claimen, moet je wel je meerwaarde aantoonbaar maken en moet je intern over een breed netwerk beschikken.’

 

'Wij zetten altijd beren op de weg'
‘Het is de verantwoordelijkheid van de Risk & Insurance Manager om zo nu en dan dingen te roepen, die men liever niet wil horen. Want dat is lastig omdat er dan iets van gevonden moet worden. Wij zetten altijd beren op de weg, maar het is uiteindelijk aan de business zelf om te bepalen of bepaalde risico’s wel of niet acceptabel zijn.

 

Wij zijn niet in de positie om commerciële afwegingen te maken, maar kunnen wel aangeven hoe groot risico’s financieel kunnen zijn en hoe je risico’s kunt verminderen. Worden producten meerdere keren getest voordat ze op de markt komen, worden gedurende het productieproces checks ingebouwd? Dat soort vragen.

 

De moderne Risk & Insurance manager is bezig met het creëren van risk awareness. Het verzekeren van risico’s is daarin een onderdeel. Niet meer dan dat.’

 

NARIM Congressen
Terugkijkend op de afgelopen NARIM Congressen zijn thema’s als risk awareness, de risico’s van reputatie- en imagoschade en het voorkomen van risico’s telkens terugkerende thema’s geweest. ‘Hoe kun je voorkomen dat zaken fout gaan? Hoe houd je rekening met de effecten die berichten op de sociale media kunnen hebben op je bedrijfsvoering en hoe ga je om met een crisis als deze zich toch voordoet? Ben je voldoende voorbereid? Dat soort vraagstukken zijn voor ons als Risk & Insurance Managers van belang en daarmee ook voor NARIM.’

 

Een wens: meer leden voor NARIM
Ronald ziet onder de NARIM-populatie een tweedeling: ‘Er is een min of meer vaste groep die betrokken is en ook ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten bezoekt en er is een groep "stille" leden. Jammer is dat niet nog meer leden naar onze bijeenkomsten komen en dat niet nog meer mensen lid zijn van NARIM. We hebben nu ongeveer 150 leden van ongeveer 100 ondernemingen. Maar er zijn nog veel mensen die bij de groep van de iets kleinere bedrijven werkzaam zijn, bedrijven met een jaaromzet tussen de EUR 500 miljoen en EUR 1 miljard, en die geen lid zijn van NARIM. Ik zou graag zien dat veel meer mensen die voor deze categorie bedrijven werkzaam zijn, zich bij ons zouden aansluiten. Ook zij fungeren vaak als eenling in hun organisaties. NARIM biedt het platform om met elkaar te sparren. Ook voor deze groep is er verschrikkelijk veel kennis en informatie te halen.

 

'Voor NARIM zou ik het prachtig vinden als we over vijf jaar 125 bedrijven als lid hebben'

Voor NARIM zou ik het prachtig vinden als we over vijf jaar 125 bedrijven als lid hebben en dat met name de vakgenoten die bij kleinere bedrijven en bij familiebedrijven werkzaam zijn, zich hebben aangesloten. Als Insurance Manager hoef je niet meer op een eiland te staan. Juist nu is met elkaar sparren en het delen van kennis zo ontzettend belangrijk.’


Actief benaderen
‘Voor NARIM ligt er een uitdaging juist deze groep vakgenoten actief te benaderen en hen te overtuigen van de toegevoegde waarde van onze vereniging. Dat kan niet alleen vanuit het bestuur, want als bestuurslid doe je alles naast je dagelijkse werkzaamheden. De beperkt beschikbare tijd maakt dat je als bestuur voortdurend keuzes moet maken.’


NARIM is veel meer zichtbaar voor de buitenwereld

De afgelopen jaren zijn behoorlijke stappen vooruit gemaakt in ‘zichtbaarheid’ bij diverse instanties en partijen. ‘Binnen FERMA hebben we een belangrijke inbreng op Europees niveau, maar ook in eigen land staan we bij het Verbond van Verzekeraars en de overheid op de kaart als vertegenwoordiger van de bedrijven in de grootzakelijke verzekeringsmarkt. Qua premievolume een markt om rekening mee te houden. Voor de NARIM-leden is dat belangrijke winst en dat sluit weer prachtig aan bij onze taak om NARIM-leden te steunen zich klaar te maken voor de toekomst.’

 

De organisatie van NARIM Congressen

‘In de afgelopen vijf jaar heb ik vier congressen mede georganiseerd, waarvan drie als eindverantwoordelijke. Ontzettend leuk en leerzaam om te doen, zeker met de steun van Sylvia, D&B en onze sponsoren. Het is veel extra werk waarvoor je ook veel terug krijgt. Ik kan iedereen aanraden om een deel van je tijd te besteden aan NARIM, je aan te melden voor één of meer van de kenniscentra, actief te zijn op onze website en wellicht zelfs toe te treden tot het bestuur. Als dat laatste tenminste van de baas mag. Maar realiseer je wel dat je er voor 100% voor moet gaan.’

 

Persoonlijke toekomst

‘Mijn persoonlijke toekomst ligt de komende tijd vooral bij Nutreco. Gezien de uitdagingen die op ons af komen, hebben zij recht op een Ronald de Vos die fulltime beschikbaar is. Het allermooiste aan mijn werk is dat hoe groot de risico’s ook zijn, het altijd mensenwerk blijft. Gebaseerd op vertrouwen, want veel risico’s kun je niet tot achter de komma uitrekenen. Daarvoor heb je de steun van de makelaars, verzekeraars, schade-experts, advocaten en andere partijen nodig. Met elkaar moet je het waarmaken.’


« vorige pagina         meer nieuws »